Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2018. augusztus 28-án tartotta ülését.

-Hirdetés-

Elfogadták a képviselők a Polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Csengőd Községért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről Nemes Ibolya az alapítvány kuratóriumának elnöke tartott beszámolót. A beszámolót a képviselők határozattal elfogadták.

Csima Béláné intézményvezető előadásában kapott tájékoztatást a Képviselő-testület a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi tevékenységéről. A beszámolót határozattal fogadták el a képviselők.

A Képviselő-testület a nemzeti  köznevelésről szóló törvény előírásainak figyelembevételével a Csengődi Napközi Otthonos Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben 4 csoport indítását határozta meg és engedélyezte a törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal történő túllépését.  

A jogszabályi előírások figyelembevételével az intézményvezető elkészítette a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervét. A Képviselő-testület a munkatervet határozattal jóváhagyta.

A 2018. évi költségvetés elfogadás, illetőleg az előző módosítás óta történt változások beépítése érdekében a Képviselő-testület rendeletet alkotott a település 2018. évi költségvetésének módosítására.

A bejelentések körében szó esett:

  • az önkormányzat által benyújtott, nyertes pályázatokról, a már beruházás jelenlegi állásáról, a már elvégzett és elvégzendő feladatokról, a várható befejezés idejéről, a még el nem kezdett beruházások várható kezdési és befejezési időpontjáról,
  • a településen tapasztalható úthibákról,
  • a közelgő falunapi rendezvény terveiről, a szervezés jelenlegi állásáról,
  • a temetőnél új urnafal megépítésének szükségességéről
  • újabb urnafal beszerzésének szükségességéről.

Zárt ülés keretében megvitatta a Képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kitüntető díjaira vonatkozó javaslattétel lehetőségét és a tárgyalás eredményeként arra az álláspontra jutott, hogy jelenleg nem kíván élni a javaslattételi lehetőséggel.

A Képviselő-testület egy korábbi döntésével művelődésszervező álláshelyre pályázat kiírásáról döntött. A pályázati határidő lejárt, a Képviselő-testület a beérkezett pályázatokról a pályázók előzetes meghallgatását követően dönt.

Kép:illusztráció

MEGOSZTÁS