A rabszolga olyan ember, akit megfosztottak személyes szabadságától, tárgyként kezelik, és mint ilyen személy, valaki másnak a tulajdona. A rabszolgák adásvételét nevezzük rabszolga- kereskedelemnek. Fontos jellemzője, hogy a szabadságtól való megfosztás fizikai és intézményesített erőszakkal történik. Célja a gazdasági kizsákmányolás.A személyi szabadságuktól, emberi jogaiktól megfosztott, munkaképességük szerint árucikként kezelt emberek története:

-Hirdetés-

A Földközi- tenger térségében már a középkorban szélesen elterjedt a rabszolgaság, a házimunkák, mezőgazdaság és alkalmanként a hadi szolgálat területén. A rabszolgákat a harcok során szerezték.A római jogban a rabszolgák tárgyak voltak, amelyek felett a gazdájuk korlátlanul rendelkezett. A háziállatok közé sorolták őket.Magyarországon a rabszolgaság története a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza.
A harcokban, kalandozásaik során elfogottakat földművelésre, legeltetésre kötelezték. Hazánkban nem volt akkora hagyománya, mint a nyugati országokban, vagy mint az amerikai kontinensen.Az első ipari forradalom a rabszolgaság teljesen új formájához vezetett. Azelőtt a rabszolgák, többségében a mezőgazdaságban dolgoztak és nem alkalmazták őket tömegesen, inkább a földbirtokos háztartásához tartoztak. Minél többre voltak képesek a gépek és a technikai előrehaladásával, egyre keményebbé és tömegesebbé vált a rabszolgák igénybevétele. A gőzgép feltalálása után a rabszolgamunkát a gépek ritmusához igazították. A rabszolgákat barakkokba helyezték el, munkaerejüket a végsőkig kihasználták, korbáccsal bírták őket munkára. Az embertelen munkakörülmények következtében gyakoriak voltak a rabszolgafelkelések.Az amerikai kontinens gyarmatosításával megújult az olcsó munkaerő iránti igény.
A rabszolgaság leginkább az USA déli államaiból ismert, mivel ezek az államok nagy számban importáltak afrikai embereket, mezőgazdasági munkaerő céljára. Ez akkoriban több százezer afrikai életébe került. A rabszolgasággal együtt kialakult a fehérek rasszizmusa a fekete emberekkel szemben.154 évvel ezelőtt, az amerikai polgárháború idején egy történelmi jelentőségű esemény, kilátásba helyezte a feketék emancipációját. 1863. január 1-jén lépett életbe Abraham Lincoln amerikai elnök rabszolgákat felszabadító Előzetes Emancipációs Kiáltványa. A szabadságukat elnyerő rabszolgák megkapták a jogot a vezetéknév használatának méltóságára is. A rabszolgák felszabadítása nyitotta meg a feketék emancipációjának százötvennégy éves útját, amelynek egyik történelmi eseményeként 2009. január 20-án letette hivatali esküjét az Egyesült Államok első fekete bőrű elnöke, Barack Obama.

MEGOSZTÁS