vira.hu részéről egy egészen újszerű vállalkozás ez a jogi rovat, de úgy gondoljuk, – tudjuk és tapasztaljuk-, hogy a mai kor nagy részben már a jogokról szól. Sokszor rémül meg az átlagember a paragrafusok tömegétől és fest magának hamis képet a rendeletek világáról. Célunk a közérthető ismertetés és magyarázat. Havonta megjelenő jogi rovatunkban igyekszünk a legaktuálisabb témákat körbejárni dr. Polereczki Csilla ügyvéd segítségével/tanácsaival, emellett pedig az online összegyűjtött kérdésekre is megpróbálunk általános és érthető válaszokat/ismereteket adni olvasóink számára.

-Hirdetés-

A kialakult járványhelyzetben a bíróságok egészen másképpen működnek.

Alapvetően két nagy területre bonthatjuk a tárgyalásokat, egyrészt a büntető-, másrészt a közigazgatási és polgári perekre.

2020. március 15. napja után volt egy időszak, amikor rendkívüli ítélkezési szünet volt, de ez viszonylag rövid időt ölelt fel.

A nagyobb büntetőeljárások tavaszi időpontra kitűzött tárgyalásai áthelyezésre kerültek őszre; amelyek tekintetében vagy kitűzött már a bíróság most egy új határnapot vagy hivatalból majd a későbbiek folyamán fog új határnapot kitűzni; tehát ezek többsége ősszel folytatódik tovább.

Így, hogy vége lett a rendkívüli ítélkezési szünetnek, polgári területen most már tartanak tárgyalást. A veszélyhelyzet ideje alatt azonban elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján lehet csak tárgyalást tartani; vagyis ezek a tárgyalások többnyire „videorendszeren” keresztül kerülnek megtartásra, ami elég kezdetleges rendszer, hiszen nem nagyon alkalmazták eddig ezt az ún. „e-tárgyalást” a bíróságok. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy zárt térben kvázi videohívás keretében a peres felek és képviselőik is jelen vannak, természetesen a bírót is beleértve. Az e-tárgyalás akkor tartható meg, ha annak feltételei valamennyi peres félnél biztosítottak, ellenkező esetben a bíróság a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat többnyire írásbeli formában szerzi be. A veszélyhelyzet ideje alatt van erre jogszabály is, a 74/2020 (III.31.) Korm.rendelet.

Mi is a helyzet a személyes jelenléttel ebben a helyzetben egy – egy területen? Hogyan történik a döntés?

Kényszerintézkedéseknél a letartóztatás személyes megjelenést igényel, vagyis a bíró előtt főszabályszerűen meg kell jelennie annak a gyanúsítottnak, akit letartóztatnak. Ebben az esetben a védőintézkedések használata ugyanúgy kötelező, mint a hivatalok többségében.

A polgári és közigazgatási perekben már azért megindultak olyan eljárási cselekmények, amelyek személyes megjelenést igényelnek.

Az ideiglenes intézkedések vonatkozásában, azok elbírálása során a felek írásban fognak nyilatkozatot tenni, személyes meghallgatás csak és kizárólag szükségesség esetén van és egyébként a nyilatkozatokat is írásban kell beszerezni.

Bizonyos ideiglenes intézkedések most is hatályban vannak; ezek javarészt a magánszemélyek személyében rejlő perek, pl. a bontóper során – vagyoni jogok sérelmének elkerülése érdekében bevezetett ideiglenes intézkedés avagy a szülői felügyeleti jog megváltoztatása, megszüntetése során. Ezekben a kérdésekben dönt a bíróság a veszélyhelyzetre tekintet nélkül. Természetesen vannak olyan ideiglenes intézkedés iránti kérelmek is, amelyek tolódnak.

Mi a helyzet a bontóperekkel?

A veszélyhelyzet ideje alatt írásban kell beadni a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, az írásbeli ellenkérelmet, a beszámítást tartalmazó iratot. Ezek feldolgozása a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt szüneteltek, azonban mára már folyamatba kerülnek ezek a perek, azonban viszonylagos ügyhátralékkal dolgoznak a bíróságok, így valamivel hosszabb időt fognak igényben venni az eljárások.

Fontos kérdés volt a veszélyhelyzet idején a gyermekekkel való szülői kapcsolattartás is, amit sokan nem tudtak hogyan kezelni a járványhelyzetben.

A rendkívüli jogrend alkotója igyekezett választ adni a kérdésre: alapos indoknak minősül a szülői jogok és kötelezettségek teljesítése, amelyek között kiemelt szerepet foglal el a kapcsolattartás. Ebből következően „többlettényállási elem hiányában önmagában a járványhelyzet a kapcsolattartás akadályozását nem eredményezheti, önmagában a kijárási korlátozás a kapcsolattartást nem negligálja.”

A legújabb hírek szerint május 26-án nyújthatják be a jogszabálytervezetet a rendkívüli jogrend megszüntetéséről, amelynek elfogadásakor megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon.

Az ügyvédi iroda továbbra is működik, fogad ügyfeleket, a megfelelő higiéniai követelmények betartása mellett. Lehetőség van távazonosításra és távelőttezmezésre is, amelyek lehetőséget adnak a személyes megjelenés nélkülözésére, vagyis ha valaki nem tud személyesen megjelenni a kialakult helyzetre tekintettel. Nem zárjuk el tőle a lehetőséget, ha igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, pl. adásvételi szerződés megkötése.

Tehát továbbra is nyitva állunk az ügyfelek számára, akár új szerződés megkötésére, hiszen a Földhivatalok működnek, a Bankok továbbra is segítőkészek a hitelügyintézésben; de akár bontóper indítása vagy más egyéni igény érvényesítésére is, de ugyanígy a cégalapítás és cégmódosítás, védjegybejelentés is változatlanul működik.

Amennyiben további kérdések merülnének fel vagy egyedi ügyben szeretnének tanácsot kérni, úgy akár személyes találkozás során, akár személyes találkozás nélküli (telefon/skype) konzultáció keretében történő jogi tanácsadásra a drpolereczkicsilla@gmail.com e-mail címen vagy a 06204956170 telefonszámon van lehetőség időpontot igényelni.

 

Kutyifa Icu
Fotók: Kincses Szilvi