A koronavírus-járvány az elmúlt hetekben Csengőd mindennapjait is megváltoztatta. Nemcsak az óvodák és az iskolák ürültek ki pillanatok alatt, de az utcán még verőfényes napokon is alig találkozni emberekkel. A mindennapok itt is, mint minden településen, kiléptek megszokott medrükből.

-Hirdetés-

„A figyelem most a járvány megelőzésére koncentrálódik” – kezdi Pivarcsi Csaba polgármester.

-Folyamatos kapcsolatot tartok a szakemberekkel, az intézményvezetőkkel, akik a lakosság megváltozott mindennapjainak zavartalan működését, és azokkal is, akik az ellátásukat biztosítják. A helyzetből fakadóan a képviselő-testület nem ülésezik, de naprakész és kölcsönös a tájékoztatásuk. A hivatal teljes kapacitással működik, igyekszünk azonnal reagálni a központi felkérésekre is. A jegyző asszony és jómagam folyamatosan szolgáltatjuk az adatokat a felsőbb szerveknek. Az a tapasztalatom, hogy a lakosság fegyelmezett, átérezve a helyzet komolyságát, az előírásokat tudatosan betartva próbálja megelőzni a bajt.

Több mint ötven gyermek étkeztetéséről gondoskodunk, és soron kívül kapnak segélyt azok, akik kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz. Nagyobb figyelmet fordítunk most a külterületen élő lakosokra is: érezhető a társadalmi feszültség az egzisztenciális bizonytalanság miatt. Az önkormányzat ebben a helyzetben fokozottan figyel a hiteles és széleskörű tájékoztatásra, az aktuális információkat a csengődiek a megújult és folyamatosan bővülő honlapon, valamint a közösségi oldalon követhetik és követik is.

„Az önkormányzat ebben a helyzetben fokozottan figyel a hiteles és széleskörű tájékoztatásra”

Az ovisok nagy része a szülőkkel van most együtt, az óvoda dolgozói pedig az esedékes takarítási, karbantartási munkák mellett előre dolgoznak-készülnek a foglalkozásokra, valamint – mint azt Kuncz Tímea óvodavezetőtől megtudtuk – a járványhelyzetre reagálva, a megelőzést segítendő védőmaszkokat varrnak szorgalmasan. – A beiratkozással kapcsolatban egyénileg értesítettük a szülőket, ez a munka is folyamatosan zajlik. Sajnáljuk a sok elmaradt közös programot, és nagyon-nagyon hiányoznak a gyerekek! – fogalmazott Kuncz Tímea.

Az óvoda dolgozói védőmaszkokat készítenek

Az iskola március 16. óta távoktatásban dolgozik. Németh István tagintézmény-vezető informatika szakos tanárként is koordinálja a helyzetet napról napra.

– A közel három hét tapasztalata, hogy a digitális iskola leképezi a normál tanrendű oktatást tanári, tantestületi szempontból csakúgy, mint tanulói vagy szülői értelemben – mondja Németh István. –A digitális átállás szinte zökkenőmentes volt. Köszönhető ez a helyi pedagógiai program alapján  évek óta végzett munkánknak, amely az informatika 2. osztályos bevezetését és az idegen nyelvek 3. osztálytól történő oktatását jelenti.

Rohamtempóban készült el a technikai környezet, a kollégák felkészítése és a 150 tanuló beléptetése a rendszerbe.

Az iskola épülete zárva. Diákok és tanárok a „felhőbe” burkolóztak

A gyerekek többnyire igyekvők, lelkesek,  érdeklődők. Másik részük laza, munkája esetleges, igyekszik a minimumot teljesíteni. A szülői lehetőségek, hozzáállás – a technikai körülményeken túl – itt is meghatározó. –

Mint azt Németh István elmondta, a tanárok ritmusváltása kimagasló. – A tantestület 85 százaléka óriási energiát befektetve, kapcsolatait mozgósítva, egész napos tanulással és támogatással kiválóan végzi a munkát. A többiek is messzemenően teljesítik a minimális elvárásokat: kommunikálnak, linkeket küldenek, üzenetekben adják a feladatot. Kevésbé interaktívak, kevésbé innovatívak, de tökéletesen hitelesen képviselik a szándékot. Egységesek vagyunk e tekintetben. –

A kérdésre, hogy miben látható a helyzet előnye, hátránya, így fogalmazott az igazgató:

–Hosszú távú előny, hogy a digitális oktatás szellemét kiengedtük a palackból! Ezt visszagyömöszölni nem lehet. Nem is akarja senki, aki megtapasztalja, hogy mennyi lehetőség, és – a gyakorlat megszerzésével – mennyi könnyebbség rejlik ebben a formában. Van magántanulónk, aki Angliából kapcsolódott be az osztály munkájába és van, aki Mosonmagyaróváron „rekedt”, ő sem marad ki! Ötleteket pedig nem akarok adni a döntéshozóknak a jövő tekintetében, de sok jelenlegi problémára valós választ adhat a letisztult, támogatott, némileg egységesített forma.

