2020. június 30-án megtartotta első ülését a járványhelyzet és Kutas Tibor polgármester lemondása után az izsáki képviselő-testület.

A 4 napirendi pontból álló ülés kezdetén Végh Tamás alpolgármester felolvasta Kutas Tibor volt polgármester lemondó nyilatkozatát, melyből nem derült ki a hirtelen lemondás mögött meghúzódó ok. A 2020. szeptember 20-i polgármester választásig Végh Tamás alpolgármester irányítja a várost.

-Hirdetés-

4 bizottság tárgyalta, majd a testület is elfogadta Izsák Város 2020-2024 közötti gazdasági programját. A program főbb célkitűzései között olvasható többek között a meglévő és közbeszerzés előtt álló beruházások így a piaccsarnoknak, az Egészségügyi Központnak vagy a bölcsődeépítésnek pontos, szakszerű véghezvitele. Az utak felújítását, új burkolatok elkészítését pályázati forrás és saját erő felhasználásával. Más fontos célok mellett tartalmazza még a közbiztonság megerősítését, térfigyelő kamerák kihelyezését és üzemeltetési tervét is.

„Ezekből megállapítható, hogy jelentős feladatok vannak, ahol érdemi előrelépést kell produkálni”

–  olvasható ki a gazdasági programból.

Elfogadta a testület a tanyagondnoki szolgáltatás elindítását is, mely terv hosszú évekre nyúlik vissza, tette hozzá az alpolgármester. A honatyák a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját egyhangúlag jóváhagyták, továbbá elfogadták azt az előterjesztést is, miszerint pályázatot hirdet a város a tanyagondnoki munkakör betöltésére. (Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 11-én döntött arról, hogy elindítja a tanyagondnoki szolgáltatást.)

A napirendi pontok között egy beszámoló is helyet kapott: A városatyák elfogadták Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló összegzését is.

A soron következő testületi ülést 2020. július 2-án 16 órakor tartják meg, ahol többek között a bölcsődeépítésről is dönteni fognak a honatyák.

Kiss Tamás