2023. szeptember 24-én vasárnap 9:30-kor Kaskantyú határában, a Tóth úti keresztnél gyülekeztek a katolikus hívek. A Tóth család több mint száz éve, 1907-ben állította a feszületet, mely a felújítást követően eredeti, régi pompájában vigyázza Kaskantyú, Orgovány felőli területeit, jelzi az ősi határokat, és hívja imára a híveket, mint azt századokkal ezelőtti ősei tették.

-Hirdetés-

„Eredeti pompájában állhat előttünk újra az Úr Jézus keresztje a település egyik határmezsgyéjén, e sorokkal kezdte beszédét Fekete Szabolcs kanonok, címzetes apát, kerületi esperes, keceli plébános. Aztán így folytatta: Amikor keresztet állítunk, akkor Krisztus megváltó áldozatába vetett hitünket és reményünket fejezzük ki. Amikor felújítunk egy meglévő keresztet, akkor Krisztus megváltó áldozatába vetett hitünk mellett a szép és szent hagyományainkat is őrizzük. Megtiszteljük elődeinket és a katolikus egyház közösségében és folytonosságában megvalljuk ugyanazt a katolikus keresztény hitet, amelyet felmenőink is. A keresztekkel földi pályafutásunk határait is jelöljük az Úr szent keresztjével, ami a mindennapi kereszthordozásunk és az örök üdvösségünk, életünk záloga. Valóságos és lelki értelemben vett szimbólum, hiszen a kereszt alakja emlékeztet minket az Úr Jézus szenvedésire is, melyekkel megváltott bennünket a bűntől, a haláltól és az örök élettel ajándékozott meg minket.”

A Tóth úti keresztet Fekete Szabolcs kanonok, címzetes apát, kerületi esperes, keceli plébános áldotta és szentelte meg

Majd Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből olvasott fel: 

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” 
(Filippieknek írt levél, 2. fejezet)

Az emberek esernyőikkel kezükben hallgatták a köszönet és a hála szavait

Néhány imádság és ének után a család képviseletében Tóth Sándor osztotta meg gondolatait:

„Azon kereszt előtt állunk, melyet dédapám, a néhai Tóth István állított, e felirat tanúsága szerint 1907-ben. Itt éltek és dolgoztak. E fő keresztnél rendszeresen tartottak keresztelőket, szentmiséket, fiatalok fogadtak egymásnak örök hűséget. 116 év múltán, ma ismételten megáldásra került, az Önök jelenlétében. Engedjék meg, hogy ez alkalommal köszönetet mondjak annak a Ba Guszti bácsinak, aki évtizedek óta őszinte hittel és szeretettel gondját viseli a feszületnek. Ugyancsak megilleti a köszönet szava Molnár Gábort, aki a Jézuskát nagy gonddal varázsolta újjá, de köszönet Trepák Istvánnak, valamint  Bajtai József kőfaragónak és segítőinek egyaránt. Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a Római Katolikus Egyház vallási és világi előjáróinak is, akik a feladatokból részt vállaltak, de a híveknek is, akik erkölcsileg és anyagilag ugyanúgy felkarolták és támogatták a kereszt megújulását. Velük együtt osztozunk ebben a felemelő érzésben.”

Tóth Sándor és unokája
(b-j): Molnár Gábor, Ba Gusztáv, Fekete Szabolcs kerületi esperes, Tóth Sándor, Bajtai József

A közös ünnep és szentmise ezután a kaskantyúi katolikus templomban folytatódott, melyet Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére, a településért, a falu közösségéért és az egyházi vezetőkért ajánlottak fel.

A kaskantyúi Fogolykiváltó Boldogasszony-templomot is a falubeliek építették

Fekete Szabolcs kanonok, címzetes apát, kerületi esperes a szentmise alatt többször is hangsúlyozta, hogy a fogolykiváltás napjainkban is nagyon aktuális, hiszen nemcsak a testi rabságra, hanem a lelki, szellemi rabságra is értendő. Prédikációjában meghallgathattuk a történelmi vonatkozásokat, a búcsú ünnepének, és a fogolykiváltásnak a jelentőségét is.

