A 2018-as esztendő több nagyberuházás kezdetét jelentette Akasztó életében. A település az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően folyamatosan fejlődik és a nagyrendezvények is egyre több érdeklődőt vonzanak. Az idei évet Suhajda Antal polgármester értékelte kérdéseinkre válaszolva.

-Milyen beruházásokat sikerült elkezdeni és befejezni az idei évben?
A célunk az volt, hogy minél több Európai Uniós pályázati forrást vonjunk be a település fejlesztési terveinek megvalósításához. Ennek elősegítésére plusz egy fő pályázati ügyintéző is felvételre került. Eredményeként közel húsz nyertes, illetve elbírálás alatt álló pályázatunk fut, mindösszesen mintegy 2 milliárd Ft fejlesztést képviselve a településen.

-Hirdetés-

Nyertes pályázatok
Már engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkező és közbeszerzési eljárásra előkészített a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai közül: TOP 1.2.1. Akasztó- Dunatetétlen- Solt kerékpárút (700 millió Ft), a TOP 3.1.1. Településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése (nyomógombos és automata jelzőlámparendszer kiépítése, régi kerékpárút felújítása, járdaépítés a Fő és a Szent István utcában, parkolóépítések 120 millió Ft), EFOP 1.2.11. Esély Otthon négy lakásos társasház, Tűzoltószertár tetőtér, fogorvosi rendelő felújítása (200 millió Ft).
Megvalósítás alatt áll a TOP 4.1.1. „egészségház felújítása” című pályázat 90 millió Ft értékben, 16 millió Ft önerő biztosításával. Megkezdődött a Sportpark építése a Sárga Üzletház mögött (15 millió Ft, egy hónap múlva átadás) és közvetlenül mellette a kisgyermekek részére készítünk játszóteret 6 millió Ft értékben (900 000 Ft önerővel). Védőnői szolgálatunk ismét nyert a K&H Gyógyvarázs pályázaton: látásélesség-vizsgáló, Csapody-féle olvasókönyv, testzsírmérő, Baby Control BC-230, vérnyomásmérő gyermek, felnőtt, extra mandzsettával, fogápolási modell, ételpiramis, emlő-és here önvizsgáló modellre. Az eszközök ünnepélyes átadása február hónapban lesz.
Megvalósult az ASP rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban (7 millió Ft). A GINOP-3.3.1-16-„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projektben laptopok, tabletek, okostelefonok, projektor, multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) stb. érkeztek az Általános Iskola és Könyvtárba (6 millió Ft).
Átadásra került a Piripara Alkotóház, ami látványosságul és rendezvényhelyszínül szolgál nem csak a településünk, hanem a környék lakói számára is. Ezúton is köszönet Máramarosi Máriáéknak, amivel a munkálatokat segítették.
Megvalósult Döbrögecen a tervezett útstabilizálás utolsó 800 m–es szakaszon (2 millió Ft).

Elkezdett beruházások
Több nyertes pályázatunk van, amelyeknek megkezdtük a megvalósítását. A TOP pályázatok közül az „Óvoda és minibölcsőde fejlesztése” címűnél elkészültek a kiviteli tervek és hamarosan indítjuk a közbeszerzési eljárást (123 millió Ft). Az EFOP 1.5.3. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” és a TOP-5.3.1-16 „A helyi kohézió erősítése Csengőd, Tabdi, Páhi, Kaskantyú, Akasztó településeken” című pályázatok elindítása szintén folyamatban van (45 millió Ft).
A Bem utca végén az önkormányzat tulajdonában lévő mindösszesen 15,8122 ha, legelő (gyep) nyilvántartású ingatlanokon horgász és szabadidőpark létesítését tervezzük. Az elképzelések szerint a Duna-völgyi Főcsatorna melletti mély fekvésű területen, 59 horgásztelek kialakítása válna lehetővé úgy, hogy a telek tulajdonosok részére az így kialakult tóban és a DVCS-ben is biztosított lenne a horgászati lehetőség. A közte lévő öblözetben, 5 hektáros területen, szabadidőpark létesül szabadstranddal. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek 1,8 millió Ft értékben – a beruházás értéke 42 millió Ft.

