2020.02.25-én rendkívüli testületi ülést tartott Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

Izsák Város Önkormányzatának kiadásában újraindul az Izsáki Hírek időszaki lap. Alapcélként a közösségi értékek megjelenítését, napi és aktuális információk közlését, elektronikus médiában megjelent tartalmak kivonatát és értékelését, pályázati lehetőségek ismertetését határozta meg a testület. Az újság kéthavonta fog megjelenni, a főszerkesztője Supka Éva lesz. Az Izsáki Hírek média szolgáltatás beindításához a testület 1.500.000 forintot különített el, így a város költségvetését is módosították.

-Hirdetés-

Elfogadásra került az új, 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program is. A program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, mely előkészítéséhez fórum került megrendezésre január 15-én, így az egyes célcsoportokat érintő problémákat beazonosították, fejlesztési területeket meghatározták, és munkacsoportokat hoztak létre a kitűzött célok megvalósításának érdekében.

Többek között olyan intézkedési területek kerültek kifejtésre, mint a fiatalkori gyermekvállalás megelőzése, az általános iskolai végzettség és szakképesítések megszerzése, szakképzett humán erőforrás bővítése, hiszen logopédus és iskolapszichológus hiánnyal küzdenek a településen. Tartalmazza még az idősek nappali ellátását biztosító helyiségek kialakítását, szűrővizsgálatok többszöri megszervezését, mivel fontos intézkedés terv az egészségügyi állapot javítása. Rövidtávú célként tartalmazza a program az orvosi rendelők, Művelődési Ház akadálymentesítését is, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás kialakítását, melyről korábbi beszámolónkban írtunk.

Fontos megjegyezni, hogy 2013. július 1-től csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be EU forrásra pályázatot, melyek rendelkeznek ezzel a programmal.

Köztisztviselői illetményalapot is meghatározta a testület, így az Izsák Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők esetében az illetményalap mértéke a 2020-as évben 59000 forint összegben került meghatározásra.

Kiss Tamás