A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elhivatott, lelkes és szakképzett munkatársai széleskörű támogatást és segítséget tudnak adni a nehéz élethelyzetekben, krízisekben és a hétköznapi problémák orvoslásában egyaránt. Munkatársai Szvetnyikné Bakai Krisztina, Ungváriné Szentgyörgyi Erika, Szigeti Károly, és Szomor Máté vezető családsegítő – vele beszélgettem munkájukról.

Hogyan kerültök kapcsolatba a kliensekkel, ügyfelekkel?

Ez eléggé összetett és igazából magába foglalja szinte az összes munkakörünket. A velünk kapcsolatba kerülő emberek sokszor sorsdöntő kérdések, problémák közepén állnak, akár már több helyről elutasítást kaptak, a gondjukat megoldhatatlannak látják.

-Hirdetés-

Időnként nehéz helyzetben vagyunk, mert van, aki úgy érzi tehetetlen. Mindenki meg akarja neki mondani mit, hogyan csináljon és ebben a helyzetben kell kialakítanunk a kliensközpontú, segítő kapcsolatot, hisz a lelki gondokkal küszködő, életútjuk egy adott pontján elakadó emberek nehezen osztják meg bajaikat idegenekkel. Családokkal vagy egyénekkel is foglalkozunk.

Talán az első, amit meg lehet említeni, az a segítségnyújtás egyszeri ügyfeleknek. Egyszeri ügyfélnek tekintjük azt, aki elakad egy hivatalos ügyintézésben, nem tud kitölteni nyomtatványokat, kérelmeket, leveleket írni, vagy akár telefonos ügyintézésben kér segítséget.

Megkereshetnek bennünket azok is, akik bármilyen krízishelyzetben vannak, például: fejlődési krízisek, serdülőkor, életcél keresése, életközepi válság, nevelési nehézségek, válás, munkahely elvesztése, droghasználó gyermek a családban, baleset, hozzátartozó váratlan halála, stb.

Akkor az intézményetek tulajdonképpen megoldást ad minden problémára?

A hozzánk forduló nehéz élethelyzetben élőkkel pár alkalommal segítő beszélgetéseket folytatunk. Nem pszichoterápiával foglalkozunk, hanem legtöbbször a Rogers-i, személyközpontú segítő beszélgetés eszköztárát használjuk, melynek hívószavai többek között feltétel nélküli elfogadás, megértés, kliensközpontúság, empátia, visszatükrözés, újrafogalmazás, együtt gondolkodás.

Tisztába vagyunk a kompetencia határainkkal, ha szükséges, akkor továbbítjuk a megfelelő szakemberhez.

Amennyire a kompetenciánk és a kliens nyitottsága engedi, olyan mértékben tudunk segíteni. A segítő beszélgetéssel egyfajta érzelmi támogatást adunk.

Mi történik akkor, ha a segítő beszélgetések kevésnek bizonyulnak?

Akikkel 3-4 beszélgetés során nem jutunk előrébb a probléma megoldásában és igénylik a további találkozást vagy mi úgy látjuk, hogy szükséges, akkor kezdeményezzük az önkéntes együttműködési megállapodás megkötését, ilyenkor rendszeressé válik a kapcsolattartás. Ez már egy következő feladatkörünk, a rendszeres egyéni esetkezelés vagy ha családról van szó, családsegítés.


Hogyan juttok el az olyan családokhoz, akik nem ismerik fel a problémát, vagy félnek segítséghez folyamodni?

Működik egyfajta szociális védőháló, az észlelő-és jelzőrendszer mely felismeri, és jelzi, ha a gyermek vagy személy bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Munkánk során ugyanis minden korosztállyal foglalkozunk, nem csak gyermekekkel.

A jelzőrendszeri tagok lehetnek intézmények vagy személyek például, védőnő, gyermekorvos, iskola, rendőrség, de minden állampolgár a rendszer tagja, ezért élhetnek felénk jelzéssel.

A jelzett eseteket sokszor pár családlátogatással kezelni tudjuk, de súlyosabb esetekben gyámhivatali ügyintézés is elindulhat, azaz hatósági lépéseket is szükséges tenni. A gyermekekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés során már nem önkéntes, hanem kötelező az együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal. A munkánk ilyenkor sem változik, amennyiben tudjuk adományokkal, életvezetési tanácsokkal, pénzkezelési tanácsokkal segítünk, továbbra is segítő beszélgetéseket folytatunk. Amikor elindul egy ilyen gondozási forma (védelembevétel) akkor fontos, hogy a gyermek továbbra is a családban nevelkedik. Ekkor a gyámhatóság által meghatározott feladatok, kötelezettségek – itt hangsúlyoznom kell, hogy nem végrehajtásában hanem – megvalósításában segítünk. Akár önkéntes alapú az együttműködés, akár a gyámhatóság kötelezi erre a családot, mindkét esetben segítő félként vagyunk jelen.

Említetted az adományozást, milyen forrásaitok vannak erre?

Intézményünk kapcsolatban áll a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, így lehetőségünk van élelmiszerosztásra, Kiskőrösön többek között a Tesco biztosítja ezt nekünk. Az élelmiszerosztás mindennapos tevékenységünk és bárki igénybe veheti. Rendszeresen kapunk bútorfelajánlást, ezeket a velünk kapcsolatba álló családoknak szoktuk felajánlani.

Ruhaadományokat is tudunk fogadni, és minden második héten pénteken kiosztásra kerülnek, természetesen ezt is bárki igénybe veheti.

Itt szeretném megjegyezni,hogy csak aktív korú felnőtt és gyermek ruhákat fogadunk, a hagyatékból kikerült ruhákkal nem tudunk mit kezdeni. A karácsonyi időszakban mi is bekapcsolódunk a „Cipősdoboz” akcióba, mely időszakban nagy örömünkre sokan hoznak nekünk is adományokat.

Miközben beszélgetünk a szomszédos szobában épp kreatív foglalkozás folyik, ez hogyan illik a munkátokba?

Szolgáltatásaink körébe tartozik a szabadidős programok szervezése és közvetítése is.

A kézműves foglalkozásainkat negyedévente az évszakhoz kötődően tartjuk.

A gyermekek itt közösségben vannak, és ezen felül tudjuk fejleszteni bármilyen szociális vagy egyéb kompetenciájukat. Családi napokat és Klubfoglalkozásokat is rendezünk, a Szülői Klubunk minden hónap első keddjén 17 órától kezdődik, ide várjuk mindazokat, akiknek szükségük van gyermeknevelési tanácsokra. Szolgáltatásaink ingyenesen igénybe vehetőek.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Kiskőrös, Rákóczi F. u. 14.
0620/2864630

Nyitvatartásunk:
H: 8-16
K: 8-18
Sz: 8-16
Cs: 8-16
P: 8-14 (az ügyfélfogadás szünetel)

B.M