Ha összegezve visszatekintünk a 2019-es évre, milyen fontos munkálatok voltak a Kőröskom Nonprofit Kft. életében? Schäffer Tamás ügyvezető-igazgatót kérdeztem.

Ha a Kőröskom Nonprofit Kft.-ről beszélünk, akkor tevékenységéből fakadóan elsősorban olyan munkálatokra kell gondolni, ami új építéssel kapcsolatos. Bár cégünket hulladékgazdálkodás főtevékenységgel alapították, mostanra már egy építőipari kivitelező céggé változtunk, legalábbis abból a szempontból, hogy a cég árbevételének túlnyomó részét mély- és magasépítési kivitelezési, illetve szakipari építési-szerelési munkák adják. Függetlenül attól, hogy a főtevékenységünknek megfelelően kommunális hulladékgyűjtéssel és szállítással is foglalkozunk, ez már inkább egy építőipari kivitelező cég.

Tehát ha az eredményeket vesszük számba, mindig azt nézzük meg, mi az, amit építettünk.

-Hirdetés-

2019-es évet két fő projektre fűztük fel:

Az egyik – 2019-ben hamarabb elindult projekt – a Fészekrakó program keretében megújult 14 önkormányzati bérlakás: ebből 10 lakás a Petőfi út 3. szám alatt, melyek a köznyelvben „Szakemberlakások” néven ismertek, és további 4 önkormányzati tulajdonban álló bérlakás pedig a Luther tér 2., 6., 7. számú társasházakban található. Mivel ez két pályázatból valósult meg, így 2 vállalkozási szerződést és ennek megfelelően 2 külön bonyolított építési kivitelezést jelentett számunkra.

Emellett nyár elején – mikor vége lett a tanévnek – elkezdődött a Batthyány utcai óvodának a felújítása, bővítése és korszerűsítése, ami szintén 2 vállalkozási szerződés keretében újult meg, hiszen 2 pályázat került benyújtásra: Az egyik a konyhára vonatkozott, itt ugyanis régi adóssága volt a városnak, hogy a mai kor követelményeinek és előírásainak nem megfelelő konyhát teljes mértékben felújítsa, illetve átalakítsa. Mivel ez a meglévő helyén nem volt kivitelezhető, ezért egy teljesen új konyhát kellett kialakítani. Így az épület jelentős része teljesen megújult, a fennmaradó – ebben a pályázatban nem kezelt területeknek – is megtörtént a felújítása egy másik pályázat keretében, egy külön vállalkozási szerződésen belül. Tehát az önkormányzat részéről 2019-ben 2 nagy magasépítési megrendelést nyert el közbeszerzés útján a cég, melyet összesen 4 vállalkozási szerződés keretében bonyolított le.

Tehát elmondható, hogy feszített volt a munkarend 2019-ben is.

A Batthyány utcai óvoda felújítása volt nagy kaland, hiszen ezt a nyári időszakban meg kellett valósítani, mivel szeptember elsejével – a tanév kezdetére – működésre kész állapotra kellett kerülni. Augusztus végéig tehát már szükséges volt átadnunk az intézménynek a felújított belső tereket, hogy az óvoda dolgozói elkezdhessék berendezni azokat a nyitásra. Szeptember elsején így zökkenőmentesen elindulhatott a tanév. Ennek érdekében minden erőforrásunkat rászerveztük a nyár folyamán a munkálatokra, így a bérlakások tekintetében nyáron kevésbé voltak látványosak a munkálatok. Itt 2019 első felében, a nyár elejéig történtek meg azok a belső felújítások – első sorban a Petőfi út 3. szám alatti lakások esetében – amelyek az első felét adták a kivitelezésnek. Miután az óvodánál végeztünk, akkor mentünk vissza ezekre a munkapontokra és a Petőfi út 3. szám alatti ingatlan esetében, – ahol energetikai felújítást is tartalmazott a projekt – nekiálltunk a homlokzatot érintő, hőszigetelési, színezési munkálatoknak. Ezzel párhuzamosan pedig, a Luther téri bérlakások esetében pedig megtörtént a felújítási munkálatok dandárja. Ez töltötte ki a kivitelezés második szakaszát. Az eddigiekben taglalt 2 fő beruházásunk egyszerre, december elején zárult le.

