Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 30-án tartotta az idei első rendes ülését.  

-Hirdetés-

Elfogadták a képviselők a Polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az államháztartásról szóló törvény szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő három évre vonatkozó, várható bevételeit. A Képviselő-testület e jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadta Csengőd Község Önkormányzatának
2019-2021. időszakra szóló középtávú tervezését.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben kapott kötelezettségének eleget téve a Jegyző beszámolt a Képviselő-testületnek a Csengődi Polgármesteri Hivatal
2017. évi tevékenységéről. A beszámolót a Képviselő-testület határozattal elfogadta.

Többször szóba került a Képviselők között a mezőőri őrszolgálat felállításának témája.
Az ülésen ismételten napirendre került a téma, melynek eredményeként a Képviselő-testület egyetértett a mezei őrszolgálat 2018. április 1. napjával, Csengőd Község Önkormányzata keretein belül történő létrehozásával. A Képviselő-testület az őrszolgálat létszámát 1 főben határozta meg, vállalta az őrszolgálat működésével kapcsolatban felmerülő költségek viselését és felhatalmazta a Polgármestert a mezei őrszolgálat létrehozásával összefüggő intézkedések, nyilatkozatok, jognyilatkozatok megtételére.  

Mint minden évben, idén is felülvizsgálta a Képviselő-testület a Csengődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. A megállapodás tervezetbe az időközben bekövetkezett változások átvezetésre kerültek, ezért a Képviselő-testület a megállapodást határozattal jóváhagyta.

Sikeresen pályázott az önkormányzat a TOP-4.2.1-15 pályázati felhívás keretében a konyha épületének átalakítására. A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatban van, a műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívás került kiküldésre. Az ajánlattételi határidőben beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület elbírálta,  és úgy döntött, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő Zahorszki Gábor EV-Plan Art Építészirodával köt szerződést.

A Képviselő-testület fontosnak tartja a településen élők nyugalmának, biztonságérzetének megtartását, javítását, ezért térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a VP6-19.2.1-91-3-17 kódszámú „Közösségi célú fejlesztések, a helyi életminőség javításának támogatása” című pályázat benyújtásáról döntött és egyben meghatalmazta a Polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására, a pályázattal összefüggő nyilatkozatok megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.  

Vételi szándék bejelentése alapján, a vételár meghatározásával döntött a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező csengődi 0168/10 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.  

Egy helyben működő civil szervezet részéről érkezett támogatási kérelem a képviselő-testülethez. Az önkormányzat 2018. évi  költségvetésének tervezése folyamatban van, így a támogatási lehetőségek egyenlőre nem ismertek, ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetés elfogadása után visszatér a témára.

MEGOSZTÁS