Tegnap délután tartotta soron következő rendes ülését Soltvadkert Város Képviselő-testülete, amelyen több mint 20 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

-Hirdetés-

Az első-két napirendi pontban Varnyú Barnabás előterjesztéseiről döntött a testület. A bizottságok már tárgyaltak az előzetesen elkészített beszámolókról a Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről és a Biztonság Soltvadkert Vagyonvédelmi Kft. 2019. 1-10. havi gazdálkodásának eredményéről. Elhangzott, hogy sokan nem is tudják, hogy létezik, illetve, hogy milyen tevékenységekben tud segíteni a Vagyonvédelmi Kft.

A cég magánházakhoz minőségi riasztórendszerek telepítését vállalja, akár távfelügyelettel együtt. Mivel nincs konkurencia a városban, így egyedüli szolgáltatóként kizárólag ő képes a leggyorsabban reagálni egy lakossági vész esetén, hiszen egy más szolgáltatóhoz képest töredék idő alatt érkezik a helyszínre a helyi cég munkatársa.

Harmadik napirendi pontként a Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának, III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadták el a testület tagjai. Ezután az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása következett. Az elmúlt időszakban elkezdődött, illetve befejezett pályázati projektek támogatási összegének megérkezése és azok felhasználása miatt volt szükséges a rendelet módosítására. Jelenleg a Képviselő-testület Soltvadkert Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 2 076 728 249 Ft-ban állapította meg. Mindezek után a 2020. évi költségvetési koncepcióról is szó esett. A jövő évi koncepció a feladatalapú finanszírozás jegyében készült el.

Várhatóan jövőre a városnak – az önkormányzati működési támogatás után – a legmagasabb bevétele a helyi iparűzési adóból lesz.

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete még 2016-ban kötött együttműködési megállapodást a Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soltvadkerti Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Ezeket a választások után szükséges volt felülvizsgálni és személyi változások miatt módosítani. A jövőben is a jó együttműködés jegyében segítik egymást az önkormányzatok.

Hetedik napirendi pontként a Bács-Agrogép Kft. kérelmét tárgyalták meg a városvezetők. A vállalat egy raktárcsarnokot szeretne építeni, azonban az építési terület jelenleg mezőgazdasági területnek minősül, így nem építhető be akkora terület, mint amekkora területre szükség lenne a csarnok felépítéséhez. A helyi vállalkozást segítve az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja azt a területet, ahol a csarnok felépülne. E döntés mögötti remény, hogy újabb munkahelyeket tud a cég teremteni, még több soltvadkerti család megélhetését segíti elő.

Pájer Ildikó az elmúlt évek tapasztalataira építkezve kérte a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár Szolgáltatási és bérleti díjainak felülvizsgálatát. Több új díjtételnek a felvételét kérte, illetve az előző évhez képest díjemeléseket kért. Az emelésre részben a folyamatosan növekvő munkabérek miatt is szükség van. Ugyancsak emiatt Schnürlein Andor is kérelmezte a Vadkert-Komszolg Kft díjtételeinek felülvizsgálatát és a 2020. évre vonatkozó díjszabás megállapítását. Az önkormányzati lakások bérleti díját is növelték 345 Ft/hó/nm egységárát 414 Ft/hó/nm egységárra. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (szippantásra) vonatkozó közszolgáltatás díja 2020-tól köbméterenként: lakossági díjtétel: 2000 Ft + ÁFA , míg gazdálkodó szervezetek esetén és a Vadkerti-tó területén: 3300 Ft + ÁFA.

Bodahelyi Antalné, a Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde vezetője kérelmezte a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítani az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatát, a Bölcsőde Szakmai Programját, valamint Házirendjét.

Ezt követően a Soltvadkert Városért Közalapítvány elnökének és tagjának megválasztásáról, valamint az alapító okirat módosításáról szavaztak a képviselők, ugyanis Haskó László írásban lemondott tisztségéről és tagságáról. Az Önkormányzat az elnök pozíció betöltésére Fontné Fehér Ildikót kérte fel, aki elnöki tisztségét vállalta, tag pozíció betöltésére pedig dr. Pozsgai Boglárkát kérték fel, aki a tagi pozíció betöltését elfogadta.

Elkészítették a Képviselő-testület 2020. év I. félévének munkatervét, így januártól minden hónap utolsó szerdáján 14:00 órától tartják meg a testületi üléseket.

Utolsó napirendi pontként tárgyalták meg a 2019. évi Adventi téren felépített műkorcsolyapályához szükséges támogatást. A Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány vállalta, hogy üzemelteti a decemberi hónapban a városi műkorcsolyapályát, azonban az üzemeltetést a Miniszterelnökség egyedi támogatásából kívánja finanszírozni. Amennyiben sikeres pályázatot nyújtanak be, vélhetően a támogatási összeg tavasszal realizálódhat, ezért szükséges az önkormányzatnak egy egyszeri nagyobb támogatási összeggel segíteni az alapítványt, hogy a kezdeményezés megvalósulhasson. Minden képviselő üdvözölendőnek tartja a műkorcsolyapálya megépítését az adventi időszakban.

M.E

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (10 db kép)