2020. július 1-jén megtartotta Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet utáni első ülését. 

2 beszámoló tette a testületi ülést színesebbé: A képviselők megszavazták a Központi Orvosi Ügyelet 2019. évi működéséről, valamint a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évéről szóló beszámolókat.

-Hirdetés-

Dr. Kokrehel Hajnalka ügyeletvezető főorvos beadványából kiderül, hogy a 2007.03.01-től működő ügyeletet nagymértékben sújtja az orvoshiány illetve a háziorvosok köre is „elidősödött”. A törvény által előírt működési feltételek rendelkezésére állnak. Mint ahogyan az ügyeletvezető főorvos beszámolójából kiderül, a háziorvosok mindennapját jellemzi, hogy a működési költségek megemelkedtek ellentétben a bevételekkel, de ennek ellenére minden eszköz rendelkezésre áll a sürgősségi ügyelet munkájának ellátásában, összegezte a beszámolót Dr. Pozsgai Boglárka képviselő.

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mind az oktatás módszertanában, mind az infrastruktúrában folyamatosan változik: Az iskola főépületének belső tereinek megújítási munkálatai 2019. október végére elkészültek, illetve Szakács Lászlóról elnevezett gyakorlókertet alakítottak ki, fejtette ki az ülésen Dr. Pozsgai Boglárka képviselő.  Nagy eredménynek és szakmai elismerésnek minősítette Udvarhelyi Attila Iskolaigazgató, hogy regionális tehetségpont lett az iskola és nem elhanyagolható tény, hogy

az intézmény lett az evangélikus iskolák közül a legjobban teljesítő a KOMPETENCIA MÉRÉSEKBEN.

Emellett az Oktatási Hivatal a „Kimagaslóan teljesítő iskolák” listájában 5 tanév óta folyamatosan szerepel az intézmény.

Udvarhelyi Attila iskolaigazgató

Döntött a testület 19 civil szervezet 24 benyújtott pályázatának támogatásáról is. A kialakult járványügyi helyzet miatt áprilisban nem tudtak róla szavazni a képviselők, így ezen az ülésen került sor rá. Az igényelt támogatások összege megközelíti a 23 millió forintot.

A Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának folytatására pályázatot nyújt be az önkormányzat, melynek segítségével befejeződhetne az utca teljes rekonstrukciója. Az érintett utca Dr. Grätzer István utca és a Jókai utca közötti szakaszának (468 folyóméter) felújítási-kivitelezési munkálataira még az idén sor kerül, jelezte az ülésen Temerini Ferenc polgármester. A munka során a teljes út az első szakasznál megjelölt paraméterekkel AC-11 kopó réteg 4+1,5 cm vastagságban kerülne kivitelezésre, padka kialakításával, víznyelő rácsok szintbe helyezésével, meglévő kapubejárók szintbehelyezése a jelenleg meglévő burkolatok helyreállításával.

Temerini Ferenc, Soltvadkert Város polgármestere

A Magyarországi Zsidó Örökségért Közalapítvány pályázatot nyert a Magyarországon található zsidó temetők felújítására. A szakembereik segítségével magas fokú vallási és műszaki szaktudással kívánják elvégeztetni a soltvadkerti temető felújítását is, melynek feltétele, hogy annak gondozását az önkormányzat elvállalja 10 évig. Mint az előterjesztésből kiderül, hogy a karbantartás a növényzetre irányul a sírok megközelíthetőségének érdekében. Temerini Ferenc polgármester elmondta, hogy ez nem fog járni számottevő plusz költséggel az önkormányzat számára. A testület e napirendi pontot is jóváhagyta.

Döntött a testület a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról is. Április és május folyamán megtörtént a leendő óvodás gyermekek beíratása, így a Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde intézménybe 2020. szeptember 1-jétől várhatóan

174 fő gyermek fog járni, ezáltal az átlagos csoportlétszám 19 fő lesz.

Elfogadták a Képviselő-testület 2. félévi munkatervét is, mely értelmében – a betervezett -következő testületi ülést várhatóan szeptember 30-án tartják meg.

Kiss Tamás