A keceli általános iskola elvégzése után Bajára járt a Türr István szakközépiskolába. Katona lett, majd döntenie kellett a továbbtanulás vagy a családi gazdaság átvétele között.

Miért a gazdálkodást választotta?

-Hirdetés-

Igazából nem nagyon volt más lehetőségem, nagyapám, Fejes István aki apám helyett is apám volt, súlyos beteg lett, nem bírta már, vagyis nem volt szabad fizikai munkát végeznie. Döntenem kellett, és a család volt a fontosabb.

Szőlővel-borral foglalkozom. Itt, Kecelen, szinte mindenki tudja, mivel jár ez. Érteni kell a szőlőtermesztéshez, a vegyszerekhez, az emberekkel szót kell tudni érteni. A bor él, tudni kell életben tartani. Az utóbbi években a gyümölcstermesztésbe is belevágtunk, a borágazat siralmas helyzete miatt. Jó lenne ezen változtatni, hiszen itt rengeteg embernek ez az egyetlen bevételi forrása, vagy a munkája mellett termeszti a szőlőt, mert van, mert ezt látta az ősöktől is, és a föld, a szőlő szeretete elkíséri őket egész életükben, még akkor is, ha már egyre jobban nem éri meg ezzel foglalkozni.

Jó lenne ezt a szeretetet átadni a következő generációnak is úgy, hogy értelme legyen a munkánknak, értelme legyen annak, hogy a gyerekeink is ebben nőjenek fel, ezt vigyék tovább.

Apropó, gyerek. Úgy tudom, megküzdöttek érte?

Igen, párommal bejártuk a fél országot, Szeged, Baja, Budapest, aztán rátaláltunk egy olyan orvoscsapatra Pécsett, akikre a mai napig szeretettel gondolunk. Arra is büszkék vagyunk, hogy sok keceli párnak tudtunk segíteni a tanácsainkkal, és az orvosaink segítségével ma már ők is boldog szülők.

Soha nem akart máshol élni?

Szeretem a városunkat. Többször lett volna lehetőségem elköltözni, de nem akartam. Ha nem keceli lennék, hanem csak egy átutazó, minden bizonnyal akkor is tetszene, mert mindig valami újat fedeznék fel benne.

Miért fogadta el a felkérését Haszilló Ferencnek?

Azért, mert szívügyem Kecel fejlődése és tenni is szeretnék érte. Itt élünk, itt dolgozunk, a gyerekeink itt nőnek fel. Szebbé, biztonságosabbá kell tennünk azért, hogy itt is maradjanak, ne menjenek el a nagyvárosokba, esetleg külföldre.

Miben szeretne változtatni?

Munkám során sokat járok külterületi utakon, és tapasztaltam, hogy nem mindenhol vannak a legjobb állapotban. A körülmények javításához az önkormányzat nyújthat segítséget, a tulajdonosok bevonásával. Sok külföldi munkavállaló talál munkát a helyi gazdáknál. Gyermekeik számára biztosítani lehetne csoportos, napközi jellegű foglalkozásokat, hogy hasznosan töltsék el idejüket, amíg a szüleik dolgoznak, vagy kötelezővé tenni nekik is az általános iskolai tanulást. A csapadékvíz elvezetési munkák fokozatosan haladnak városunkban. A folytatáshoz ki kell használni a pályázati forrásokat és biztosítani hozzá az önerőt. Nemcsak a nyári csapadék problémával kell megküzdeni, hanem a télivel is.

Fontos a testületben az összefogás és az egység. Nem feltétlenül kell a képviselőknek mindenben egyetérteni, de az elmúlt években tapasztalt testületi széthúzás és ármánykodás látjuk, hogy csak a lemaradáshoz és elmaradáshoz vezeti városunkat. A környező települések eközben “szárnyalnak”, mutatva azt, hogy ha egységes a testület, milyen fejlődést lehet elérni.

Mindig egymás véleményét meghallgatva, konszenzusra jutva tudunk cselekedni együtt Kecel fejlődéséért. A közös munkához szükségünk van az Önök szavazatára!

Kérem a választólat, hogy, vasárnap minden szavazóképes keceli lakos menjen el az urnákhoz, szavazzanak a legjobb belátásuk szerint, a legalkalmasabb jelöltekre, hogy Kecel is megkezdhesse végre a szárnyalását a következő években.

T.Z.