2020.01.29-én tartotta meg Soltvadkert Város Képviselő-testülete az év első testületi ülését.

Temerini Ferenc polgármester napirend előtti felszólalásában először is az illegálisan létesített szemétlerakó témakörét emelte ki. Az önkormányzat ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, az eljárás folyamatban van, a rendőrség helyszíni munkálatai után folytatja az önkormányzat a szemétlerakó megszüntetését. A képviselők korábbi javaslatára az önkormányzat vadkamerákat élesített be, próbaként 2 db került beüzemelésre. Így, ha ezek beválnak, akkor további készülékek kerülnek majd kihelyezésre.

-Hirdetés-

Kitért a fűtésszezon során kialakult néhány rossz gyakorlatra is: jelezte, hogy többen illegális anyagokkal fűtenek, melyek nagy többségében műanyag-származékok.

Azt kéri a polgármester, hogy aki észlel ilyesfajta tevékenységet, és fél feljelentést tenni, akkor forduljon az önkormányzathoz bizalommal.

Ezt a tevékenységet leghatározottabban visszaszorítani kívánja az önkormányzat. Napokban fog a postaládákba kerülni az önkormányzat által elkészített szóróanyag, mely egyrészt figyelemfelhívó, másrészt tájékoztató jelleggel bír. A szórólap elkészítésében részt vett Lantosné dr. Mayer Zsuzsanna képviselő asszony, Molnár Elvira volt külsős bizottsági tag és Weppert Sándor képviselő.

Zsikla Győző képviselő úr szintén kiemelte az illegális fűtőanyagok káros hatásait, példának okáért daganatos megbetegedést is okozhatnak. A képviselő kiemelte, hogy komplikált helyzetről van szó, hiszen aki nehéz helyzetben van, és a között kell választania, hogy környezetszennyező módon gyújtson be, vagy fázzon a gyermeke, akkor nem kérdéses, hogy az előbbit fogja választani.  Véleménye szerint például a tűzifa akciókkal segíteni kell a hátrányos helyzetben lévő családokat.

Medgyes Attila Jenő képviselő napirend előtti felszólalásában aggályát fejezte ki az illegális hulladéklerakók, illetve a hulladékégetéssel kapcsolatosan. Örömét fejezte ki, hogy előrelépések vannak mind a két ügyben. Továbbra is várja a bejelentéseket az online közösségi felületeken keresztül.

A napirend előtti hozzászólásokat követően a képviselő-testület elfogadta Mátyus Lajos, a Soltvadkerti TV üzemeltetőjének a 2019. évről szóló, részletes, információkban gazdag beszámolóját.

Döntöttek a képviselők a Soltvadkerti TE kérelme ügyében is: egy acélszerkezetes sátor megvalósításához a 2020. évi költségvetése terhére 4.255.770 Ft támogatást biztosít az önkormányzat.

A sátor a labdarúgó pálya területén lesz kialakítva, így tudják majd használni a téli, esős időszakban is a labdarúgók.

Fontos előrelépés, hiszen a fiatal labdarúgók bócsai sportcsarnokot kellett, hogy kibéreljék; hiszen a városi sportcsarnok túlterhelt.

Döntött a testület a Köznevelési, Kulturális, Sport-és Egészségügyi Bizottság külső tagjának megválasztásáról is, miszerint a feladatot Fehér Éva fogja majd ellátni. Az új tag megválasztására azért volt szükség, mivel Molnár Elvira 2019 decemberében összeférhetetlenségi okból lemondott a bizottsági tagságáról.

Elfogadta a képviselő-testület a Vadkerti-tó területén lévő kabinsor tulajdonosainak a kérelmét is, így az épületegyüttes felújításához szükséges 99 négyzetméternyi területet -mely az önkormányzat tulajdonában van- eladja a kérelmezőknek. A testület 1000 forint + áfa négyzetméteráron helyt adott a kérelemnek.

Soltvadkert Város Önkormányzat a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft-vel konzorciumban sikeresen pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” kiírt pályázatán. Eszerint 3.150.000 huf önerőt bocsát az önkormányzat rendelkezésre, így új szivattyúk kerülnek megvásárlásra, ezáltal korszerűbb, alacsony fogyasztású szivattyúk kerülnek beüzemelésre a Víziközmű által.

Kiss Tamás