Január 31-én Kecel Város Önkormányzata, az elmúlt évekhez hasonlóan azokat a cégvezetőket várta egy jó hangulatú összejövetelre, akik 2018-ban a legtöbb ipatűzési adóval járultak hozzá a város költségvetéséhez. Az eseményen az önkormányzat képviselői is jelen voltak. A vendégeket Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte, majd tájékoztatót tartott Kecel város elmúlt évi gazdálkodásáról, ez évi terveiről.

-Hirdetés-

A Nyírjesi Óvoda nagycsoportosai – Kárpátiné Szvetnyik Szilvia óvodapedagógus és segítői, Tamaskó Katalin óvodapedagógus és Halászné Németh Elvira dajka felkészítésével – egy kis műsorral kívántak eredményes új évet.

Kecel Város Önkormányzata 2019-ben is stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, hitel és kölcsöntartozás nélkül. A működési költségvetési egyenleg 34 millió Ft többlet volt. Költségvetési bevétele 1 072 millió Ft, működési kiadása 1 038 millió Ft.

A sikeres pénzügyi működésben külön ki kell emelni Kecel város vállalkozói és a lakosság szerepét. A részükről befizetett helyi adó összege 338 millió Ft, mely az előző évhez képest 45 millió Ft növekedést jelent.

Az önkormányzat és intézményei:

124 fő közalkalmazott és köztisztviselő részére biztosítottak munkahelyet, ebből 39 fő az önkormányzatnál, 26 fő a hivatalnál, 47 fő az óvodánál, 12 fő a művelődési háznál dolgozik.

Közfoglalkoztatásban 47 fő kapott munkalehetőséget a városgazdálkodás segítésében, ők a köztisztaság megvalósításában és egyedi programok segítésében vettek részt.

A város 2019. évi beruházási és felhalmozási kiadásai mindösszesen 80 millió Ft-ot tettek ki, amelynek jó része önerőből valósult meg. Megkezdődött az Európai Uniós pályázati ciklus TOP pályázatainak tervezése és megvalósítása.

Saját erős beruházásként megvalósult: iskolai étkező építése és közbeszerzése, fűnyírótraktor beszerzés, rendezési terv átalakítás, ivóvíz- és szennyvízberuházások, Széchenyi téren a park közvilágítása, Nyírjesi Óvoda kerítésfelújítása, Központi Óvoda irodaépület felújítása. Több földes utcában az út zúzott kővel borítása, útjavítások, kátyúzások.

Önálló városgazdálkodási csoportot hoztak létre.

A helyi iparűzési adó 100%-ban az Önkormányzatnál marad, 2019-ben 272 818 075 Ft befizetés történt. Az előző évihez képest emelkedett.

A gépjárműadó helyben maradó bevétele is növekedett, ez 4 441 801 Ft.

Önálló orvosi ügyelet működik, a kiskunhalasi kórház járó-beteg szakellátása üzemel.

Támogatást kapott – többek között – a Futball Club, segítették a fiatalok lakáshoz jutását, az időseket és nyugdíjasokat pedig a kommunális adó elengedésével segítették és rendezvényeket szerveztek számukra.

Működési támogatásokkal segítették a spotegyesületeket, alapítványokat, tűzoltó egyesületet, idősek otthona működését.

Önkormányzati rendezvényeket szerveztek: nyugdíjas nap, szüreti fesztivál, városalapítók napja, vállalkozók fogadása, virágfesztivál és egyebek.

Mindkét testvérvárossal hasznos kapcsolatot ápolnak, részt vettek egymás rendezvényein.

Biztosították a szociális ellátásokat: segélyek, lakhatási támogatások, köztemetés, családvédelmi támogatás nyújtása. Erre a célra 41.2 M Ft-ot fordítottak.

Megvalósítás alatt lévő pályázatok:

Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között, Csendes Ősz Idősek otthonának bővítése a nappali ellátás, szociális étkeztetés biztosításának céljából, Kecel Város belterületi csapadékvíz elvezetése, Egészségház fejlesztése, Kecel Város Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése, Szabó Pál Óvoda és Újfalusi Óvoda felújítása, Kecel város ivóvíz vízközmű-rendszer rekonstrukciója. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (FLORA Virágfesztivál és fazekas kiállítás, amatőr alkotóművészeti tevékenységek működéséhez tárgyi, infrastrukturális fejlesztések), Közösségi tér kialakítása a Városi Múzeumnál (I-IV. ütem) Ezeken kívül a város működéséhez szükséges egyéb feladatokat láttak el.

Tervezett beruházások címszavakban: Kecel Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítás befejezése, Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer II. ütem kiépítése, Külterületi kerékpárút építése Kecel és Császártöltés között, Belterületi kerékpárút kiépítése az 54-es és az 5309-es út belterületi szakaszán, Szélmalom dűlő aszfaltozása, Belterületi utak aszfaltozása. Közvilágítás korszerűsítése, Új parkolók kialakítása. Járdák felújítása, közintézmények eszközállományának fejlesztése, bölcsődei férőhelyek bővítése, jégkár elhárító rendszer bővítése, térkamera rendszer bővítése.

Az est hivatalos része pezsgős koccintással és a Fürtös Vendéglő által készített finom vacsorával zárult.

Varga Eszter

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (54 db kép)