Fekete Szabolcs esperes atya prédikációjával több kontinensre és történelmi korszakba is elrepítette a hallgatóságot 

Az ünnepi szentmise végén Dr. Kukucska Szilvia, a Kaskantyúi Katolikus Egyházközség világi elnöke Szülőfalum, otthonom című versét szavalta el, mely elmondása szerint a jó Istenhez (is) szól. Ez a költemény, és istenhite egy meglehetősen nehéz időszakon segítette át, édesapja halála után.

Dr. Kukucska Szilvia családjában a katolikus vallás ápolása és a segítő tevékenységek végzése mindig is tradíció volt

Az ünnepség végén így nyilatkozott a VIRA.HU-nak:

 „Az ötletgazda: Podmaniczki Imre atya volt, míg a keresztet Bajtai József készítette el. Meglepetésünkre nagyon sok lelkes támogatója lett a kezdeményezésnek a faluban, ami igazán megható volt. Az ügy mellé állt Ba Gusztáv, Trepák István, Molnár Gábor, – míg a Tóth család részéről: – Tóth Sándor, illetve a Kukucska család. Mi egy kicsit bölcsője is vagyunk az ügynek, hiszen évtizedek óta próbálunk segíteni. A katolikus vallás ápolása és a segítő tevékenységek végzése mindig is tradíció volt a családunkban. Ennek keretében segítettük és koordináltuk a Tóth úti kereszt felújítását is. Ehhez csatlakozott néhány hívő, kisebb-nagyobb pénzadománnyal. Többen a munkájukkal és eszközökkel is segítettek. Egy nagyon szép összefogás teremtődött e mögött. Nagy kegyelem az nekünk, hogy a Fogolykiváltó Boldogasszony Templomban, Kaskantyún a közösségünket ünnepelhetjük, ugyanis ezt a templomot a kaskantyúi hívek építették, ellenszélben, amikor a rendszer nem támogatta. A búcsú a templom ünnepe is, Mária ünnep. Ez egy nagyon szép szellemei hagyaték nekünk, melyet ápolhatunk. Ilyen örökség ez a kereszt, ez a feszület is, mely eredeti pompájában állhat újra. Védi a területeinket, jelzi az ősi határainkat, és imára hívja a híveket. Úgy tűnik, hogy ez a jelzés sok embert megszólított. Fontosnak tartották, hogy a következő száz évben is ott álljon. Reméljük, hogy a mi leszármazottaink, gyermekeink is ugyanilyen fontosnak tartják majd  – nyilatkozta Dr. Kukucska Szilvia, a Kaskantyúi Katolikus Egyházközség világi elnöke.

Torta is került az ünnepi asztalra

A jelenlévőknek ebéddel, szeretetvendégséggel és tortával is készültek, hogy mindenki érezze, ez egy közös ügy, mely csak összefogással tud megvalósulni.

Az egybegyűltek ajándékot is kaptak

A kaskantyúi közösség ezúton is köszönet mond: Bajtai Józsefnek, Ba Gusztávnak, Trepák Istvánnak, Moti Molnár Gábornak, Tóth Sándornak, és mindenkinek, akik a jótékonysági gyűjtés keretében anyagiakkal segítettek a Kaskantyú határában levő „Tóth úti kereszt” teljes felújításában, átépítésében. Továbbá hála és köszönet mindazoknak, akik az elmúlt hosszú években hűségesen, rendszeresen és csendben sok-sok munkával segítettek a kaskantyúi katolikus templom belső takarításában, udvarának és kertjének rendben tartásában, a különböző nehéz kinti munkálatok elvégzésében. Külön köszönetüket fejezik ki: Trepák Istvánnak, Hegedűs Szilviának, ifj. Farkas Attilának, Szentesiné Belák Máriának, Csepregi Brigitta Terézia nővérnek és a Kukucska családnak, valamint Virág Tibornak és munkatársainak a múlt heti kerttakarításért.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (174 db kép)
MEGOSZTÁS