A rendkívüli helyzetben sok más rendezvénnyel együtt későbbi időpontra halasztódott a keceli Városi Múzeum kiállítása is, amellyel a 100 évvel előtti a magyarság életét tragikusan megváltoztató eseményre emlékeztették volna a mai kor emberét. Egy hónappal később 2020. július 3-án, tegnap azonban mégis megvalósult ez a program. Kiss Csaba és a Városi Múzeum közös kiállításán válogatást tekinthettek meg a jelenlévők Kiss Csaba magángyűjtő képeslap-kollekciójából. Trianon 100 címmel.

-Hirdetés-

A trianoni diktátum következtében a régi Magyarország szinte eltűnt a térképről.  A korábbi Magyar Királyság szétesett. Ez nem csak az elcsatolt terület magyar nemzetiségű lakosságát érintette tragikusan, hanem az ország gazdasági életét is megrendítette. Termőföldeket, erdőket, bányákat, ipartelepeket vesztett, még a vasútvonalak, kiépített utak elvágásával a közlekedés is ellehetetlenült. Virágzó városok kerültek a határon túlra. A képeslapok ezeket a városokat idézik. A kiállított képeslapok korabeli pillanatfelvételek az elszakított országrészekből. A szemlélő betekinthet egy-egy  20. század elejei város életébe, láthatja a „boldog békeidőkben” épült szebbnél-szebb épületeket, az  utcaképek az ott élő emberek mindennapjait mutatják meg az utókornak. Minden képeslap egyben levél is. Hátoldalukon – némelyeknek az elején is – ott a kor üzenete, örömről, bánatról, katonaéletről, családi eseményekről.

Kiss Csaba és segítői, valamint a múzeum munkatársai különleges emléket állítottak országunk századfordulós, Trianon előtti életének.

A kiállítás megnyitóján Dr. Horváth Gábor főiskolai tanár, a Gál Ferenc Főiskola Egyháztörténeti Tanszékének vezetője saját ifjúkor emlékeit idézte, amikor szembesült a határon túli városokban azzal, hogy a valamikori magyar területeken nem jó szemmel nézték a hazánkból odalátogatókat.

Példákat hozott a történelemből, mennyi csapás érte Magyarországot a honfoglalás óta.  Szent István  valamikori nagy országa, „a kereszténység bástyája” többször vált idegen hatalmak martalékává. A hősies próbálkozások sokszor hiábavalók voltak. Felidézett néhány várost, amelyek jelentősek voltak a magyar történelem szempontjából.

Telt ház volt ez alkalomból is a kiállítás megnyitóján. Benyák Ferenc múzeumigazgató köszönő szavai után a jelenlévők szemlélődhettek a múlt emlékei közt.

A tárlat egy hónapig lesz megtekinthető a múzeum nyitva tartási idejében.

-E-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (22 db kép)
MEGOSZTÁS