Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet a „Fészekrakó program Kiskőrösön” keretében a város szakember ellátásának megtartására. Az önkormányzat a pályázat keretében a közüzemi díjakat illetve a rezsi költségeket támogatja.

-Hirdetés-

Ingatlan tekintetében mind a piaci alapon bérelt, mind a saját tulajdonú ingatlan is elfogadott. Havonta maximum 20.000, azaz húszezer forintos támogatásra lesz jogosult, aki sikeresen pályázik ebben a konstrukcióban. A támogatás időtartama legalább 6 hónap, de maximum 2 évig terjed. A konstrukcióban sikeres pályázó közüzemi díj/rezsi – számlával igazolt – költségét havonta maximum 20000 forinttal támogatja az önkormányzat.

Milyen feltételei vannak a pályázatnak?

Kiskőrösi lakcímmel rendelkező, életvitelszerűn Kiskőrösön élő fiatalok nyújthatnak be pályázatot. Fontos, hogy a pályázók 18. életévét betöltött személyek lehetnek, a támogatás folyósításának a végéig nem töltik be a 35. évét. A jogosultsághoz továbbá Kiskőrös területén foglalkoztatási jogviszonnyal kell rendelkeznie a fiataloknak.

A támogatottaknak továbbá vállalnia kell, hogy lakcímmel rendelkezve, életvitelszerűen Kiskőrösön maradnak a folyósítás megszűnését követő 2 évig.

A sikeres pályázók vállalják, hogy esetenként önkéntes munkát végeznek rendezvényeken, eseményeken az önkormányzat, vagy az intézmények szervezésében, erről majd személyesen egyeztetnek az érintettekkel.

A pályázatok beadási határideje 2020. február 5. (szerda) 16:00.

A pályázatokat beadni a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályán lehet (Polgármesteri Hivatal 8. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak címezve a 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. számra címezve. A pályázati űrlap továbbá beszerezhető még a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. emelet 8. helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu weboldalról.

A pályázat részletes feltételeit Kiskőrös Város Önkormányzatának az „Esély Otthon-Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló 21/2019. (XI. 21.) rendelete tartalmazza, mely elérhető a www.kiskoros.hu weboldalon.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága bírálja el. A közüzemi díj támogatására a megállapodást a polgármester köti meg.

A további, kötelezően kitöltendő dokumentumok letölthetőek innen: https://kiskoros.hu/feszekrako-program-kiskoroson-0