Batthyány utcai óvodának a felújítása, bővítése és korszerűsítése is megtörtént

Kiskőrösön több évre visszamenőleg kialakult egy jól működő gyakorlat. Az első negyedév végén, a második negyedév elején, a tavaszi képviselői lakossági fórumokon elhangzott lakossági igények összegzéseként az önkormányzat összerakja egy csokorba azokat a mélyépítési kategóriába tartozó felújítási, építési munkákat, melyeket az év során szükséges elvégezni.  Gondolhatunk itt útra, járdára, parkolókra, felújítandó, vagy újonnan kialakított közterek burkolatára, csapadékelvezető- vagy szennyvízcsatornára, öntözőrendszerre, egyéb közművekre, stb. Utána megkezdődik ezeknek a feladatoknak egyenként történő felmérése, műszaki tartalmának meghatározása, költségvetésének elkészítése, valamint megtörténik a város költségvetésén belül a költséghelyek feltárása is. Ezek 1-2 hónapos munkát jelentenek, melyeket követően, valamikor a nyár közepe táján a város kiírja közbeszerzésre az egy csomagba gyűjtött munkákat. 2019-ben sikerült ezt a közbeszerzést elnyernie a Kőröskom Nonprofit Kft-nek.

Ezek a mélyépítési munkálatok minden évben ugyanakkora nagyságrendet képviselnek,

bár előző évben voltak hangok, melyek szerint néhány dolgot biztosan azért csinálunk meg, mert önkormányzati választások vannak, ez nem igaz!

A 2019-es évben is ugyanannyit fordított ilyen jellegű munkálatokra a város, mint a korábbi években. A gyakorlat pont ugyanaz volt korábban is, mint a tavaly: tavasszal, az önkormányzat részéről felmerült szükséges munkálatok mellett a lakossági oldalról érkező igények is bekerültek ebbe a bizonyos csomagba. Tavalyi évben ez bruttó 65 millió forintnyi ilyen jellegű mélyépítési munka elvégzését jelentette, ami nem kevés feladat volt, de ezeket is sikerült december 31-ig befejezni. Mivel ezek kültéren elvégzendő munkák, így erősen befolyásoló tényező volt itt az időjárás. Ezeknél a burkolatépítési és közműépítési munkálatoknál, amelyek a nyár végén, az őszi időszakban és a tél elején –, amikorra a munkák zöme esett – megfelelő időjárási körülmények között tudtunk dolgozni.

Itt most csak a 2019-ben az Önkormányzattól elnyert, Kőröskom Nonprofit Kft. szempontjából nagyobb munkálatokat soroltam fel.

Schäffer Tamás, a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Említetted, hogy az időjárás nagyban befolyásolja a munkálatokat, mennyire tudja az időjárás átírni a naptáratokat?

Egyértelműen át tudja. Az időjárás abszolút befolyásoló tényező, Én nyilván magánszemélyként – abból kiindulva, hogy a mostani téli időjárási helyzetnek az oka a sokak által emlegetett, egyesek által tagadott, de mindenképpen jelenlévő globális felmelegedés – ennek nem örülök. Mindannyiunknak az lenne a jó, ha ugyanúgy 4 évszak lenne, mint 20-30-50 évvel ezelőtt, de ez gyökeresen megváltozott, ezt el kell ismerni. Ha viszont úgy tekintek erre a jelenségre, mint a Kőröskom Nonprofit Kft ügyvezetője, akinek a munkáját és az általa képviselt cég vállalásait nagyban befolyásolja az időjárás, akkor nyílván ezeknek a viszonylag csapadékszegény, és enyhe teleknek, illetve őszi időjárásnak én örülhetek. Annál is inkább, mert a tavalyi évi vállalásaink teljesítését a klasszikus értelemben vett ősz és tél ellehetetlenítette volna, tehát nem tudtunk volna mindent befejezni december végéig, mint ahogyan most sikerült. Sajnos tehát van ilyen időjárás változás, de a mi munkaszervezésünket egyenlőre ez megkönnyíti, hiszen számunkra már nem csak 8 hónapos egy év, mint korábban, hanem 12 hónapos. A probléma ezzel csupán az, hogy hosszútávon ez vissza fog ütni, amit mi mint cég is meg fogunk érezni.

