Majoros Aliz Edit és Nagy Éva Lívia számolt be hírportálunknak a Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézményének 2023/24-es tanév első félévéről.

Pedagógiai szakszolgálatként intézményünk a 11. tanévet kezdte el 2023 szeptemberében az augusztusi előkészületeket követően. Lezártuk négy éven át tartó EFOP-3.1.6-16-2017-00047 azonosítószámú „SZELFI – Szolgálat az ELFogadásért” című pályázatunkat, mely során számos ismeretterjesztő előadást, szakmai napot, programsorozatot  szerveztünk szülők, gyermekcsoportok és szakemberek számára.
Az idei tanévet a fenntarthatóság jegyében szerveztük meg. Augusztus és november között négy előadást tartottunk szülőknek illetve szakembereknek: az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola alsó tagozaton dolgozó pedagógusai, majd a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola első évfolyamába lépő gyermekek szüleinek szervezett szülői értekezleten a szülők számára Gyóniné Jónás Réka és Majoros Aliz Edit tartott előadást. Magyar Evangélikus Egyházi Óvodák Országos Szakmai Napján Nagy Éva és Mezőfi-Horváth Antónia valamint Majoros Aliz Edit szerepelt előadóként.

-Hirdetés-

2024-es évre a járás intézményeibe szakszolgálatunk által térítésmentesen kínált előadásaink listáját kiküldtük, örömünkre szolgál, hogy érdeklődésük töretlen, együtt munkálkodásunk a térség védőnői hálózatával, bölcsődéivel, óvodáival és iskoláival egyre erősödik.

A szakértői bizottsági munkacsoportunk (SZIKRA) óvodai és iskolai tagozata is megtartotta féléves értekezletét novemberben, mely során az előttünk álló újabb kihívások megvitatására volt lehetőség, illetve az integráció jelen helyzetének sajátosságaira hívtuk fel a figyelmet.

A gyermekek körében ismét útjára engedtük Szikrafutamunkat, mely a BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) státusszal rendelkező óvodások, kisiskolások 8 részes levelező tudáspróbája.

Ellátottjaink számára október első hetében csatlakoztunk az országosan meghirdetett Állatvédelmi Héthez, mivel munkatársaink felelős állattartóként kiemelt jelentőségűnek gondolják az állatok szerepét a gyermekek megfelelő személyiségfejlődésében. Aktív kapcsolatot ápolnak többen az intézményünkből állatmenhelyekkel, akik segítették érzékenyítő munkánkat. Nevelési tanácsadás keretében pszichológusaink az első félévben 100 fölötti jelentkezéssel dolgoztak, míg pedagógiai terápiákra (mozgásfejlesztés, iskola előkészítő foglalkozás), egyéni szűrésekre közel 60 gyermeket jelentkeztettek hozzánk a szülők, gyakran védőnők javaslatára.

Novemberben a koraszülöttek világnapja alkalmából felhívást tettünk közzé KOR-Arány címmel, mellyel rávilágítottunk a környezetünkben élő koraszülöttek arányára. Ezúton is köszönjük a beérkezett pályamunkákat. Herczeg-Kiss Lívia koramentor meghívásunkra „koraszüleinkkel” folytatott beszélgetést ez alkalomból. A beszélgetés helyszínét a Fröccs Bisztró biztosította, ahol kiállítottuk korai fejlesztésben részesülő klienseink láb és kézlenyomatait (közel 50 gyermek).

Korai fejlesztésre jogosult gyermekeink száma hétről hétre nő, emelkedik a 3 évet betöltők száma körükben.

Ehhez kapcsolódóan fontos szerepet játszik alapellátásunkban a logopédia, hiszen a korai felismerésben elsődleges az óvodába lépők beszédállapotának szűrése. Meghaladta a 70 főt a járásban azoknak a kiscsoportos óvodásoknak a száma, akiknek szüksége van a logopédiai terápiára. Összességében 335 gyermeket látunk el logopédiai szempontból. Logopédusaink számát növelni szükséges, mivel tapasztalataink szerint egyre nagyobb mértékben és egyre hosszabb ideig van szükség a beszédfejlődés szakspecifikus támogatására, melyet jelenlegi személyi feltételek mellett nem tudunk teljeskörűen biztosítani.

Szakértői bizottságunk már azokkal a gyermekekkel, tanulókkal áll kapcsolatban, akik számára komplexebb megsegítés kijelölése válik szükségessé. Jelenleg közelíti a 400 főt azoknak a száma, akikkel vizsgálatot folytattunk le. Durván a vizsgálatok 12 %-nál merült fel a sajátos nevelési igény gyanúja. A fejlesztések levezetése, bizonyos esetekben az integráció feltételeinek biztosítása az intézmény fenntartójának feladata.

Gyógytestnevelőink az iskolaorvosi-védőnői szűrések alapján 600 gyermekkel foglalkoznak.

Az első félévben tehetségazonosításra is jelentkeztek intézményünkbe, reményeink szerint a második félévben ezen a területen emelkedik majd az iskolai-szülői jelzések száma.

Január hónapban kiemelkedő feladatunk az Oktatási Hivatal által kirendelt szakértői vizsgálatok lefolytatása a tankötelezettség megkezdésének illetve halasztásának eldöntésére. A kirendelések száma eddig megközelíti az 50 főt. A szülők körében egy új trend az idei évben a 6. életévüket be nem töltők iskolakezdési kérelme. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a túl korai iskolakezdés negatívan befolyásolhatja a gyermek mentális fejlődését, érzelmi életét. A túlzott szülői elvárásokkal szembeni megfelelési kényszer tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekhez vezethet, ahogy az sem szerencsés, ha a gyermek megóvása érdekében elnyújtjuk az óvodai éveket, és közel 8 évesen kezdi a gyermek az első osztályt. Előbbi esetén minimum a tehetség gondolatának felmerülése (tehetségazonosítása javasolt előtte), utóbbinál pedig a sajátos nevelési igény gyanúja merül fel. Intézményvezetői szempontból pedig igen nehéz helyzet az osztályalakítás, hiszen felelős vezetőként a tanítók munkavégzésének segítése is a céljuk, ami egy még nem 6 éves és közel 8 éves gyermek tanítási anomáliát igyekszik elkerülni, de korlátozottak a lehetőségek. A nyújtott (két évfolyamos) első osztályok vezetésére járásunkban egyelőre nincs példa.

A szülők és szakemberek tájékoztatását a második félévben is számos programmal igyekszünk segíteni. Február hónapban a Pszichológia Napjára, majd márciusban a Logopédia Európai Napjára készülünk. Ez utóbbira közzé tettük pályázati felhívásunkat. Várjuk a gyermek és tanulócsoportok felvételeit, pályamunkáit minden kategóriában, a járáson túlról is.

Írta, képek: Majoros Aliz Edit és Nagy Éva Lívia

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (18 db kép)
MEGOSZTÁS
Írta: vira