2020. március 10-én tartott lakossági fórumot Szedmák Tamás Kiskőrös Város alpolgármestere, a 7. számú választókerület képviselője. A nagy érdeklődésnek örvendő tájékoztatón részt vett Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere.

-Hirdetés-

2020-as lakossági fórumsorozat első az önkormányzati választások után, így Szedmák Tamás alpolgármester is a köszönetnyilvánítással kezdte meg a tájékoztatóját. Mint ismeretes több, mint 60 százalékkal választották újra a képviselőnek, és ebben a választókerületben volt a legmagasabb részvételi hajlandóság az önkormányzati választásokon. Szedmák Tamás immáron 9. éve képviselője a kerületnek, aki szerint a választási eredmény egyértelműen az előző 5 év teljesítményének a minősítése volt a lakosság részéről, hiszen ebben a körzetben is „a tettek beszéltek az ígéretek helyett”.

A 7-es nagy kiterjedésű választókerület, amely esetében, ha visszatekintünk a 2010 előtti időszakra, akkor elmondható, hogy nagymértékű fejlődésen ment át. De még mindig vannak megoldandó problémák is, melyre fókuszálni fog az alpolgármester-képviselő.

Kisebb felújítások mellett, nagy beruházások is megvalósultak ebben a körzetben, de ez a trend folytatódni fog a jövőben is.

A leglátványosabb beruházás a Sárkány József utcai lakótelep felújítása volt, hiszen a 3. ütemben megtervezett projekt elkészült. ( Az 1. ütem a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, 2. a bekötőutak útalappal történő ellátása, 3. a korábban útalappal ellátott területek térkövezése.) Ezáltal a lakópark arculata is nagymértékben megváltozott, így a városképbe megfelelően beilleszkedett.

Szedmák Tamás a projektek felsorolásában kitért a „Szélesút” aszfaltozására is, ami megnyert pályázati szakaszban van, ezáltal rövidesen elkezdődhetnek a munkálatok. Domonyi László polgármester kifejtette: 2 kilométernyi útszakaszra nyert el pályázati forrásokat Kiskőrös Város, mely során 1.2 kilométernyi útszakasz fog aszfaltburkolatot kapni a „szélesút” esetében, a maradék 800 métert pedig a Seregélyesi út végétől a rácútig fogják felhasználni, amely esetében  Kiskőrös közigazgatási határáról beszélünk.

Az Izsáki úti kerékpárúttal kapcsolatban is komoly előrelépések történtek: 83 ingatlantulajdonossal állapodott meg az önkormányzat néhány kisebb vita után végül a szerződéskötések megtörténtek. Így a telekrendezések után már a beruházás közbeszerzési szakaszba fog lépni. Sajnos ezen az útszakaszon több esetben történtek balesetek, amelynek volt a közelmúltban halálos áldozata is. Szedmák Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerékpárosoknak szükséges viselni – a KRESZ által is előírt – fényvisszaverő mellényeket, és gondoskodni a közlekedési eszközük megfelelő kivilágításáról is. A másik oldala viszont az, hogy sok esetben nem tartják be a gépkocsivezetők az előírt sebességhatárokat, mely sajnos komoly baleseti lehetőségeket rejt magában. Időnként ez a kettő találkozik, ilyenkor történnek a balesetek. Elhangzott: a remények szerint még ebben az évben elindulhat a kivitelezés.

Szedmák Tamás kiemelten foglalkozott a gyalogosok helyzetével is, így a Mészáros Lőrinc utcai járdával kapcsolatban elmondta, hogy a kérdéses szakasz nagyon rossz állapotban van,  a felújítását kezdeményezni fogja. Sok esetben élet-és balesetveszélyes, hiszen a fényviszonyok nem teszik lehetővé több esetben a járda megvilágítását.

A Jókai utcában a járda helyzete nem ennyire kritikus, de vannak olyan szakaszok, amelyre ráfér a felújítás. Sok esetben találkozhatunk gyalogosokkal az úttesten, mely szürkületkor, illetve sötétben balesetveszélyes helyzeteket teremthet. Ez egy hosszú, 600 méteres szakaszt jelent, mely felújításra kapacitásokat kell fordítania a városnak, fogalmazott Szedmák Tamás.

A Munkácsy utca járdájával kapcsolatban megjegyezte: a tavalyi évben megtörtént az egyik rész felújítása, de az utcában van, ahol egyáltalán nincs járda kiépítve. Ezért megfontolásra javasolta az utca teljes járdaszakaszának a kialakítását is.