Én most kezdtem 2020-ban 6. évemet a Kőröskomnál, de igazából olyanra nem nagyon volt példa az én időszakomban, hogy a január eleje arról szólt volna, hogy teljes kapacitáson képesek vagyunk működni, minden egyes építőipari fizikai dolgozónknak tudunk munkát szervezni kültéren is. Példának okáért: jelenleg a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolának az udvarán dolgozunk, ahol burkolatépítési munkát végzünk. Amikor az árajánlattételre sor került, már akkor is mondtuk, hogy ez a munkálat – ha el is kezdjük – nagyobb részt tavaszra fog tolódni, amit nagyobb eséllyel majd csak február végén, március elején tudunk elkezdeni. Jelen pillanatban azonban 100%-os kapacitással tudjuk ellátni vállalásunkat, és ahogyan az időjárás-előrejelzés áll, rövidesen be is tudjuk fejezni. Nem márciusban kezdjük, hanem addigra el is felejtjük, hogy ott jártunk.

Domonyi László polgármester úr elmondta: a jó gazdasági helyzetnek köszönhetően városunk dinamikusan tud fejlődni, bátran nekikezdhetünk nagyobb beruházásoknak. Ha ezt vesszük alapul, milyen fontos munkálatok várhatóak Kiskőrösön 2020-ban?

Itt beszéljünk elsősorban a 2020. évi városi beruházásokról, fejlesztésekről, ne csak a Kőröskom Nonprofit Kft. vállalásairól. Több olyan munka van, ami már a tavalyi évben elindult, de a munka dandárja ebben az évben fog jelentkezni, illetve több beruházás most indul, vagy az előkészítésének végső szakaszában van és az év során fog megkezdődni. Ezek közül néhány beruházásban, fejlesztésben benne van a Kőröskom is, de zömében olyan feladatokról beszélünk, melyek nagyságrendjük miatt a kapacitásainkat olyan mértékben haladják meg, hogy fel sem merült bennünk, hogy érdemben pályázzunk azokra. Azonban lesznek olyan közbeszerzések, beszerzések, melyeken szeretnénk elindulni, sőt van olyan is, amit már el is nyertünk.

Kezdjük a Kőröskom által már elnyert munkálatokkal, ilyen például a Hagyományok házának kivitelezése. Ez a Kossuth Lajos utcában, a Filadelfia által jelenleg még használt, korábban bölcsődeként funkcionáló épület teljes átalakítása és felújítása lesz. Ezáltal egy új közintézmény jön létre a városban. Ilyen jellegű intézmény már több településen is működik; funkciója a nevéből is kikövetkeztethető: hagyományok ápolása, tovább éltetésének elősegítése, helybiztosítás ezzel foglalkozó különböző szervezetek számára, ilyen tevékenység végzésére. Ha minden terv szerint alakul a héten már a munkaterület is átadásra kerül, és elindulnak a kivitelezési munkálatok. 2020-as év első felében ez már biztosan fog a Kőröskomnak munkát biztosítani. Így a tervek szerint a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarából egyenesen oda fogunk átvonulni, és január második felében már ott fogunk dolgozni.

Hasonló, de kisebb intézmény fog létrejönni városunkban, ami a Roma Alkotóház nevet viseli. Ez a Délibáb utcában kerül majd kialakításra, egy ottani családi ház teljes körű átalakításával, felújításával fog létrejönni. A Kiskőrös Városért Alapítvány a projektgazda ebben az esetben és hamarosan ők fogják elindítani a beszerzési eljárást. A Roma Kisebbségi Önkormányzat szervezésében fog ott működni egy a roma kisebbség számára használható, foglalkoztató és alkotó műhely. Tehát ezzel a szép, új funkcióval fog bővülni az év során a város.

2020. január 7-én került átadásra a munkaterület az új, 6 csoportos óvoda kivitelezésére: ez azt jelenti, hogy a tavaly december 20-án megkötött vállalkozási szerződés már átment fizikailag is a kivitelezési szakaszba és elindulhatnak a munkálatok. A környéken lakók – a környék adottságából fakadó – nyugodt életét az építkezés zaja fogja kis mértékben zavarni. De a város és a vállalkozó megpróbálja minél gyorsabban véghezvinni ezt a kivitelezést úgy, hogy az a legkisebb tehertétellel járjon a lakókra nézve. De ez egy nagy beruházást jelent, egy hatalmas nagy munkát, melyhez ezúton is kérjük a lakosság türelmét és támogató közreműködését.

