Digitális távoktatás, az új munkarend

Március 16-ától, hétfőtől a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola is átállt a digitális távoktatásra. A pedagógusok hétfőn reggel nevelőtestületi értekezlet, majd munkaközösségi értekezletek keretében beszélték meg, hogy a tanulók további oktatását hogyan tudják digitális távoktatás formájában biztosítani. A péntek esti miniszterelnöki bejelentés után már több lelkes pedagógus és informatikus kolléga felkészülten érkezett a hétfői értekezletre, és osztotta meg pedagógustársaival a lehetőségek tárházát. Ez a fajta oktatási mód bevezetése nem okozott riadalmat a pedagógusok körében, hiszen az elmúlt tanévben az intézmény pedagógusainak 80%-a 30 órás továbbképzés keretében megismerkedett a Komplex Alapprogram Digitális Alprogramjával, melyet az idei évtől már be is vezettünk a tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek (pl. versenyek) során. Így a pedagógusok és a tanulók is már jártasságot szereztek a digitális eszközök és alkalmazások használatában.

-Hirdetés-

Felmérésünk szerint a tanulók többsége rendelkezik internettel és legalább egy okos eszközzel, melynek segítségével megvalósítható a távoktatás. (Aki nem rendelkezik ilyennel, az papír alapon juthat a feladatokhoz.) Hétfőtől a tanulók a feladatokat a KRÉTA rendszeren keresztül kapják meg, de felkerül az osztálycsoport oldalára is.  Az alsó tagozatosok részére a tanítók a hét elején előre kijelölik a heti feladatokat, ütemezve, hogy mit, mikorra kell elkészíteni. Ügyelünk arra, hogy ne terheljük túl a tanulókat. Egy-egy tantárgy feladatának elvégzése ne legyen több 30 percnél. Próbáljuk a játékos tanulást, gyakorlást előtérbe helyezni digitális feladatgyűjtemények (Okosdoboz, LearningApps), digitális tananyagok segítségével. Nem csak közismereti, hanem a készségtárgyakból is kapnak feladatot a tanulók. Az elkészítés után el kell küldeniük a tanítónak, aki kijavítja, és visszajelzést küld a tanuló részére. Értékeli is a munkát, ami történhet szövegesen, de akár érdemjeggyel is. Aki a második felszólításra sem végzi el a feladatot, nem működik együtt, akkor az intézmény hivatalos úton szólítja fel a szülőt, és kéri az együttműködésre.

Felső tagozatosok esetében is hasonló a helyzet. Itt a pedagógusok többféle úton, módszerrel próbálják a tanulókat oktatni órarendi órák szerint. Vázlatot küldenek az anyaghoz, amit be kell másolni vagy ragasztani a füzetbe. Igyekszünk minden új tananyaghoz segédanyagot, magyarázó videót csatolni, akár a tankönyvkiadók digitális kínálatából vagy az interneten megtalálható egyéb forrásokból pl. Videotanár, vagy élő videokonferencia útján Webex használatával, ahol a résztvevők csapatban dolgoznak és látják egymást. Az idegen nyelv tanulása esetében az utóbbi a jellemző. Elkezdtük a virtuális osztálytermek kialakítását az Edmondo használatával, amit tanárok, diákok és szülők is használhatnak majd. Felsőben sem marad ki a készségtárgyak oktatása sem. Testnevelésből pl. prezentációt készítenek az olimpiákról, olimpikonokról vagy a labdás sportágak szabályairól. A tanulói tudás ellenőrzésére a pedagógusok, mint eddig is, többen használják a Redmentát (feladatlap-készítő alkalmazást). A pedagógus elkészíti a tesztet, a tanuló pedig a megadott idő alatt kitölti. A kitöltés után mindjárt látható az eredmény, a hibák és az értékelés.

Tudjuk, hogy a távoktatás mindenki számára egy új kihívás. A szülőre is nagyobb feladatot és felelősséget ró. Azért, hogy a szülő megnövekedett terhét csökkentsük, nem adunk olyan feladatot hétvégére, amely új anyaghoz kapcsolódik, sőt alsó tagozaton semmilyen írásbeli házi feladatot nem adunk. Olvasni, gyakoroltatni lehet, de péntekről hétfőre nincs elsajátítandó új tananyag.

Eddigi tapasztalatunk az, hogy tanulóink többsége lelkesen, határidőre elvégzi a kiadott feladatokat, és követi a tanári utasításokat. Köszönjük a szülők partnerségét is ebben.

Lasztovicza László, igazgató 
Sajtóközlemény

Kiemelt kép: illusztráció, Ripost