Januárban új beruházásba kezdett Tabdi Önkormányzata, mely során új orvosi és fogorvosi rendelők lesznek kialakítva. A projektről, illetve további fejlesztési tervekről kérdeztem Fábián Sándor polgármestert. 

-Hirdetés-

Beszéljünk először a rendelő kialakításáról. Közösségi oldalon jelezte, hogy a beruházás kiemelt, hiszen a továbbiakban a személyi feltételek is változni fognak.

2010-ben már megvolt az elképzelés, melyet a gazdasági programunk is tartalmazott, hogy az orvosi rendelőt, és fogorvosi rendelőt meg kell újítani Tabdin. Tervünk az volt, hogy egy új fogászati rendelőt kell kialakítani, a védőnői szolgálatot más, minden szempontból jobb helyre költöztetni. Összehangolva a gazdasági programokat és a TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázati lehetőségeket, pár év alatt sikerült megvalósítani.

Egy udvarba kerül a körzeti orvosi rendelő és a fogászat is. Az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP lehetőségen belül, így az új fogászati és orvosi rendelő, valamint a szolgálati lakás energetikailag megfelelő állapotban lesz. Két pályázatot ötvöztük egy udvarra, gyakorlatban viszont egy fizikai megvalósulást fog eredményezni. Reményeink szerint március végére el fognak készülni a beruházások.

A parkolást az udvaron belül fogjuk megoldani, mely önkormányzati tulajdonú terület, ott lesznek kialakítva a parkolók a mentőknek, autósoknak, mozgásukban korlátozottaknak, tehát a rendelőintézetet könnyen meg tudják majd közelíteni. A rendelő a kor követelményeinek maradéktalanul meg fog felelni: megfelelő minőségű és műszerezettségi infrastruktúrát fog kapni.

Szintén előrehaladott tárgyalások folynak a fogászati rendelő belső eszközállományaira, és bízok benne, hogy 1 hónapon belül meg lesznek az eszközök a rendelőhöz.

Saját forrásból fogja az önkormányzat finanszírozni az egészségügyi műszerek beszerzését.

Fontos, hogy több eszközt fogunk megvásárolni, mint az OEP által kötelezően előírtak, tehát ennek megfelelően bővebb szolgáltatást fog nyújtani az új rendelőintézet, mely magánrendelésre is kialakítható lesz. Így 2 telephellyel (Tabdi és Páhi) közel 3300 főt megfelelően el tudjuk látni. Ez komoly előrelépés.

Személyi feltételek is változni fognak?

Fogorvosi szolgáltatás tekintetében elmondható, hogy 2020. év elején sikerült egy új orvossal megállapodnunk, aki március 1-től helyettesítőként Páhin, majd reményeink szerint június 1-től önálló praxisként fog működni Tabdin és Páhin is. Dr. Utassy Béla halála óta jelen pillanatban is még ellátatlan a körzetünk fogorvos tekintetében. Páhi, Kaskantyú és Tabdi településeknek most közös, az OEP által finanszírozott rendelése van. Április 1-ig egyelőre Páhin lesznek a rendelések, de az új rendelő elkészülésével, működési engedélyének megszerzésével Tabdin is elindul a fogorvosi ellátás.

Milyen pályázatok vannak most folyamatban?

Az önkormányzat által kiírásra került a közbeszerzési eljárás, mely a közlekedésfejlesztési pályázathoz kapcsolódik, és reményeim szerint hasonlóan kiírjuk az ipari park tekintetében is. Az utóbbi kissé döcögősre sikeredett, hiszen földterületeket kellett vásárolni, melyek a legértéktelenebb termőföldek Tabdi esetében. Az ügyintézés elhúzódott, folyamatban van a 2 önálló helyrajzi szám kialakítása, de az idei évben neki is látunk a kivitelezési folyamatoknak. E pályázat tekintetében ipari út, közművesítés (víz,gáz, villany és szennyvízelvezetés) és egy kerítés fog kiépülni.

Ezzel az iparterülettel várjuk majd a Tabdira települni kívánó vállalkozásokat. Érdeklődők már vannak, ami jó hír, hiszen mi érdekünk, hogy több gazdasági szereplő legyen itt a településünkön, annak ellenére, hogy a jelenlévő gazdálkodók jól működnek, igen tőkeerősek.

Tabdi iparűzési adóbevétele jónak mondható, ezáltal stabilitás jellemzi a települést. A fejlesztésekhez rendelkezésre áll az önerő, mely által lépni tudunk olyan dolgokban is, melyre nincs pályázati kiírás jelenleg.

Például 2015-ben valósult meg egy KEOP-os pályázat során a Faluházat energetikailag teljesen felújítottuk, viszont a saját pénzügyi forrásunk terhére a közel 900nm-es ingatlan belső terét teljesen átalakítottuk, felújítottuk: belső nyílászárókat cseréltünk, teljesen új víz- és villanyrendszert építettünk ki, új burkolatot kapott a Faluház.

Milyen fejlesztések vannak még tervben erre az évre?

Ebben az évben tervezzük az óvoda belső kialakításának a teljes felújítását, ideértve a vizesblokkok és a melegítőkonyha felújítását. Ez régi adóssága az önkormányzatnak.

A testület úgy határozott (de ez majd a költségvetési rendelet megalkotása során lesz kőbe vésve) hogy ezt a fejlesztést még az idei évben meg kívánjuk valósítani. Valószínűsíthetően önerőből, ha nem találunk erre pályázati forrásokat.

A kétcsoportos óvoda állandóan 28-30 fővel működik, a születési számokból úgy prognosztizáljuk, hogy ez a létszám a jövőben is megalapozott, tehát kiemelten fontos ez a beruházás.

Egy családi – 5-7 fős – bölcsőde kialakítására pályáztunk, melynek eredményét egyelőre még nem tudjuk. 

Az általános iskolával kapcsolatosan viszont rossz tendencia még mindig érzékelhető, miszerint a szülők még mindig elviszik a gyermekeket más településre. Azt látni kell, hogy máshol komoly pénzeket áldoznak a szülők azért, hogy a gyermeke 5-7 fős osztályban tanulhasson, ha az alsó tagozatot vesszük alapul. Szerintem a legfontosabb, hogy rögtön az alapoknál kell legtöbbet foglalkozni a gyermekkel. Ez Tabdin szintén adottság.

K.T.