A január 22-i képviselő-testületi ülés alkalmával a képviselők szavaztak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjéről is, mely 10 szavazattal egyhangú elfogadásra került.

-Hirdetés-

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének vezetője 2020. január 6-án levélben tájékoztatta a fenntartót, Kiskőrös Város Önkormányzatát a nyári szünet tervezett időtartamáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése szerint „a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.”

Dr. Kállayné Major Marina, igazgató asszony

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés alapján „a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.”

Kiskőrös Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének (továbbiakban: Bölcsőde) vezetője 2020. január 6. napján kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot a nyári szünet tervezett időtartamáról, amely 2020. július 27. napjától – 2020. augusztus 07. napjáig tartana. A tájékoztatás szerint a nyári szünet ideje alatt végzik el a tisztasági festést, takarítást és a berendezési tárgyak fertőtlenítését. 

A javaslat és a képviselő-testület döntése értelmében a nyári szünet: 2020. július 27. napjától – 2020. augusztus 07. napjáig tart majd, azonban ennek időpontja még módosulhat a felújítási munkálatok függvényében – jelezte Domonyi László polgármester a képviselő-testületi ülés alkalmával.

Aczél-Németh Angéla, a bölcsőde vezetője azt is elmondta, hogy felmérésük alapján a szülőknek nem okoz problémát a gyermekek elhelyezése a nyári szünet ideje alatt.

Évről évre az a tapasztalat, hogy egyre nagyobb a túljelentkezés, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be a bölcsőde fejlesztésére. Ez a pályázat a TOP- 1.4.1-19-BK1-2019-00024 számú, amit az önkormányzat meg is nyert. A bölcsőde ennek megfelelően bővítésre kerül, mely azt jelenti, hogy a jelenlegi 48 férőhely helyett előreláthatólag 62 kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas. Már a tervek is elkészültek, de a kivitelezés időpontja még nincs konkrétan meghatározva. A bővítésnek köszönhetően a személyi feltételeket illetően is lesz változás – tájékoztatta hírportálunkat Dr. Kállayné Major Marina, igazgató asszony.

Mint azt megtudtuk, a bölcsődei beiratkozás folyamatos a bölcsődébe, a felvételre kerülő kisgyermekek száma annak is, hogy hány kisgyermek lesz óvodaérett. A bölcsődébe felvehető gyermekek létszáma tulajdonképpen az óvodai beiratkozások után kerül meghatározásra, így az értesítőleveleket május első két hetében küldik ki a szülőknek. Ezt követően, szeptembertől pedig kezdetét veszi a beszoktatás.

2019. szeptember 1-jétől a Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására. Ami azt jelenti, hogy a családi bölcsődékben elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díját visszatéríti az állam, ha az édesanya ismét dolgozni kezd – olvasható a Tarkabarka Játszóház és Családi Bölcsőde bejáratánál is, akik a nyári szünidő megszervezésére is kiváló alternatívákat nyújtanak nyári bölcsődéjükkel és különböző gyerektáboraikkal.

Harangozóné Balogh Zsóka, a Tarkabarka Játszóház és Családi Bölcsőde vezetője

Részletekért látogass el weboldalukra, vagy hívd a 06-20/333-7910-es telefonszámot.

Kutyifa Icu