Mozgalmas 2018-as esztendőt tudhat maga mögött Tabdi települése, ahol az önkormányzat éves szinten 270 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat. A kistelepülés fejlődését idén 277 millió forint összegben elnyert pályázati forrás gazdagította és mintegy 40 millió forintnyi helyi adó bevétellel számolhatnak. 
Az idei évben elvégzett fejlesztésekről, beruházásokról és a jövő terveiről Fábián Sándor polgármestert kérdeztük.
-A kijelölt célokat, hogyan sikerült megvalósítani az idei évben?
-Úgy érzem, hogy a képviselő-testület a kitűzött céljai szerint haladt 2018-ban is, hiszen egy átgondolt, építő munkát folytattunk a településen. 2018-ban és az elkövetkezőkben is minden lehetőséget ki akarunk használni a fejlődés érdekében. Mintegy 25 pontban foglaltuk össze a választási ciklusra a terveinket! Amennyiben megvizsgáljuk pontról-pontra, hogy milyen vállalásokat, illetve milyen fejlesztéseket tartottunk fontosnak, akkor megállapíthatjuk, hogy 15 pontban már teljesítettük, 2 pontban pedig folyamatban van a megvalósítás a közösen megfogalmazott tervek tekintetében.

-Hirdetés-

-Milyen beruházások készültek el a településen?
-A Települési Operatív Program keretében 4 pályázatot nyertünk el a 2018-ban. A TOP „szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tabdin” elnevezésű pályázatunk 40 millió forint támogatásban részesült. Ennek kivitelezése már folyamatban van és bízom benne, hogy a jövő év első felében átadásra kerülhet az épület. Itt kerül elhelyezésre a falu és tanyagondnok, a védőnő, a család-és gyermekvédelem, a házi segítségnyújtás, valamint egy olyan klubhelyiség, ahol a nyugdíjasok bármikor összejöhetnek társasági életet élni. Tudjuk, hogy szükség van egy ilyen helyiségre, hiszen a faluház átalakítása előtt szívesen használták a kizárólag a részükre biztosított helyiséget.
A közlekedésbiztonság javítására sikerült a TOP keretein belül 42 millió forint támogatást nyerni, melynek köszönhetően a településközpont biztonságosabb közlekedését kívánjuk javítani. Kialakításra kerül egy gyalogátkelőhely és a Dózsa György-Kossuth Lajos-Szent István utca kapcsolatának rendezése, valamint a parkoló felújítása történik majd meg. A munkálatokat a jövőre kívánjuk megvalósítani, melynél a tervezési fázis és a közútkezelővel való egyeztetés megkezdődött, illetve megtörtént.
TOP-os támogatási szerződéssel a fogorvosi rendelő építésére és a rendelőintézet vonatkozásában építési engedéllyel is rendelkezünk már. A jelenlegi orvosi rendelőintézet udvarában kerül kiépítésre az új rendelőintézet és a váróterem. A munkálatok elkezdésére 2019 tavaszán kerül sor, melyhez az elnyert támogatási összeg mintegy 15 millió forint.
A körzeti orvosi rendelő és a szolgálati lakás energetikai felújítása elnevezésű projektünk támogatási szerződése is aláírásra került. Ennél a beruházásnál az elnyert TOP támogatás 13 millió forint, melyből szigetelés, nyílászáró csere, valamint fűtéskorszerűsítésre kerül sor. A munkálatok 2019 tavaszán kezdődhetnek el. A fogorvosi és orvosi rendelő építése, felújítása egyidőben és egyszerre fog megvalósulni a terveink szerint.
Sikeresen pályáztunk a Vidékfejlesztési Alapból egy támogatásra, így a dűlő utak karbantartásához egy padkatisztító berendezés vásárlására és egy 90 LE-s traktor beszerzésére kaptunk lehetőséget, illetve az elkerülő út pormentesítésére mintegy 1000 méter hosszan martaszfaltos technológia igénybevételével. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. év elején kívánjuk a teljes pályázatot megvalósítani. Bízom benne, hogy ennek nem lesz akadálya. Észrevétellel éltünk, melynek eredményeként mintegy 5 millió forintos további támogatási igényt nyújtottunk be az irányító hatósághoz – ennek elbírálása folyamatban van.
A 2018-as év komoly feladatot tartogatott számunkra nem csak a pályázati anyagok összeállítása terén, hanem a közmunkaprogramban is. Az idei esztendőben mintegy bruttó 4,5 millió forint bevételre tudott az önkormányzat szert tenni a kápia paprika értékesítésével, valamint jelentős mennyiséget tudtunk szociális célokra felhasználni. Meg kell jegyeznem azonban azt, hogy a 2019. évben a startminta programot (mezőgazdasági program) nem fogjuk tudni elindítani, tekintettel arra, hogy a településünkön gyakorlatilag nincs munkanélküliség. Az önkormányzat tulajdonában lévő kert további hasznosítására tettünk intézkedést már, vélhetőleg bérbeadás útján további bevételi forrást fog jelenteni a községnek.
Tervben van a közvilágítási hálózat bővítése, melynek során számos külterületi részen közvilágítási lámpatestek kerültek felhelyezésre. A szociális tűzifa pályázaton ismét sikeresen vettünk részt, így 96 m3 tűzifát nyertünk, mely kiosztása folyamatban van. A háziorvosi ellátásban változás következik be, mely során törekszünk az állandó és hosszabb távon megoldást jelentő ellátásra törekedni. Ebben a tekintetben fontos elem a felújított lakás és rendelőintézet megléte. Valamennyi önkormányzati feladatunkat maradéktalanul el tudtuk látni és kijelenthető, hogy az intézményeinknek a szükséges anyagi forrást is biztosítani tudtuk a kiemelkedő működéshez.

Jövőre és hosszútávon milyen tervek valósulhatnak meg a településen?
Tervezzük a bölcsődefejlesztési pályázat megvizsgálását és beadását, valamint az erre a célra kialakítható épület kiválasztását és egy mini bölcsőde létrehozását. Az elképzelések között szerepel a közúthálózat további fejlesztése (Táncsics, Rákóczi, Munkácsy, Fenyves, Jókai, Rácz J.) és a megfelelő pályázati források felkutatása. Régi tartozásunk a Szent István utcában a járda kiépítése, melyhez szükségszerű lenne az ott lakók segítsége, hiszen a járda vonala a magáningatlanokon kerülne elhelyezésre, amire közös összefogással akár a jövő évben sor kerülhetne. Tervezzük a temetőhöz vezető hátsó út felújítását, rendezvénytér kialakítását és a sportöltöző felújítását.

-A település lakossága milyen éves nagyrendezvényeken vehet részt?
Idén is sikeres településrendezvényeket tudhatunk magunk mögött. A mai rohanó világban véleményünk szerin igen fontos szerepe van a közösség építésének és a településen élők összefogásának. A falu lakossága aktívan részt vesz a Falunap, Szüreti Nap, és az Adventi gyertyagyújtások programjain. Örömmel mondhatom el, hogy a lakosok várják és nagy számban vesznek részt a programjainkon.

Filus Tibor

MEGOSZTÁS