Ami már tavaly elindult, de a munka tetemes része erre az évre tolódott át: az a záportározó kialakítása, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, felújítása. Ezek a munkálatok jelenleg is nagy erőkkel zajlanak. A kivitelező itt is élvezi a már említett „mediterrán telet”, teljes kapacitással folyik a záportározó kialakítása.

Amire még várunk, de ebben az évben szintén el fog indulni az az új piaccsarnok beruházás, ami egy nagyon fontos és szintén nagy és látványos kivitelezés lesz a városban.

A Kőröskom Nonprofit Kft. ebben az esetben nem mint kivitelező, hanem, mint beruházó van jelen.

Jelenleg a tervezési szakasz második felénél tartunk, most már a kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges tervdokumentációk készülnek. Jogerős építési engedéllyel már bír mind a meglévő, átépítésre kerülő épület, mind a hozzá kapcsolódó újonnan kialakításra kerülő épületrészek, közlekedési és parkoló felületek. Jelen pillanatban tehát nem csak a meglévő, egykori Julius Meinl épületnek a felújításáról, átalakításáról, illetve az ehhez szükséges kiviteli tervdokumentáció készítéséről van szó, hanem a további ütemekben majd újonnan épülő piacrészek komplex tervezéséről is. A kivitelezés több ütemben fog történni, a tervanyag azonban az egész új piacra rendelkezésre fog állni. A tavasszal kiírásra kerülő közbeszerzést követően, a nyár folyamán már itt is el kell kezdődnie a kivitelezési munkálatoknak, így a Kőröskom 2020-ban nem csak építői, hanem építtetői feladatok elé is néz.

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum energetikai felújítása is megtörténik

Több energetikai jellegű felújítás is fog történni, több városi intézmény esetében. A Thököly úti óvoda illetve a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum épületeinek az energetikai felújítása keretében a nyílászárócsere és a homlokzati hőszigetelés hamarosan elkezdődik, ahogyan a Thököly óvoda tetőfelújítása is. Az Emlékmúzeum esetében a kiállítótér teljes megújítására is sorra fog kerülni, egy teljesen új kiállítást fognak a több évtizedes jelenlegi helyén kialakítani az idei év első felében, tehát ott is nagy változásra lehet majd számítani.

Összefüggés van a Thököly utcai jelenlegi óvoda épületének küzdősportok számára történő átadásában és teljes belső átalakításában, felújításában, valamint az újonnan épülő 6 csoportszobás óvoda kialakításában: az új óvoda a megépülését követően a Thököly utcai óvoda jelenlegi csoportjait teljes egészében „befogadja”; így a Thököly utcai épület – nem csak részben, mint most, hanem teljes egészében – küzdősportok háza lesz. Ennek kapcsán a felújítási munkákra az év második felében lehet számítani

Előzőekhez hasonlóan a kiviteli terv készítésének szakaszában van a Bölcsőde bővítésének, valamint az Árpád utca 8. szám alatti szolgáltató ház két különálló projektje. A tervezés mindkét esetben január hónap végén zárul és – a piaccsarnokhoz hasonlóan – következhet a közbeszerzés, valamint a kivitelezés. A két külön pályázatból, önálló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött két külön vállalkozási szerződés alapján történő fejlesztés is a 2020-as évben megvalósuló beruházások sorát gyarapítja.

Hamarosan elindul az Izsáki úti kerékpárút kiépítése is. A kép illusztráció.

Bár nagyon fontos, mégis a végére maradt a felsorolásomban a „Szélesút” szilárd burkolattal történő ellátása, valamint az Izsáki úti kerékpárút kiépítése is.

Ezek két pályázati projekt részét képezik, így két önálló kivitelezés során fognak megvalósulni. A közbeszerzés kiírásához szükséges tervek készítése jelenleg folyamatban van, amint lehetséges elindul a közbeszerzés és annak eredményes lezárását követően – ennek az évnek a során – a kivitelezés is. Ezek a munkálatok szintén jelentős és látványos beruházásai lesznek a városnak, melyek nagyon sok lakos életében jelentenek majd pozitív változást.

Röviden, a teljesség igénye nélkül ezek lesznek a legjelentősebb fejlesztések és beruházások 2020-ban, Kiskőrösön.

Kiss Tamás