Több ízben egyezetett Pethő Attila képviselőtársával is a Soós utcát illetően. A magas forgalmú utcában járda nincs kiépítve, erre keresnek megoldást közösen Domonyi László polgármester bevonásával.  

Ebben a ciklusban szeretne megoldást nyújtani a Kolozsvári utca végén lévő útszakasszal kapcsolatban is, ami esetében nem beszélhetünk magas átmenő forgalomról, de egy útalap komoly előrelépést jelenthetne az ott lakóknak.

A választókerület rendelkezik külterületi részekkel is, mellyel kapcsolatban a lakosság részéről sok visszajelzést kap, miszerint a hivatalos nyilvántartás alapján nem találhatóak meg az ingatlanok. Sokszor családok vagy becenevek alkotják a dűlők nevét, ami a rendőrök esetében, vagy a mentősök kiszállása során nagy nehézséget jelent egy-egy ingatlan beazonosítása. Erre megoldást jelenthet fémkeretes, utcanév jelzőtábláknak a kihelyezése. Ezáltal megoldódhat egy-egy ingatlan lokalizálása. Közel 100 külterületi út van Kiskőrösön, amelyeket folyamatosan karbantartja az önkormányzat.

Domonyi László polgármester bemutatta a hallgatóságnak a város költségvetését, amely kapcsán elmondta: soha nem látott mennyiségű bevétele volt az önkormányzatnak 2019-ben. Ez a bevétel 1.1 milliárd forint volt, ami hihetetlen nagymértékű növekedést jelent. Az iparűzési adó tekintetében elmondható, hogy közel akkora volt, mint az előző év teljes adóbevétele. Tehát Kiskőrös gazdasága tovább erősödik.

Beruházások bemutatása során elmondta, hogy gőzerővel folyik az új, hat csoportszobás óvoda építése, és az új záportározó kialakítása is.  Megemlítette a Hagyományok Házát is, melynek a  hagyományok ápolása, tovább éltetésének elősegítése lesz a legfőbb feladata. Az önkormányzat a Fészekrakó program keretében megújított 14 önkormányzati bérlakást is, ezzel is segítve a Kiskőrösön munkát vállaló illetve vállalni akaró, 35 évnél fiatalabb korosztályt. Bemutatta az újonnan épülő tűzoltólaktanyát és az új, tervezés alatt lévő ipari parkot is.

A lakossági hozzászólások, észrevételek során többek között elhangzott, hogy megnőtt a forgalom a Sárkány József utcában, de a sebesség az, ami a legnagyobb problémát jelenti. A kiválóan felújított utak sajnos lehetővé teszik, hogy a sebességhatárokat megszegjék a sofőrök, mely balesetveszélyes helyzeteket teremt. Ezért a lakosság részéről megfontolásra javasolták a városatyáknak a sebességkorlátozó táblák kihelyezésének a lehetőségét.

A közlekedéssel kapcsolatban a Széchenyi-Kossuth utcák kereszteződésére is felhívták a figyelmet, hiszen beláthatatlan kereszteződésről van szó. A polgármester jelezte, hogy rövidesen megoldást fognak kitalálni, és legkézenfekvőbb az lenne, ha egy parkolóhelyet megszüntetnének és ezáltal nagyobb kilátás fog nyílni a Kossuth Lajos utcára. Ez a helyzet is megvizsgálásra fog kerülni az önkormányzat által.

Lakossági kérdésként felmerült a központban lévő parkolás helyzete, mellyel kapcsolatban a polgármester jelezte, hogy a főtéren működő összes cégnek (pl. bankoknak, biztosítónak) kiküldött egy levelet, amelyben kérdéssel fordult a cégvezetők felé. Tervben van az önkormányzat részéről a Safári utcában egy parkoló kialakítása, és az érintett munkahelyek esetében hajlandóak lennének-e oda parkolni az alkalmazottak. Ez azért is fontos, mert a hivatal munkatársai megvizsgálták a központi parkolókat, és megállapításra került, hogy napi 40-60 számban ugyanazok az autók parkolnak 8 órában a legjobb helyeken. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a legjobb megoldásokat tudja a lakosságnak nyújtani.

A lakossági fórumsorozat következő alkalmára 2020. március 17-én, kedden 18 órakor kerül sor, ahol Markó Ferenc képviselő fogja tájékoztatni a megjelent felelősen gondolkodó választópolgárokat a Wattay iskola Árpád utcai épületében.

Kiss Tamás