2018. október 31-ig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008 keretén belül elkészül a Kecelt Imreheggyel összekötő kerékpárút. 

-Hirdetés-

 

Projekt célja: Kecel és Imrehegy között a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósulása a cél. Előnye, hogy hozzájárul a lakosság biztonságos, akadálymentes és közvetlen napi ingázáshoz, emellett a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet és közlekedés kialakulásához.

A projekt tartalma: Az 5309 jelű külterületi összekötő út meglévő útburkolata 6,5 méter széles, a széleken nincsenek szegélyek. A tervezett kerékpárút burkolat hossza 3976,16 méter. A tervezett nyomvonalban 38 db ív és 2 db iránytörés van, amit a fák és a közmű szerelvények, nyomvonalak kikerülése tett szükségessé. Magassági vonalvezetés: Az útszakasz meglévő útburkolatához, telekhatárokon lévő kerítések, kapuk magasságához igazította a tervező. A kerékpárút nyomvonala jelenleg részben szervízútként üzemelő földút sávjába, illetve zöld felületre esik. A zöld sávban a kivitelezés megkezdése előtt 20 cm vastagságban a humuszréteg el lesz távolítva, ami a kivitelezés után a megmaradó zöld sávban,útárok rézsűn lesz elterítve. Kerékpárút becsatlakozása:1.A tervezett burkolat kezdő szelvényében Kecelen 3588 Hrsz a belterület határvonalánál jelenleg is meglévő lakossági utca útburkolatához csatlakozik.Az imrehegyi végszelvénynél össze lesz kötve a közút és a település közúttal párhuzamos legszélső utcájának meglévő útburkolata, melyen a kerékpáros forgalom továbbhaladhat. Az összekötés Imrehegy 162/3 és 165/1 hrsz.-ú jelenleg földútként funkcionáló ingatlanokon kerül kiépítésre 45 méter hosszan és ez az új burkolat egyrészt sárrázó szerepét fogja betölteni, másrészt levezeti a kerékpárút forgalmát akadály- és zökkenőmentesen a meglévő alacsony forgalmú lakossági utcára.

Keresztszelvények: A burkolat mindkét oldalára 0,5 méter széles padka épül. Ebből 0,35 méter széles sáv tömörített földpadka, 0,15 méter széles sáv pedig a kerékpárút pályaszerkezetével azonos burkolatot kap. Erre kerül felfestésre mindkét szélen a sárga színű 0,12 méter széles optika. A kerékpárút burkolat mellé a közút felőli oldalra szikkasztó árok épül, ami közös szikkasztó árok lesz a közúttal.. A kerékpárút tervezett burkolatszélessége 2,3 méter. A tervezett kerékpárút közúttal ellentétes oldala mellé új fasor telepítését tervezett .

A kerékpárút tervezett pályaszerkezete az alábbi:3 cm AC-8 kopóréteg,4 cm AC-16 kötőréteg,20 cm szórt alap, tömörített altalaj. A kerékpárutat keresztező sárrázók burkolata ugyanezzel a rétegrenddel épül ki,de az alapot 30 cm vastagságban kell teríteni. A kerékpárút végén, Imrehegy területén új útburkolat épül a földút helyére, ami összeköti a közutat a település szélső utcájának burkolatával, valamint a kerékpárút forgalmát is burkolt felületen vezeti le a közútra, illetve a lakossági utca burkolatára. Táblák: A kerékpárút megépítése során új közúti jelzések KRESZ táblák illetve burkolati jelek elhelyezése szükséges. Műtárgyak: Az érintett nyomvonalon jelenleg egy meglévő közúti híd van a közút burkolata és a Rekettye-Bogárzó csatorna kereszteződésében. A tervezett kerékpárút is át lesz vezetve a csatorna felett. A keresztezési pont 12+835 cskm szelvény.Ide 2,0×2,0 méter belméretű előre gyártott keretelemes áteresz lesz tervezve.A tervezett kerékpárút nyomvonalába 1 db romos, lakhatatlan épület van. A terv ennek elbontását célozza meg,de tartalmazza a nyomvonal megépíthetőségét arra az esetre is ha az épületnek meg kell maradnia. Több helyen kerítést kell elbontani kapukkal együtt és ezeket beljebb helyezve újra fel kell építeni,ha lehetséges. Ha nem új kerítést és kaput kell építeni helyettük, csak átlátható anyagból építhetőek, hogy a kerékpáros forgalom észlelhető legyen, illetve fordítva a kerékpárosok is észleljék a telekre irányuló járműforgalmat. A projekt második eleme az „Autóbusz- közlekedés feltételeinek fejlesztése 2 autóbuszváró kialakításával. Az imrehegyi szakaszon a „Imrehegy földműves szövetkezet”névre hallgató, a projekt keretében tervezett kerékpárút 3+400-es szelvényénél lévő autóbusz megállók balesetveszélyes állapotban vannak,ezért indokolt a várók kialakítása.

Projekt várható eredményei: A kerékpárszakasz megépítése hozzájárul a magyarországi folytonos kerékpárhálózat megteremtéséhez, kiegészíti Kecel kiterjedt kerékpár útvonalait.

Forrás: www.bacskiskun.hu

MEGOSZTÁS