2017. évben Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a kedvezményezett járásokban, az érintett önkormányzatok számára a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

-Hirdetés-

Kiskőrös Város Önkormányzata fontosnak tartja mindazon fejlesztések megvalósítását, amelyek a közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, valamint a többletszolgáltatások nyújtását és előmozdítását segítik.

Ezen célok eléréséhez nyújt segítséget a fent említett pályázat („Együtt egy szebb jövőért”, EFOP- 1.5.3-16-2017-00102), amely pozitív elbírálásban részesült.

A projektet konzorciumi formában valósítja meg Kiskőrös Önkormányzata Csengőd,- Soltvadkert, Akasztó és Tázlár települések önkormányzatával valamint a kiskőrösi Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, és a soltvadkerti Egyesített Szociális Intézmény bevonásával.

A sokrétű és igen szerteágazó feladatok ellátásához több együttműködő partner szervezetet is be kívánunk vonni a projektbe, annak érdekében, hogy az általuk ellátott, egyebekben alapfeladatukhoz kapcsolódó tevékenységük által még gördülékenyebben valósuljanak meg, valamint a célcsoportokhoz közvetlenül jussanak el és érvényesüljenek a projekt eredményei és céljai – emelte ki Domonyi László polgármester.

A projekt további erőssége, hogy általa új munkahelyek teremthetők, ez által csökkenthető a munkanélküliség a Kiskőrösi járásban, valamint a bevont települések szociális- és humán ágazataiban csökkenthető a humán erőforrás hiánya miatt jelentkező túlterheltség.

A projekt keretein belül 15 fő foglalkoztatására van lehetőség, akiket a fenntartási időszakban is tovább foglalkoztatnak a konzorcium tagjai. A jelenlegi helyzetben a koronavírus-járvány kihívás elé állítja a gazdaságot és a polgárok megélhetésére is hatással van, így alapvető jelentőségű, hogy teremtsünk munkahelyeket, amely célkitűzéshez jelen pályázat is hozzájárul – zárta beszédét Kiskőrös város polgármestere.

Dr. Lacziné Ritter Andrea, a projekt szakmai vezetője ismertette a projekt részleteit és bemutatta a szakmai tartalmát a megjelenteknek.
Ezt követően ünnepélyes keretek között írták alá a projekt támogatási szerződéseit a települések polgármesterei.

Dr. Lacziné Ritter Andrea

Projekt azonosítószáma: EFOP- 1.5.3-16-2017-00102
Projekt címe: Együtt egy szebb jövőért
A projekt támogatás intenzitása: 100%
A támogatás értéke: 499.852.216,- Ft.

-Kincses Szilvi-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (25 db kép)