FELHÍVÁS CSENGŐD KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA
Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
Mint az bizonyára Ön előtt is ismeretes, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)-(11) bekezdései 2013. január 1. napjától úgy rendelkeznek, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőriz.
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
A fentiek alapján tehát, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magánállatorvost, a transzponder beültetése érdekében.
A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése és 3. melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 150.000,- Ft pénzbírság.
Csengőd Község Önkormányzata legutóbb 2018-ban végzett ebösszeírást, így az idei évben időszerűvé vált a feladat.
 
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, Ebtulajdonosokat, hogy Csengőd Község Önkormányzata nem tervezi ebadó bevezetését, az ebösszeírás törvényi kötelezettség, nem az adózás céljait szolgálja.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, a szükséges adatokat a jelen felhívás hátoldalán található nyomtatvány kitöltésével adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy egy nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa is, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatvány letölthető a www.csengod.hu oldalról, valamint hozzájuthat a Polgármesteri Hivatalban 3. sz. irodájában. A nyomtatványt, a Csengődi Polgármesteri Hivatalba kérjük legkésőbb 2022.április 30-ig visszajuttatni, az alábbi módokon:
  • Postai úton: Csengődi Polgármesteri Hivatal 6222 Csengőd, Dózsa Gy. u. 35.,
  • Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal földszint 3. sz. irodájában vagy
  • a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában elhelyezett gyűjtőládába dobva,
  • elektronikus formában az Önkormányzat Hivatali Kapuján: CSENGOD, KRID: 641739312 keresztül, megküldve.
Kérem, tegyen eleget ebtartásból fakadó kötelezettségeinek, és segítse elő ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk végrehajtását. Együttműködését előre is köszönöm!
 
Csengőd, 2022. március 31.
 
Tisztelettel:
Pivarcsi Csaba
Csengőd Község Polgármestere
-Hirdetés-
MEGOSZTÁS
Írta: vira