Kecelen gyökeresen megváltozott a képviselő-testület arculata. Fél év távlatából nézve, hogyan látod a megválasztott, új testület munkáját és működését?

Eddig mindig mentes voltam a politikai közéleti szerepvállalástól. Komolyan megdöbbentem azon, hogy az előző testületek esetében, a régi rutinos képviselők tényleges munkája effektíven hiányzott, ehhez képest a színházi viselkedés milyen nagy hangsúlyt kapott a képviselői munkájuk során. Felüdülés volt, hogy a jelenlegi testületben és bizottságokban helyet kaptak új, fiatal képviselők is, akik a gazdasági életből jöttek és önállóan építették fel az egzisztenciájukat, s nem a közszféra tartotta el őket.

Rövid életük mögött is munkán alapuló teljesítmény áll és nem az, hogy éppen kivel állnak rokonságban.

-Hirdetés-

Rajtuk azt látom, hogy éjjel-nappal dolgoznak, s ez megmutatkozik a testület-bizottság munkájának a minőségén is. Ugyanakkor ez köszönt vissza a veszélyhelyzet esetében is, látható volt, hogy melyek voltak azok a képviselők, bizottsági tagok, akik a polgármester úr mögé beálltak és segítettek neki a nehéz időkben. Nem kellett meghívót küldeni ahhoz, hogy segítsenek ezek az emberek: akik részt vettek a munkában, azok önként jelentkeztek. Sajnálattal tapasztaltam, hogy több rutinos képviselőről ez nem volt elmondható.

Személy szerint láttam a példát arra, hogy a kampányban hetet-havat összehordó emberek a választás után 180 fokos fordulatot véve egyszerűen nem akartak részt venni a testület, bizottságok munkájában vagy éppen minden erejüket arra összepontosították, hogy számukra, ismeretségi köreiknek kényes témákkal a testület ne foglalkozzon, esetlegesen nemtelen támadásokat próbáltak intézni a polgármesterrel szemben. Nem gondolom, hogy a választók erre adtak felhatalmazást.

Mindenkinek meg kell értenie és el kell fogadnia, hogy a testületben nem egyes embereket „szavaztak be”, hanem csapatként kerültünk be, a keceli lakosoknak tartozunk annyival, hogy a testületi munkában félre téve minden ellenérzést összefogva dolgozzunk.

Milyen célok fogalmazódottak meg az új testület megalakulása óta?

Jelenleg is folyamatban vannak pályázatok Kecelen, ahol teljesen új alapokra helyeztük a működést a civil szervezetekkel: ki kell emelnem a római katolikus plébániát, amellyel koordinált pályázati együttműködése van az önkormányzatnak. Felmértük a plébániának az igényeit, és ezzel szorosan a város előtt álló feladatokat is. S azt kell, hogy mondjam tökéletesen egybe lehetett fésülni ezeket az igényeket és feladatokat. Ennek kapcsán bent van a pályázat a temető részleges rekultivációjára. Összességében elmondható, hogy a pályázataink úgy valósulhatnak csak meg tökéletesen,

ha szoros, mindennapi, helyi alapokon nyugvó párbeszéd van a helyi civil szervezetekkel, valamint a helyi, meghatározó vallási közösséggel.

A munka során kiemelném Bányászi Gábor képviselőtársamat, Benedeczki Tamás, Bleszák Dániel, Greksa Zoltán, Györgye Zalán bizottsági tagokat, akikkel teljesen új irányt képviselünk, gyakorlatilag a teljes, képviselői tiszteletdíjunkat visszafordítottuk karitatív feladatoknak az ellátására. Ebből a megfontolásból nyújtottunk nagyobb összegű támogatást a helyi, civil rendezvénynek a megtartására (a keceli karate gálára), vagy vásároltunk éppen orvosi gumikesztyűket az idősek otthona, védőnők számára. Úgy gondolom, hogy nem azért ülünk bent, hogy havi 48 ezer forintot felvegyük, hanem visszaadjuk szeretett városunknak valamennyit abból a rengeteg jóból, amellyel megajándékozott minket. Azt gondolom, hogy ez kötelességünk is, a sok ártó, gonoszkodó ember áskálódásával pedig egyszerűen nem kell törődni, hanem csak dolgozni kell.

Agócs Ákos képviselő és Haszilló Ferenc polgármester

Próbáljuk a helyi sportélettel is tartani a kapcsolatot, nem is értjük, hogy a korábbi, többségi testület miért nem tette ugyanezt a helyi futball klubokkal, a helyi karate egyesülettel, egyéb helyi sport egyesületekkel.

Ugyancsak érthetetlen, hogy miért nem volt aktív kapcsolata a testületnek a korábbi időkben a civil szervezetekkel sem.

Azt láttuk, hogy Haszilló Ferenc polgármester úr iparkodott, nem is csoda, hogy nem tudta mindezt egy személyben megoldani, hiszen eddig soha nem volt többség mögötte a testületben, mindig ellenszélben kellett dolgoznia. Bízunk benne, hogy még sokáig tudunk neki segíteni e feladatok ellátásában is.

Új munkakört is jelent számodra a képviselőség, hogyan sikerült beillesztened a mindennapokba?

Magánemberként elmondhatom, hogy feleségem teljesen mellettem áll, nagyon erős családi hátteret biztosít számomra. Ezáltal tisztességesen el tudom látni mind a képviselői, mind a privát munkámat is. Tolerálja azt is, hogy vannak olyan alkalmak, mikor a testületi munka dömpingjében késő estig dolgozni kell, amelyet természetesen polgármester úr vezetésével és szervezésével valósítunk meg. Az ügyvédi praxisomat nem érinti, visszaesés nem tapasztalható, az a képviselői munkától független és töretlen az 5. éve. A testületben a legfontosabb, hogy a minőséget megőrizzük, és a jogi kereteket maximálisan kihasználjuk. Ez nem megy másként, csak szakértelemmel és azzal, hogy önzetlenül forduljunk embertársaink felé.

Kiss Tamás