A korábbi éveknek megfelelően Kiskőrösön idén is polgármesteri fogadás keretében várták január 31-én az önkormányzat költségvetéséhez, továbbá a város rendezvényeihez a legnagyobb mértékben hozzájáruló vállalkozókat. A 11. alkalommal megrendezett eseményre mintegy 130-an jöttek el.

A Városháza Dísztermében Kiskőrös Város Fúvószenekarának tagjai adtak elő műsort Sipos Béla karnagy vezetésével. Az eseményen Domonyi László polgármester köszöntötte a vendégeket és beszámolt az önkormányzat gazdálkodásáról, a beruházásokról, tervekről. A város első embere bemutatta az nemrégiben megválasztott képviselő-testület tagjait és ismertette, hogy milyen bizottságok működnek.

Domonyi László, polgármester

Elmondta, hogy a város költségvetése 2,070 milliárd forintos bevétellel gazdálkodhatott a 2019-es évben. Hatalmas eredménynek nevezte, hogy a helyi adóbevételek újabb mérföldkőhöz érkeztek, hiszen tavalyi esztendőben a város átlépte az álomszerű 1 milliárdos küszöböt.

-Hirdetés-

Az összes helyi adóbevétel 1.111.858.927 forintot tett ki 2019-ben, így Kiskőrös elmondhatja, hogy belépett az „1 milliárdos adófizetők klubjába”:

-982 millió forint iparűzési adó
-60,9 millió forint kommunális adó
-8,9 millió forint idegenforgalmi adó
-60,158 millió forint gépjárműadó

Megemlítette, hogy a 2018-as évhez viszonyítva több, mint 100 millió forinttal nőtt a helyi adóbevétel és ilyen markáns emelkedésre legutóbb a 2014-es esztendőt követően volt példa. A kommunális (lakossági) adóbevételek tekintetében évek óta csekély csökkenés látható, amelynek két összetevője van. Az egyik, hogy az elmúlt 10 évben a város lakossága a 15.300-ról mostanra 14.200 főre csökkent, a másik pedig, hogy a nyugdíjasoknak (bejelentés esetén) egy helyi rendeletben leszabályozva a kommunális adó fele összegét kell befizetniük. Az előző évhez viszonyítva az idegenforgalmi adó összege is kevesebb lett, melyben az játszott szerepet, hogy sajnos egy szobát kiadó magántulajdonos szálláshelye leégett.

A kiadások tekintetében a város költségvetése a következőképpen alakult a 2019-es esztendőben:

-személyi juttatás 13,6 %
-munkaadót terhelő járulék 2,83 %
-dologi kiadások (rezsi) 19,64 %
-támogatások 4,31 %
-szociális támogatás 0,28 %
-tartalék 5,12 %
-felhalmozás 54,15 %

A fenti számadatok azt mutatják, hogy jó anyagi helyzetben van a település és megfelelő gazdálkodást folytat az önkormányzat. Az önerő nagy részét az önkormányzat a pályázati fejlesztésekre használja fel.

Elhangzott, hogy a város rendezési terve az elmúlt 1 évben módosult jelentősebb mértékben. Jelenleg a rendezési terv az engedélyeztetési eljárás folyamatában van, és várhatóan áprilisban kerülhet elfogadásra.

Tájékoztatta a jelenlévőket a polgármester arról, hogy egy kormány határozat alapján az építési-hatósági feladatok az önkormányzattól átkerülnek a kormányhivatalhoz. Ez Kiskőrösön annyit jelent, hogy március 1-jétől az ilyen irányú feladatokat nem az önkormányzat emeleti helyiségeiben, hanem a kormányhivatal földszinti irodáiban látják majd el. A főépítészi feladatok és a városképi engedélyeztetés azonban marad az önkormányzatnál, csak a hatósági ügyintézés kerül át a kormányhivatalhoz.

Tájékoztatta a polgármester az eseményen jelenlévőket arról is, hogy az önkormányzat koordinálásával megtörténtek az első lépések a Kiskőrösi Vállalkozói Klub megalakítására. Reményét fejezte ki, hogy a klub egyesületi formában történő működtetése jó lehetőséget biztosít majd civil szervezetként pályázatok benyújtására és biztatott mindenki a belépésre. A klubtagok tagdíja havi 1.000 forint, valamint van egyszeri belépési díj is, ami az éves tagdíj összegével megegyező, tehát 12.000 forint. A klub a tervek szerint negyedévente tartana összejöveteleket, amelyek során lennének vendég előadók és a helyi vállalkozók bemutathatnák tevékenységüket, megismerhetnék egymást. A következő alakuló ülést márciusra tervezik.

