2020 tavaszán jelent meg a könyv, amely „óriási felfedezéssel gazdagította nemzetünket! Ez a tanulmány új korszakot nyit a hazai történettudományban.” – olvasható Prokopp Mária művészettörténész ajánlójában.

Az Anonymus feledésbe merül? P-nek mondott mester Gestája, kora és Pusztaszer című könyv Dr. Horváth Gábor egyháztörténész munkája. A mű történelmünk egy máig titokzatosságba burkolózó alakjáról, III. Béla királyunk notariusáról, Anonymusról, és  a rejtelmes személy kilétét igazoló kutatómunkáról számol be. A könyv borítóján a cím mellett egy nagy kérdőjel látható. A kérdésre a választ megtalálhatja az olvasó a könyvben? – Kérdeztem a könyv szerzőjét, a szegedi Gál Ferenc Egyetem keceli származású tanszékvezető tanárát.

Mi volt az indíttatás a témával kapcsolatban? Egy konkrét esemény, vagy mint történészt régebb óta foglalkoztatta a kérdés?

-Hirdetés-

Egy konkrét esemény kellett ahhoz, hogy elkezdjem a kutatást. 2007 és 2009 között igazgatója voltam az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak, ahol természetesen tisztában kellett lenni ezzel a témával. Majd jött egy „lökés”, amit Koszta Lászlónak, egykori tanáromnak köszönhetek. Felkérésemre 2007 júliusában egy előadást tartott a monostor középkori történelméről. Ott kezdődött el valami. Először nem örültem, hogy hipotézis fogalmazódott meg bennem, később viszont már az ösztönzött, hogy hiányosnak éreztem a magyarázatokat, és gyakran negatív tapasztalataim voltak a szerző és művének megítélésével kapcsolatban. Sok megerősítésre volt szükségem ahhoz, hogy a könyv elkészüljön. Nagyon hálás vagyok legfőképp Prokopp Máriának, Szörényi Lászlónak és Jankovics Marcellnek.

Milyen kapcsolatban áll Pusztaszerrel, az ott folyó ásatásokkal?

Szegeden történelmet és régészetet tanultam, először a ’90-es évek közepén jártam az Emlékparkban, majd látogatóként. Akkor még nem gondoltam arra, hogy itt fogunk letelepedni valamikor. Később Rómában tanultam, 2003-ban úgy döntöttünk feleségemmel, hogy Ópusztaszeren fogunk házat vásárolni. 2005-ben jöttünk haza, azóta itt élünk. Az Emlékparkban folyó ásatáson egy alkalommal, 2006-ban tudtam részt venni, ahol Vályi Katalinnak köszönhetően nagyon sokat tanultam, jobban megismerhettem a parkot is. Ha nem költöztünk volna Ópusztaszerre, valószínűleg nem foglalkoztam volna ilyen szinten ezzel a kérdéssel.

Sokan kutattak, kerestek már az Névtelennek nevezett személy kiléte, tevékenysége után. Hol és hogyan lelt bizonyítékot arra, ki is volt valójában „P” mester?

Erre csak hosszan tudnék válaszolni. Az volt a legnehezebb, hogy sokáig nem tudtam elhinni, valóban vannak új szempontok és lehetőségek a kérdés megválaszolására. Ezért van a címlapon a nagy kérdőjel is! Amint említettem, Koszta László előadása adta meg az alapot, ott ugyanis felfigyeltem egy érdekes megjegyzésre, amit később nem tudtam elengedni. Ki is kértem az ő véleményét a meglátásaimmal kapcsolatban. Nagyon lelkesítette a „megfejtés”, sajnos korai halála miatt nem tudtam a segítségét kérni. Sokat köszönhetek még egykori római tanáromnak, Giulio Cipollone trinitárius szerzetesnek, aki ráirányította a figyelmem III. Ince pápa teológiájára. Egyéb munkáim mellett általában nyáron volt időm a kérdéssel foglalkozni. A legfontosabb, hogy a korabeli történelemszemléletből indultam ki, ami a szentírási tipológiára épült. A többi már adta magát. El kell olvasni a könyvet.

Mint történész és tanár bizonyára nem csak előadásaiban, hanem könyvekben is közreadja megszerzett tudását. A most megjelent könyvön kívül milyen témában, milyen címen publikált már kutatásairól?

Három nagyobb témám van. Anonymus mellett érdekel a középkori pálos rend története, ebből írtam a doktori munkám olasz nyelven, ill. a két világháború közötti magyar egyháztörténelem. Ezekről több alkalommal publikáltam már leginkább intézetünk tudományos folyóiratában, a Deliberationesben.

Van-e olyan, személye, eseménye történelmünknek, akivel, amivel kapcsolatosan kutatásokat végez, aki, ami a jelenben foglalkoztatja és a jövőbeni tervei közt szerepel?

Igen! Most leginkább a szegedi Fogadalmi templom és tér története, szimbolikája és Glattfelder Gyula csanádi püspök tevékenysége foglalkoztat. Tanári munkámból fakad, hogy több korral is foglalkoznom kell, de a változatosság gyönyörködtet.

Könyvének tényleges bemutatója a járványügyi körülmények miatt későbbre tevődött. Más tevékenységében tanításban, kutatásban akadályozza-e a kialakult helyzet?

Természetesen igen, de ebből kell kiindulnia most mindenkinek. Jelen helyzetben az a fontos, hogy figyeljünk jobban egymásra. 2020 és valószínűleg 2021 is mindenkinek emlékezetes lesz, sajnos a könyvbemutató sem tudott még megvalósulni.

Könyveit, kiadványait hol lehet megtalálni?

Az Anonymusról szóló könyv az első általam elkészített önálló mű, melyben több keceli barátom is segítségemre volt; a beszédes címlap és az arculat Vén Zoltánnak köszönhető. Eddig leginkább tanulmányokat írtam. Úgy éreztem, hogy a téma nagysága miatt kellő időt kell hagynom a kidolgozásra, nem akartam sietni. A kiadványt a Gál Ferenc Egyetemen, a Gerhardus Kiadónál és a Szent István Társulat könyvesboltjaiban lehet megvásárolni.

Varga Eszter

MEGOSZTÁS