A képviselő-testület döntése szerint Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői állására meghirdetett pályázat alapján 2019 szeptember 1-jétől határozott, 5 éves időtartamra Galántai Katalin látja el a vezetői feladatokat.

-Hirdetés-

Az elmúlt egy évben, mint vezetőhelyettes láttad el az óvodaigazgató feladatát. Ez az egy év tapasztalat mennyiben járult hozzá ahhoz az elhatározáshoz, hogy megpályázd az előző igazgatónő nyugdíjba vonulása miatt megüresedő állást?

Erős érzés bennem az a kötelességtudat, amit keceli lakosként, 26 éve ennél az intézménynél eltöltött pedagógusként, 7 éve igazgató-helyettesként és 5 éve szakértőként érzek. Ezek együtt erősítették bennem az elhatározást, hogy az intézmény további fejlődése érdekében vállaljam a megmérettetést.

Hány tagintézmény tartozik az igazgatósághoz?

Öt óvoda és a bölcsőde.

Hogyan alakul a gyermeklétszám, hány óvodai csoporttal indulnak a 2019-20-as óvodai évben?

Tavaly óta 98%-os kihasználtsággal működünk, így folytatódik az idei év is. 288 óvodás és 38 bölcsődés kezdi meg a nevelési évet, 12 óvodai és 3 bölcsődei csoportban.

Az alap feladaton túl, milyen speciális feladatokat lát el az intézmény?

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekeket fejlesztjük nemcsak csoporton belül, hanem külön-külön is. Felzárkóztatásukat biztosítjuk és a tehetségüket fejlesztjük.

Milyen változások voltak az elmúlt évben?

Az önkormányzat saját forrásból kialakította a bölcsődében a harmadik csoportot, a volt Czakó-házat átalakították az igazgatóság irodáinak. Az Esélyteremtő Óvoda pályázatban való részvételünknek köszönhetően bútorokkal, mozgásfejlesztő eszközökkel sikerült bővítenünk az óvoda eszközállományát.

Milyenek a tárgyi feltételek?

Egyre jobbak, szerencsére akadnak még pályázati források és az önkormányzati forrásból is sokat támogatják az intézmény tárgyi feltételeinek javulását. A megnövekvő adminisztrációs terhek és a GDPR miatt az önkormányzat támogatásával új laptopokat tudtunk vásárolni. Számítógépek, nyomtatók, csoportszobai bútorok is segítik a minőségi munkavégzést, a szép környezet kialakítását.

És a személyi feltételek?

Megfelelőek, de nem bővelkedünk a pedagógusok számával. Szerencsére két olyan kollégánk is van, aki utolsó éves főiskolai hallgató, óvodapedagógus szakon. Kisgyermeknevelőink közül ketten befejezték, ketten pedig most fogják befejezni a felsőfokú kisgyermeknevelői szakot.

Mit tartasz legfontosabb elvárásnak kollégáidat illetően, illetve mivel próbálod segíteni őket, hogy a lehető legjobban tudják ellátni mindennapi feladataikat?

Legfontosabb, hogy ugyanazzal az elhivatottsággal végezzék munkájukat, mint eddig. Maradjanak nyitottak az újra, rugalmas hozzáállásukat őrizzék meg! Igyekszem munkájukat megkönnyíteni a gyors ügyintézéssel, a tárgyi feltételek javításával, közös programok szervezésével, továbbképzésekre való jelentkezésük támogatásával.

Milyen a szülőkkel való kapcsolat?

Közös bizalmon alapuló, jó kapcsolat jellemző. Meghallgatjuk kívánságaikat, problémáikra érzékenyen reagálunk. Igyekszünk minél többet teljesíteni!

Milyen elképzeléseid vannak a jövőben?

A már meglévő hagyományaink ápolása, esetlegesen új programok szervezése. A szakmai színvonalunk emelése fontos, szerencsére több gyakornokunk is van, az ő megsegítésük mindannyiunk számára fontos!  Szeretném támogatni, hogy intézményünk több mesterpedagógussal büszkélkedhessen!

Ha lehetne egy kívánságod, mi lenne az az új beosztással, munkával kapcsolatban?

Támogató, konstruktív légkörben folytatni a megkezdett munkát!

Mindehhez sok erőt, türelmet és kitartást kívánunk neked és minden dolgozónak!


Varga Eszter

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (8 db kép)
MEGOSZTÁS