2017-ben a Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye elvégeztette az iskola energetikai felújítását (nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés), ez évben pedig az intézmény hőszigetelése és tetőcseréje fejeződik be, mely munkálatokért az önkormányzat képviseletében ez úton is köszönetet mondok.
288 millió Ft TAO forrást nyert az Akasztó FC (műfüves, élőfüves pálya, valamint korlát, kerítés és labdafogóháló tartószerkezet építés). Ez természetesen a Futball Club pályázata, önkormányzatunk az új műfüves pálya létesítéséhez szükséges 15 ingatlan felvásárlását, össze-és belterületbe vonását végezte el mintegy 2,5 millió Ft értékben, illetve a pályázat benyújtásában, hiánypótlásokban segédkezett.

-A közfoglalkoztatottak tekintetében milyen mutatókkal rendelkezik a település?
A közfoglalkoztatás vonatkozásában 2018. év során két START munkaprogramban és több hosszabb időtartamú programban vettünk részt, átlagosan 28 fővel, mely programok bérköltsége 100 %-ban támogatott volt, mindösszesen 25 356 393 forint bér- és járulék, valamint 6 235 279 közvetlen költség támogatással, amely lehetőséggel eszközöket és alapanyagokat is vásároltunk. A START helyi sajátosságú program közvetlen költségeire mindösszesen 2 801 440 forintot nyertünk, melyből a térkő gyártáshoz szükséges anyagok (cement, sóder, homok) kerültek megvásárlásra, illetve kisértékű eszközök, amiket a programban dolgozó személyek használnak. A START belterületi közutak karbantartása program közvetlen költségeire mindösszesen 3 345 574 forintot nyertünk, melyből a munkálatokhoz szükséges gépek, valamint a gépek működtetéséhez üzemanyag és gyomirtószer került megvásárlásra. Döbrögecen útstabilizás, valamint a község belterületén lévő utak kátyúzásához aszfaltot szintén az elnyert összegből fedeztük, illetve a szükséges anyagokat (salak, aszfalt) és ezek ideszállítását a program közvetlen költségeiből biztosítottuk. A programok keretén belül 3 fő szakács képzésben, valamint 2 fő felzárkóztató képzésben vesz részt. A sikeres vizsga után 1 fő szakács és 2 fő konyhai kisegítő szakmát szerzett.

-A település milyen éves költségvetéssel működik?
-Az önkormányzat éves szinten – a pályázati bevételeket nem számolva – 350 millió forintból gazdálkodhat. Az össz helyi adóbevétel 100 millió forint körüli összegre tehető, ami jónak mondható, hiszen ez a településen élőkre lebontva 25.000 forint/fő körülire tehető éves viszonylatban.

Milyen a civil szervezetekkel és a lakossággal való kapcsolattartása az önkormányzatnak?
-Összesen 10 civil szervezet működik a településünkön, melyek támogatására mintegy 5 millió Ft-ot biztosítottunk az ez évi költségvetésünkben. Továbbra is tudtuk biztosítani az egyedülálló 80-év felettiek részére a hulladékszállítási közszolgáltatás és az ingatlanadó 50 %-os támogatását, a babakötvényt, az ifjú házasok kölcsönét, valamint 342 m3 szociális tűzifát osztunk ki a gyermekvédelmi, lakásfenntartási támogatásban részesülők és a nagycsaládosok részére (1,2 millió Ft önerővel) amellett, hogy intézményeinket a korábbi színvonalon tudtuk működtetni. A település legnagyobb éves rendezvénye, a Kisasszonynapi Búcsú idén is programokban gazdagon és nagy részvétel mellett zajlott le. Jövőre készülünk Akasztó fennállásnak 750. évfordulójára, amelyről a tervek szerint egy külön rendezvény alkalmával emlékeznénk meg.

Filus Tibor

MEGOSZTÁS