Írta: vira
Polgár Zoltán gyűjteménye – I. és II. világháborús, 1956-os hadtörténeti tevékenysége

Polgár Zoltán több mint 35 éve gyűjti a katonai, háborús relikviákat: kitüntetéseket, kézifegyvereket, okmányokat, fényképeket, levelezéseket, egyenruhákat, képeslapokat, plakátokat. Gyűjtői munkássága kiterjed a XX. századi hadtörténet szinte minden területére. Kutatja a háborúkban részt vett keceliek – az elesettek, az eltűntek, a fogságba esettek – sorsát.

56-os kiállítás (2012)
-Hirdetés-

Gyűjteménye az országban a legjelentősebbek közé tartozik, messze túlmutat a települési és megyei határokon. Időt és energiát nem kímélve mutatja be az általa megszerzett anyagot és tudást; hagyományőrző tevékenységével, kiállításaival, előadásaival igyekszik élővé tenni a XX. századi magyar történelmet az újabb és újabb nemzedékek számára.

Az értéket javasolta: Turnai Ágnes

II. világháborús kiállítás
Travnik Mariska képei

„…bajuszos, nyalka legények, komor ábrázatú öreg parasztgazdák, sok megpróbáltatást megélt gazdaasszonyok, drága ruhákban pompázó megilletődött lányok, mezítlábas gyerekek, hetyke kereskedősegédek és büszke szabadságos bakák tekintenek ránk Travnik Mariska képeiről.”

A fiatal keceli lány 1914-ben kezdte el a helyiek fotózását, a felvételek az első világháború éveiben készültek. Hat évtized után, 1977-ben kerültek elő a Travnik család padlásáról az üveglapos negatívok, melyekből 1740 darab maradt épen. Ezek ma a kalocsai Visky Károly Múzeum fotógyűjteményében találhatók.

Travnik Mariska képei egy visszavonhatatlanul eltűnt világról adnak hírt, a XX. század elejéről üzennek a XXI. századnak és a később következő nemzedékeknek.

Az értéket javasolta: Turnai Ágnes

Travnik Mariska
Kecel Város Önkéntes Tűzoltósága története és tevékenysége

1870. április 14-én Kecel elöljárósága úgy határozott, hogy megalakítják a szervezett tűzoltás önkéntes egyesületét. Magyarországon az elsők közötti, Bács-Kiskun megyében a legelső önkéntes tűzoltó testület a keceli. Az első parancsnok Posgay Mór főjegyző volt, aki 12 fővel ügyelt a település tűzvédelmi biztonságára.

Tűzoltóság a múlt században

Közel másfél évszázados fennállása alatt a tűzoltóság fogalommá vált Kecelen a helyiek szemében, nemcsak feladatköre, hanem a közösségben betöltött szerepe által is. Az egyetlen egyesület Kecel életében, amely minden politikai érát túlélve, folytonosságát megőrizve máig is aktív részese Kecel társadalmának. A tűzoltók munkája, ébersége és önfeláldozása nélkülözhetetlen a lakosság számára.

Az értéket javasolta: Maszlik Károly

Tűzoltó fúvószenekar

 

Forrás: Keceli Hírek 2022 októberi lapszám 

MEGOSZTÁS