Hátrányai? Jelenleg a pedagógusok szó szerint 14-16 órát készülnek, supportolnak, helpdesket tartanak. Közben tanulnak, tájékozódnak, átdolgozzák a NAT-ot, pedagógiai programot módosítanak, tankönyveket rendelnek, elsősöket írunk be, fertőtlenítünk és takarítunk – túlélünk… A nehézségek és problémák ellenére elhivatottan és sikeresen végezzük a feladatot és inkább előnyként, lehetőségként éljük meg a szükségszerűt! Informatika tanárként, igazgatóként pedig igazolva látom sok éves munkámat!  –

A Família Szociális Alapszolgáltatási Központot nagymértékben érinti a kialakult helyzet, ugyanis ellátottjaik egy része most még inkább veszélyeztetett helyzetben van. Csima Béláné intézményvezető elmondta, egyelőre meg tudnak felelni minden kihívásnak. – Az elmúlt hetekben megnövekedett az étkezést igénylők száma, így a házi segítségnyújtásban résztvevők létszáma is megnőtt. Többen kérnek segítséget gyógyszerek kiváltásában, bevásárlásban. A maszkokat is tőlünk kérhetik a csengődiek: az óvodai dolgozók által készített védőeszközökre napról napra nagyobb az igény. Nagy meglepetésben is részünk volt a közelmúltban: a Kőrös-Glass Kft. képviselője homoktövis-készítményeket adományozott a szépkorúaknak, hogy kiváló immunerősítő, magas vitamintartalmú, gyógyhatású készítményeikkel támogassák őket a járvány időszakában. Köszönet az adományért!

A Família központ munkatársai ételt, gyógyszert, védőmaszkot is szállítanak

A háziorvosi rendelés dr. Ruzsáli Pál elmondása alapján folyamatos, zavartalan, az orvos-beteg kapcsolat 98%-a telefonon zajlik, csak a sürgős esetekben személyes. A betegek tudomásul vették a helyzetet, fegyelmezettek. Tizenegy ember volt korábban karanténban, mert külföldön jártak, de már mindegyikük dolgozhat, senkinél nem mutattak ki koronavírus-fertőzést.

A gyógyszertár előtt türelmesen várakoznak az emberek, fegyelmezetten betartva a biztonságos távolságot

A fogorvosi rendelés Csengődön átmenetileg szünetel, mivel dr. Ágotai Attila 65 év felettiként veszélyeztetett, ezért a járványhelyzet ideje alatt nem találkozhat személyesen betegekkel. A sürgős eseteket az akasztói fogorvos és egy kollégája látja el.

A sürgős fogászati eseteket átmenetileg dr. Laták Adrienn és dr. Varga Kálmán látja el

A védőnői szolgálat Turi Szilvia védőnő elmondása szerint minimális személyes kontaktussal, elsősorban telefonos tanácsadás formájában valósul meg.  – A kötelező védőoltásokat megkapják a kicsik, de a státuszvizsgálatok adatait telefonon vesszük fel a szülők közreműködésével. Az óvodai és iskolai szűrővizsgálatokat már korábban elvégeztük, de mivel az óvoda és az iskola nem működik, a tisztasági vizsgálatok szünetelnek – mondta Turi Szilvia.

A közművelődési munka a valósból a virtuális térbe helyeződött át. Az intézmény közösségi oldalán folyamatos információellátással szolgál Kovács Nikoletta művelődésszervező és Görög Gáborné könyvtáros, ők az év második felére tervezett rendezvények előzetes szervezése mellett a megnövekedett kommunikációs és adminisztrációs feladatok ellátásában is részt vesznek.

A művelődési ház elől ingyen elvihetők könyvek és folyóiratok

Amint Pivarcsi Csaba polgármester fogalmazott: az élet nem áll meg. – A folyamatban lévő pályázatainkkal naprakészen haladunk előre, és további kérelmeket is adunk be. Folytatódik a közfoglalkoztatotti program is, az aktuális munkákat végzik a dolgozók. Elsődleges célunk, hogy Csengőd – amennyire lehet – sértetlenül, illetve a legkisebb veszteséggel jöjjön ki ebből a helyzetből. Most minden halasztható ügy elé helyezzük a védekezést és a település kiszolgálását. Összefogásra, türelemre és kitartásra van most szükség – zárta szavait Pivarcsi Csaba polgármester.

Csengőd, Dózsa György utca. A település legforgalmasabb utcája verőfényben is kihalt

KN

MEGOSZTÁS