Tóth Lászlóné Filus Ilona (Fitó Ica) irodalmi munkássága

Tóth Lászlóné Filus Ilona Fülöpszálláson született 1950-ben, ahol édesapja vasutas volt, bár egész családja tősgyökeres keceli. Az általános és középiskolát is Kecelen végezte, majd 1975-ben tanítói diplomát szerzett a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. 1972 és 2007 között a keceli általános iskolában tanított, alsó tagozatban.

-Hirdetés-

Nyugdíjba vonulását követően bontakozott ki irodalmi munkássága. Harmincöt éves pedagógusi pályafutásának minden tapasztalata, eszenciája benne van írásaiban. Személyes élményeit, emlékeit, tanulságait írta le versben és prózában, s jelentette meg többnyire internetes irodalmi portálokon (7torony, Montázsmagazin), majd kötetekben, önállóan vagy társszerzőként. A személyes hang hitelessége jellemzi minden írását. Ettől olyan egyedi és szerethető.

Irodalmi tevékenysége ismertté és elismertté tette Fitó Icát Kecel határain innen és túl, nemcsak megyeszerte, hanem országosan is.

 Az értéket javasolta: Szedres Károlyné

Fitó Ica
Lovász László Kecel sport területén végzett munkássága

Lovász László 1933. június 11-én született Kecelen. Az általános iskolát is itt végezte, majd fodrásznak tanult. Mindig kedvelte a sportot, 30 éven át tevékenykedett a keceli futballcsapat szervezésében.

A lovak szeretetét családjától örökölte. A ’70-es évektől meghatározó egyénisége volt Kecel lovas sportjának, mint ötletadó, szervező és versenyző. 1975-ben barátaival nagy sikerű fogathajtó versenyt rendeztek Kecelen. A népes közönséget vonzó rendezvény nem kerülte el a Lovas Szövetség figyelmét sem. Elindultak a kettesfogathajtó versenyek, amelyekre már az ország más megyéiből is érkeztek fogatok. Ezeket nemsokára követték a megyei, majd az országos versenyek, és 1981-ben nemzetközi lett a rendezvény.

Tudását, tapasztalatait megosztva tanította, nevelte Kecel focista ifjúságát, fogathajtó utánpótlását. Önzetlenül segített ünnepségek lebonyolításában. Szerinte „a népszerűséget pénzzel nem lehet megvenni, azt ki kell érdemelni.” Áldozatos tevékenységével ezt a megérdemelt népszerűséget, megbecsülést példamutatóan szolgálta meg.

 Az értéket javasolta: Varga Józsefné

Lovász László
Nánai István fényképészmester munkássága és fotóarchívuma

Nánai István több mint 50 évig dolgozott fényképészként Kecelen. Munkásságával Kecel történetírójává is vált, hiszen fotóin végigvonul Kecel történelme az 1950-es évektől szinte napjainkig. Fényképei által megismerhetjük a múlt századi Kecel életét, mindennapjait, régi épületeit. Keceli nemzedékek sorát örökítette meg fotóin.

2014-ben Kecel városának ajándékozta életművét, amely 1959-től évekre bontva tartalmazza a városban és a műhelyében készült fotók negatívjait. A gyűjtemény helytörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Az évtizedek alatt több tanulója is volt, akiket ő nevelt fényképésszé. Részt vett a Kecel története és néprajza című könyv összeállításában is, régi keceli fényképek rekonstruálásával. Számos más könyv (főiskolai dolgozatok, numizmatikai kiadások, és Koszta Sándor: A Keceli Posta) fényképeinek elkészítésében is szerepet vállalt.  Munkássága példaértékű a felnövekvő generációk számára, adománya a helyi közösség megbecsülésére érdemes, közkincs.

Az értéket javasolta: Városi Könyvtár és Művelődési Ház kollektívája

Nánai István

Forrás: Keceli hírek 2023. áprilisi lapszám 
Kiemelt kép: Kecel története és néprajza című könyv részlet (https://images1-hu-secure.gs-static.com) 

MEGOSZTÁS
Írta: vira