Felvetődött annak ötlete, hogy a helyi vállalkozásoknak komolyabb szerepet kellene kapniuk a városi nagyrendezvények alkalmával. Az önkormányzat a Városi Napok alatt egy újdonsággal szeretne kedveskedni a helyi vállalkozóknak a főtéri „csigás kút” környékén kialakítandó „vállalkozói udvarral”. Ez egy szépen berendezett kávézó lenne, ahol az expóhoz hasonlóan lenne egy vállalkozói fal a cégek logóival és egy kivetítőn vagy TV-n is akár megmutathatná mindenki a tevékenységét. A megjelenés teljes költségét az önkormányzat állja.

Fontos számadatként említette meg Domonyi László, hogy a polgármesteri fogadásra azon vállalkozók kaptak meghívást, akik 1 millió forintot meghaladó helyi adót fizetnek, mely cégek száma 2019-ben mintegy 30-al emelkedett és összesen meghaladja a 110-et.

A számadatok azt mutatják, hogy az alulról jövő vállalkozások folyamatosan és jelentős mértékben erősödnek. Érdekességként említette meg, hogy Kiskőrös az elmúlt 300 évben a mezőgazdaságból élt és ez jelentette a város fő fejlődési vonalát, mely mára egyértelműen az ipar felé fordult el.

A Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke: dr. Ba Mariann

Tehetséges fiatalok támogatása

Az eseményen a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke dr. Ba Mariann is beszélt munkájukról. Elmondta, hogy közel 30 éves szervezet, amit a rendszerváltás idején hoztak létre. A sok év alatt folyamatosan fejlődtek, színesedtek és sikereket értek el. A munkájuk során aktívan részt vesznek a városi programokon, komoly közéleti tevékenységet végeznek, és ezt szeretnék a továbbiakban is folytatni. Kiemelt céljuk a kiskőrösi tehetséges fiatalok támogatása, mely elbírálása idén pályázati alapon történik majd meg. A gyermeknapot szeretnék komoly rendezvénnyé alakítani, mellyel minél több fiatalnak szeretnének örömöt okozni. Az alapítvány elnöke záró szavaiban kérte a vállalkozókat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák munkájukat.

Font Sándor, országgyűlési képviselő

Felújítják az 53-as számú főútvonalat

A térség országgyűlési képviselője Font Sándor gazdaságpolitikai gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Megemlítette, hogy Kiskőrös bizonyos fokig a „hűség” városának is nevezhető, hiszen az elmúlt 30 év választási eredményei szerint a település lakosai a nemzeti, polgári értékek mentén elkötelezettek és adják le voksaikat. Gratulált a városnak ahhoz, hogy a helyi adóbevételek tekintetében az önkormányzat túllépte az 1 milliárdos küszöböt, amit országosan is kiemelkedő eredménynek nevezett. Megemlítette, hogy a településnek az idegenforgalom tekintetében lehetnek még komoly tartalékai, amelyhez a gyógyfürdő kiváló minősítése jó alapot adhat. Milliárdos léptékű beruházásra lenne szükség a gyógyfürdő tekintetében az előre lepéshez, mely támogatásához a kormány részéről szóbeli ígéretet kapott. Beszélt arról, hogy az 53-as számú főútvonal Soltvadkert-Kiskőrös-Kecel körforgalomtól a kiskőrösi Béke utcai körforgalomig még az idén felújításra kerül. Szintén felújítják a Soltszentimrétől a csengődi úti elágazásig vezető külterületi utat is mintegy 5 km-es szakaszon. Említést tett a Kiskőröst érintő kínai vasútépítésről is. Elmondta, hogy a beruházás 2 éven belül megvalósul, melynek a generál kivitelezője egy kínai-magyar vegyesvállalat lesz. A személyi vasútközlekedés az építkezés idejére megszűnik majd Budapest irányába, melyet autóbusszal váltanak ki. A vállalkozói klub létrehozásáról pozitívan nyilatkozott és kiemelte, hogy minden segítséget megad bármilyen témában a legjobban hozzáértő előadók meghívásában.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

Kiskőrös 2 milliárd forint támogatásban részesült

A megyei közgyűlés elnöke Rideg László beszédében kiemelte, hogy Bács-Kiskun megye a megyei önkormányzat koordinálásával mostanra már 70 milliárd forintnyi támogatást kapott fejlesztésekre. Ebből mintegy 500 projekt valósulhat meg a megye településein és ebből Kiskőrös 2 milliárd forint összegben részesült. A megyében összesen 28 településen indítottak el ösztöndíj-programot, ami által 200 diák részesülhet évente 400 ezer forintos támogatásban. A programot az idei év őszétől a megye minden településére kiterjesztik, melynek az a feltétele, hogy a diák első munkahelye Bács-Kiskunban legyen. Beszélt arról is, hogy az idegenforgalom tekintetében a megyei önkormányzat az elkövetkezendő években a bortorizmust és a termálturizmust helyezi előtérbe.

A rendezvény állófogadásos vacsorával zárult, mely során a jelenlévők helyi cégek italait fogyasztották.

Filus Tibor
Fotók: Szentgyörgyi Ábel 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (43 db kép)