Az ősz beköszöntével, az esküvőszezon végén Baranyainé Szabó Katalin anyakönyvvezetővel beszélgettünk, aki már közel 600 esküvőt vezetett le az elmúlt 7 évben Kiskőrösön.  

-Hirdetés-

 

Mióta dolgozol anyakönyvvezetőként Kiskőrösön? 

2005 óta dolgozom köztisztviselőként a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalban. Pénzügyi előadóként, mint mérlegképes könyvelő kerültem a hivatal Pénzügyi osztályára. 2006-tól  tanultam a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatási karán, ahol 2009-ben Igazgatásszervezőként diplomát szereztem. Ebben a 3 évben személyzeti referensi feladatokat láttam el a hivatalban. 2013-ban, amikor a Járás kialakítása elkezdődött, az személyi változásokkal is járt és mivel az előző anyakönyvvezető nyugdíjba vonult, így az akkori hivatalvezetés  engem bízott meg az anyakönyvvezetői feladatok ellátásával. Igazgatásszervezőként a képesítési feltételeknek megfeleltem, azonban 2012. decemberében még az anyakönyvi szakvizsgát is letettem.  

Örültél a felkérésnek?

A megbízás váratlanul ért, azonban az első pillanattól azt éreztem, hogy a helyemre” kerültem a hivatalban. A személyiségem tekintetében mindig is inkább humán beállítottságú  voltam, a számok világa könyvelőként kevesebb örömöt adott, mint az emberekkel való kommunikáció. Természetesen a munkakör megismerése után tudtam igazán megfogalmazni azt, hogy számomra mitől olyan értékes ez a feladat. Az anyakönyvvezetői munkakör az emberi élet nagy mérföldköveinél van jelen. Látom a  szülők örömét egy gyermek születésénél, közelről látom a szerelmet minden hétvégén a házasságkötéseknél és talán tudok néhány együttérző szót mondani a hozzátartozóknak a haláleset anyakönyvezésénél.

Milyen feladatokat tartalmaz az anyakönyvvezetői munka?

Sokan azt gondolják, hogy egy anyakönyvvezető fő tevékenysége csak a házasságkötések lebonyolítása, azonban ennél sokkal többről szól.

Az anyakönyvi események anyakönyvezését, – mint születés, házasságkötés és halál- mindig az esemény helye szerinti anyakönyvvezető végzi. Tehát én kizárólag Kiskőrös közigazgatási területén történt eseményeket rögzítem az elektronikus anyakönyvben. A házasságkötéseknél gyakori, hogy Kiskőrösi illetőséggel nem rendelkező párok is házasodnak Kiskőrösön, hiszen számos kimagasló színvonalú vendéglátóhelye van a városnak, amely nagy vonzerőt jelent az ideális esküvői helyszín kiválasztásakor. A házasságkötés és az ehhez kapcsolódó eljárási cselekmények a munkakör egy nagy-nagy szeletét képezik főként  márciustól novemberig.

Folyamatos és nagy számú kérelmet adnak be az állampolgárok anyakönyvi kivonatok pótlása iránt, évi közel 700 db kivonatot állítok ki. 

Anyakönyvvezető előtt jelennek meg azok a párok, akik nem élnek házasságban és születendő gyermekükre szeretnének teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni.

Nagy számú házassági névmódosítási kérelem is érkezik, amikor pl. válás után a volt feleség szeretné visszavenni” születési nevét.

Belügyminisztériumi hatáskör a születési névváltoztatás– amikor valaki családi vagy utónevét szeretné változtatni- ezeket a kérelmeket is helyben veszem át és továbbítom az illetékes hatóság felé.

Hazai anyakönyvezési kérelmek– amikor magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét anyakönyvezzük – átvételénél is az előbbiek szerint járunk el. Ma már nagyon sok fiatal dolgozik külföldön, ott köt házasságot, esetleg ott szüli gyermekét,  ezért az ilyen kérelmek elbírálása is gyakori eset. 

A honosítással, egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyek állampolgársági esküt/fogadalmat tesznek Kiskőrös Város Polgármestere előtt,  ezen eljárási cselekmények is az anyakönyvi feladatokhoz tartoznak.

Valamint a Polgármester úr által köszöntött SZÉP korú polgárok köszöntésének előkészítésében is tevékenykedem.

Állandó és folyamatos háttérmunkát jelent a 2014. július 1-től indult elektronikus anyakönyvezés kapcsán, hogy  a papíralapú anyakönyvekből folyamatosan történik az elektronikus anyakönyvbe az események rögzítése. Országosan nagyon nagy plusz feladatot ró az anyakönyvvezetőkre, hiszen 1895-től van állami anyakönyvezés, rengeteg anyakönyvi esemény van a páncélszekrényekben őrzött anyakönyvekben. Kiskőrösön több mint 65 ezer bejegyzést tartalmaznak az anyakönyvek,  melyből 14 000 házasságkötést, 29 000 születést és közel 22 000 halálesetet anyakönyveztek. 

Hivatalunkban rajtam kívül még 2 fő rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával mindketten korábban anyakönyvvezetői munkakört is elláttak már: Aszódiné Nedró Éva a Közigazgatási osztály vezetője és Fődi János Informatikus és Hagyatéki ügyintéző kollégám, akikre helyettesként szabadságom ideje alatt mindig számíthatok.

Érzékeled a kormány családpolitikai programjának hatását a házasulási kedvre?

A házasságkötések kapcsán nagyon érdekes statisztikai adat, hogy 2019-ben a bejegyzett szándékbejelentések alapján összesen 101 esküvő kerül megtartásra Kiskőrösön. 99 házasság a mai napig már megköttetett. Természetesen ez a szám még bővülhet év végéig a szabad helyek függvényében.

 A statisztikai adatokra visszatérve, ami igazán érdekes, hogy utoljára 1991-ben volt 100 feletti a házasságkötések száma Kiskőrösön, tehát mindenképpen elmondható, hogy van egyfajta növekvő tendencia, melyet  a házasulandó párral történt beszélgetések alapján: a családi otthonteremtési kedvezmények nagyban elősegítenek.

Részemről örvendetes azonban az a tény is, hogy a helyi egyházvezetőkkel történt beszélgetések szerint az egyházi esküvők száma is növekszik városunkban. 

 

Kutyifa Icu 
Fotók:Varga Gyula