Az óvodapedagógusok és szülők aktív részvételével ebben az évben egyedülálló módon online formában vezettük le ezt a rendeletben szabályozott, kötelező feladatot.

A szülők számára nem választható opció a kérdőív kitöltése. A normál ütem szerint fejlődő, mondatokban beszélő gyermekek szülei számára ez nem tűnik túl hasznos munkának, szeretnénk, ha megértenék, ez egy lehetőség minden szülő számára, hogy tájékozódhasson gyermeke nyelvfejlődéséről. A szűrés eredményeiről minden szülő egyénileg válasz-emailt kapott (ha helyes volt az e-mail cím, illetve volt rajta tárhely). Az óvodapedagógusok feladata a link megosztása és a szülők facilitálása volt. A kérdőív kitöltése 5-15 percet vesz igénybe.

-Hirdetés-

Az online felmérés sikeresnek bizonyult, hiszen 714 gyermek szűrőlapja érkezett vissza. A felületen finomításokat tervezünk, de marad az online forma, a fenntartható fejlődés jegyében, és nem utolsó sorban környezetünk védelme érdekében. A KOFA-III szülői kérdőív standard értékekkel bír a 24-50 hónapos korosztályban, 3 havi bontásokban.

A gyermekek egy tizede – településenkénti különbségekkel nem számolva- terápiára jogosult. KIEMELT fontosságú  a szűrés elvégzése, hiszen a korai intervenció (időben megkezdett célzott fejlesztés, minimum nyomonkövetés) sikeresebbé teheti az egyes gyermekek majdani iskolai beválását (több egyéb fontos terület mellett).

Logopédusaink mindenhol elkezdték a logopédiai vizsgálatok lefolytatását, ezt követően kezdődik a terápia az óvodákban. A kisgyermekek logopédiai terápiája ebben a korban különösen nagy hangsúlyt fektet a közös munkára: szülők, óvodapedagógusok, szakorvosok, logopédusok team-munkája hozhatja meg sikert. A szülők edukálása, a szülőnevelés központi szerepet játszik, a szülők helytállása nélkül a terápia hossza jelentős mértékben megnövekedhet.

A szűrés nem csupán egy kötelezettség, mely csak azok számára fontos, akik logopédiai terápián fognak majd részt venni, hanem nagyon sokat elárul a járás két és fél – négy éves korosztályáról, akik az első COVID-BABÁK, róluk kevés információval bírunk még. 

A szűrésben leggyakrabban be nem jelölt szavak voltak a távcső, főzelék, mazsola, hüvelykujj, nővér, ötlet, tilos, honnan valamint a névutók és személyes névmások zöme. Az elemzés teljessége nélkül fontos kiemelni/ egyszerűsítve megmagyarázni ezeknek a szavaknak a jelentőségét. A kérdőszavak használata a mondatalkotás, nyelvhasználat felé vezető út fontos állomása, mely a szókincsbővülés (robbanás) elősegítéséhez is elengedhetetlen. A környezet felfedezésére irányuló alapvetés, mely a gyermek értelmi fejlődését is segíti. A névutók használatával már a nyelvtani szerkezetek megértése felé vezető útra lépnek, mely a beszédértés alapja, a környezet alaposabb megismerésének egyik feltétele. Nem beszélve a matematikai gondolkodás megalapozásában játszott szerepéről. Ezért nagy siker, hogy az “egy” megértése a gyermekek zömének nem okoz problémát. Ezt 3 évesen elvárjuk a gyermekektől, jelzésértékkel bír, ha ez sikertelen. Ezért is lenne fontos a hüvelykujj ismerete (az ujjak egymástól független mozgatásának sikere), itt emelném ki az UJJMONDÓKÁK szerepét ebben a korban! Óriási szerepük van a normál fejlődésmenet biztosításában. A csippentés (akár mazsoláé) sikere már másfél-kétéves korban jellemzően mindenkinél megjelenik, tökéletes szem-kéz összehangolt működését segítő gyakorlat, különösen, ha a felcsippentett holmit a szájához is emeli. Az étkezési szokások átalakulása IS nagyban befolyásolja a beszédszervek fejlődését; a harapás, rágás, nyelvmozgás, a nyelés, a szívószállal inni, kanállal enni tudás 3 évesen nem kell, hogy csodaszámba menjen. A cumizás 3 évesen sem szükséges, de 4 évesen határozottan felesleges, szükségtelen. 

A nevelési elvek átalakulását példázza a tilos szó, mely az egyik legritkábban használt szóként jelentkezett. 

Az ötletelés időszaka a kisóvodás kor, hiszen mintha-játékok százait találják ki…amennyiben játszanak mintha-játékot. A kreativitás segítése a rigid gondolkodás megakadályozása, mellyel a rigid szokások rögzülése ellen is tehetünk (szokásoktól való eltérítés pedig jelentős önszabályozási nehézségeket okoz). KEVÉS JÁTÉKESZKÖZ nem feltétlen a család/óvoda ellátatlanságára utal, hanem kreatív óvodapedagógusokra, szülőkre és gyermekekre. Pl: sok csoportban van játékmobil, tablet…még azt sem kell kitalálnia, hogyan lehet egy fakockából telefon, majd kalapács. Szívből ajánlom Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok című könyvét.

A nővér szó nem feltétlen csak az ápolónőt fedi, a családi kapcsolatok épülése, ismerete mikrocsaládon belül sem okozhat gondot egy átlagos ütemben fejlődő 3 évesnek.

A távcső (kanna, járda….) kevésbé ismert volta a környezettől való eltávolodás jelenségén is elgondolkodtathat minket. “kicsi baba kocsiba be”

A fenti sorok továbbgondolása mindenki egyéni tapasztalatain át fog értelmezést nyerni.

Kérdéseikkel forduljanak bátran a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai  Szakszolgálat munkatársaihoz!

Írta, képek: Majoros Aliz Edit – Nagyné Tanács Adrienn, BÁCS PSZ Kiskőrösi Tagintézménye 
https://bacspsz.hu/tagintezmenyek/kiskorosi-tagintezmeny

MEGOSZTÁS
Írta: vira