Követve a kormányzati intézkedések szellemiségét, felelős polgármesterként úgy döntöttem, hogy önkormányzatunknál a veszélyhelyzet elrendelésekor fennálló rendszeres települési támogatásra való jogosultság időtartama automatikusan, külön kérelem nélkül, hivatalból a lejárati időpontot követő 6. hónap utolsó napjáig meghosszabbodik, a tavaly rendkívüli települési támogatásban részesülők (lakcímenként 1 fő) egyszeri, 15.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A támogatások folyósítása, illetve postai úton történő megküldése április első hetében veszi kezdetét, és a rászorultak jelentős számára tekintettel 1-2 héten belül zajlik le.

-Hirdetés-

Kecel, 2020. március 31.

Haszilló Ferenc
polgármester