Az október 13-i helyi nemzetiségi önkormányzati választásokat követően 2019. október 28-án hétfőn délelőtt tartották a testületek alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Kiskőrösön.

-Hirdetés-

A szlovák önkormányzatban összesen 5-en nyertek mandátumot, akik a következő 5 esztendőben azon dolgoznak majd, hogy képviseljék a szlovákok érdekeit, jogait, illetve megerősítsék kulturális autonómiájukat.

Az esemény kapcsán a kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat új elnökével, Györk Ernőnével beszélgettem.

Hogyan élte meg az elmúlt időszakot?

Izgalmas időszakot éltem át, szerintem minden választás izgalmas dolog. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött szavazni és azt a bizalmat, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lehetek. Igyekszem ennek a feladatnak méltóképpen eleget tenni és a kiskőrösi szlovákság érdekeit mindenhol jól képviselni. Az eddigi szokásokhoz híven igyekszünk minél többet pályázni, minél több kedvező körülményt létrehozni, hogy még összetartóbbak lehessünk.

Kik alkotják az újonnan megalakult kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot?

Csővári János már negyedik ciklusát kezdi meg önkormányzatunkban, szóval a megválasztása is igen egyhangú volt. Mindannyian úgy érezzük, hogy ő már rendelkezik egyfajta tapasztalattal. Különben is egy ügyes, rátermett ember. Szervezőkészsége, sőt még gasztronómiai tudása is kiváló, ezért is gondoltunk rá elnökhelyettes személyében. Egyébként mindnyájan nagyon tehetséges és jó szándékú emberek, akikkel a terveink, feladataink végrehajtása gördülékenyen fog menni. Mindenkiben van valami különleges tehetség. Például Barkóczi Jánosné az idősek bölcsességével bír, aki a hagyományokhoz is rendkívül jól ért, hiszen szlovák családjából ő ezt hozta magával. Birkás Kálmánné Ili 30 éven át gyerekek között élt, aki rengeteg pályázatot írt, így rendkívül széles ismertséggel rendelkezik, ezáltal szerintem könnyen meg fogja tudni szólítani majd a gyerekeket a mi közösségünkbe, ezért az ő feladata is nagyon fontos. Valach Sándorné Katika pedig szintén a munkája révén, pénzügyi ismereteit kamatoztatva a költségvetés összeállításánál lesz nagy segítségünkre. Biztos vagyok benne, hogy előbb utóbb mindenki megtalálja majd a helyét, hiszen mindenkinek meglesz a maga kis szerepe.

Szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai

Milyen ötleteik, terveik vannak?

Az év hátralévő része igen rövid, de a mi terveink sora hosszú, mert igyekszünk minél több olyan kedvező feltételt megteremteni, hogy a szlovákságnak jó legyen és egyre kedvezőbb legyen. Először is szeretnénk mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Úgy hiszem, hogy Kiskőrös város civil szervezetei egy tőről fakadnak, ahogyan a nemzetiségi önkormányzatok is. Mi mindnyájan Kiskőrösiek vagyunk, mindannyian egy célt szolgálunk, képviselünk. Az eddigieknél nagyobb arányban szeretnénk a gyerekeket bevonni programjainkba, hiszen ők a jövőnk zálogai. Úgy gondolom, hogyha a gyermekek hagyományőrző közegben nőnek fel, akkor életük részévé válik a közösség is. Többek között ezért is szerepel terveink között az, hogy egy szlovák nemzetiségi tábort tartsunk 2020 augusztusában, ahol a gyerekek megismerkedhetnének az öltözékünkkel, a mindennapjainkkal, gyakorlatilag a régi használati tárgyakkal, aztán a gasztronómiával, sőt elmennénk egy tanyalátogatásra is. Bízunk benne, hogy mind a gyerekek, mind szüleik számára is vonzó lehetőség lesz ez, hiszen ingyenesen szerveznénk majd meg. Egyéb pályázatok is kiírásra kerültek, melyeknek szintén szeretnénk megfelelni. Az új hagyomány teremtése abban állna, hogy úgynevezett beszélgető esteket tartanánk, ugyanis mi szlovákok nagyon jók vagyunk a gasztronómiában és még sok minden másban, de talán a nyelvünk az, ami feledésbe merült az elmúlt évtizedek során, hiszen ma már nem él együtt több generáció egy háztartásban, tehát a nyelv sem tud átöröklődni. A szokások még talán igen, de a nyelv már kevésbé, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy beszélgető esteket tartanánk, ahol lehetőségünk lenne szlovákul beszélgetni egymással különböző témák mentén. Egyébként ez biztosan hasznos lenne, mert az elmúlt időszakban kint jártunk Szlovákiában, ahol azt tapasztaltunk, hogy néhány nap eltelte után már egészen jól beszéltük a nyelvet. Régi hagyományainkat természetesen továbbra is szeretnénk megtartani, és mint ahogyan említettem, új hagyományokkal kiegészíteni.

Az országos önkormányzattal milyen kapcsolatot ápolnak?

Az országos önkormányzattal kifejezetten jó a kapcsolatunk, melynek elnöke Hollerné Racskó Erzsébet. Vele már közel 30 éve szoros kapcsolatot őrzünk. Bármikor találkozunk, mindig találunk kedves beszélgető témát. Véleményem szerint ő a legalkalmasabb ember erre a feladatra, szóval nem is csoda, hogy másodszor kapta meg ezt a megtisztelő feladatot. Békére, egységre, harmóniára törekvő ember, mely tulajdonságok korábban nem voltak jellemzőek a szlovák önkormányzatra. Azóta ez csak mindenki örömére és hasznára válik. Azon kívül mi az UNIA tagjai vagyunk, ami ugyan egy tótkomlósi szervezet, de bennünket is magába foglal, mert mi elszigetelten élünk itt Bács-Kiskun megyében. Alelnökünkkel Csővári Jánossal nemrég Prágában jártunk a csehországi és a magyarországi szlovákok kapcsolatának megerősítése céljából, mely egy igazán kellemes és tartalmas út volt, ahol lehetőségem volt Kiskőröst is bemutatni, tehát mint említettem igyekszünk kapcsolatainkat szélesíteni és nem is csak hazánkban.

 

Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2019. november 26-án (kedd) 13 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, ahol az állampolgárok, állampolgári közösségek, társadalmi szervezetek közvetlenül terjeszthetik a testület elé közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, kezdeményezéseiket.

Kutyifa Icu