2006 októbere óta Kiskőrösön a képviselő testület többségét a Fidesz-KDNP képviselőcsoport adja. Az eltelt 13 év alatt Kiskőrös – Kecskemét után – Bács-Kiskun megye második legjobban fejlődő településévé vált. Ez idő alatt több mint 5 milliárd forint értékben érkezett kormányzati pályázati forrás a városba, amely a közcélú fejlesztéseket segítette.

Domonyi László polgármester is a szervezet tagjaként nyerte el a választók bizalmát három egymást követő választáson, és az idei évben is szeretné folytatni polgármesteri munkáját. Nem csoda, hiszen az elmúlt években újabb több milliárd forintos fejlesztési projekteket készített elő a jelenlegi városvezetés, amely újabb látványos fejlődési hullámot hoz a városban, melynek gyakorlati megvalósítását is célszerű lenne az előkészítőknek lebonyolítani.

-Hirdetés-

A kiskőrösi Fidesz a nyár folyamán végleges döntést hozott a 2019-es önkormányzati választásokon induló személyekről, akik időközben valamennyien összegyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat a választópolgároktól, és a napokban valamennyi jelöltjüket nyilvántartásba is vették, mint képviselő jelöltet.

A nyolc kiskőrösi körzetből kettőben új jelölttel indulnak neki a választásnak, így azokban a körzetekben az eredményektől függetlenül, mindenképpen új képviselők kezdik meg a munkájukat.

A kiskőrösi Fidesz vezetőjét, Pohankovics András alpolgármestert kérdeztük céljaikról, programjukról.

Hogyan zajlik a képviselőjelöltek kiválasztása a szervezetben?

2006-óta a Fidesz képviselői adják a többséget a testületben, de már a kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy kizárólag olyan személyek képviseljék a választásokon szervezetünket, akik megfelelő ismertséggel rendelkeznek a lakosok között és hétköznapi munkájuk alapján szakmailag is hozzá tudjanak járulni a város megfelelő irányításához, javaslataikkal, ötleteikkel. A kiskőrösi Fidesz nemcsak időszakosan, hanem folyamatosan, aktívan működő kiskőrösi szervezet, ami azt jelenti, hogy nemcsak a választásokat megelőző hónapok során aktivizálja magát, nemcsak a választásokat megelőzően vannak ötletei a város fejlődési irányaival kapcsolatban, hanem évente 4-6 alkalommal is találkozik a tagság, illetve a szimpatizánsaink, aktivistáink. Ezeken a találkozókon megbeszéljük az országos ügyek mellett a várost érintő aktualitásokat is, valamint a jelenlévők is elmondhatják tapasztalataikat, javaslataikat. A jelöltek kiválasztásánál az is egy fontos szempont a szervezetünkben, hogy jelöltjeink legyenek aktívak a közéletben, városi rendezvényeken, civil kezdeményezésekben is jelenjenek meg.
Azok közül a tagok közül választjuk ki a jelölteket, akik teljesítik a fent nevezett kritériumokat. Az elnökség javaslatokat tesz, a tagság pedig döntés hoz, hogy elfogadja-e a javaslatokat.

Ennek megfelelően kik lettek a kiskőrösi Fidesz jelöltjei?

Azt a kiszámítható, folyamatos fejlődést mutató munkát szeretnénk folytatni, amelyet 2006-ban elkezdtünk, és amelynek köszönhetően Bács-Kiskun megye második legjobban fejlődő települése lett Kiskőrös. Az elért óriási eredmények nagyrészt annak köszönhetőek, hogy egységes, a város iránt elkötelezett képviselők kerültek a képviselő testület tagjai közé, nem pedig a parttalan vitatkozásé volt a főszerep. Kiskőrösön nem volt eddig szokás, hogy a képviselő testület ülésein országos politikai témákról vitatkozzanak a képviselők, fontos lenne, hogy ezután is így legyen, mert nekünk az a feladatunk, hogy Kiskőrös fejlődését elősegítő döntéseket hozzunk. Ezért a bevált képviselők személyében nem terveztünk cserét, viszont kettő képviselőtársunk, Aszódi Pál és Harangozóné Balogh Zsóka már korábban jelezte, hogy nem kívánják folytatni képviselői munkájukat, így helyettük új személyeket indítunk. Így alakult ki a 2019-es indulói lista, amely a következőképpen alakul:

Polgármester jelöltünk: Domonyi László

  1. körzet: Pohankovics András
  2. körzet: Ungvári Ferenc
  3. körzet: Horváth János
  4. körzet: Gmoser András
  5. körzet: Pethő Attila
  6. körzet. Szlovák Pál
  7. körzet Szedmák Tamás
  8. körzet: Markó Ferenc

Mit lehet tudni a következő évek elképzeléseiről?

Rövidesen egy sajtótájékoztatón szeretnénk bemutatni részletesebben a jelöltjeinket, illetve elképzeléseinket a következő 5 évre vonatkozóan.
Annyi már most bizonyosan elmondható, hogy a mögöttünk lévő évek az újabb nagyobb városfejlesztési beruházások előkészítésével teltek el, a következő 5 év viszont a látványosabb megvalósítás ciklusa lesz. Óvodaépítés, bölcsődefejlesztés, kerékpárút építés, és piacfejlesztés, a város csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése is megtörténik a következő évek során. Ezek mellett a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum épületének felújítása is megkezdődik, valamint folyamatban van az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása is. Fontosnak tartjuk a külterületi utak fejlesztését, karbantartását is, ezért néhány külterületi út lekövezése is előkészítés alatt áll, már megnyert pályázati forrással rendelkezünk ehhez. Mivel az előkészítést, a szakmai munkát a jelenlegi összetételű városvezetés végezte el, a célszerű és logikus is az lenne, ha a megvalósítást is ez a csapat végezhetné el. Erre szeretnénk kérni a kiskőrösi választópolgárok felhatalmazását október 13-án.

Rövidesen újabb induló szervezetek programjairól számolunk be oldalunkon.