2024 | 01 | 02
CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJTÓKÖZLEMÉNY

-Hirdetés-

TOP-1.4.1-19 – BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00032 – Mini bölcsőde építése Csengődön
PROJEKTZÁRÁS
2023. december 31.

Csengőd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című felhívásra.

A TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00032 azonosítószámú, Mini bölcsőde építése Csengődön című projektben 209.617.781,- forintos, vissza nem térítendő európai uniós forrásból új mini bölcsőde építésével új férőhelyeket alakított ki az Önkormányzat a 0-3 éves korú kisgyermekek nappali elhelyezésének biztosítására, az édesanyák munkába állásának segítése érdekében.


A településen élők régi vágya, az Önkormányzat igen fontos fejlesztése valósult meg a mini bölcsőde megépülésével és a szolgáltatás kialakításával. A településen eddig nem működött bölcsődei szolgáltatás, de a szülők részéről jelentős igény mutatkozott a kisgyermekek napközbeni elhelyezésére a munkaerő-piacra történő visszajutás érdekében. A projekt célja a minőségi alapfokú nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása.

2 új csoportszoba létesült, amely a 15/1998 (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően összesen 14 fő kisgyermek befogadására alkalmas. A csoportszobákhoz kapcsolódóan kaptak helyet a vizesblokkok és átadó helyiségek. Az épület és annak megközelíthetősége teljeskörűen akadálymentesített. A bejárat mellett külső fedett babakocsitároló található. A csoportszobákból közvetlenül juthatnak a gyermekek az udvarra, az elkerített játszóudvaron telepített, tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök teszik lehetővé az életkoruknak megfelelő önfeledt játékot és segítik a gyermekek fejlődését. Ezen felül a bölcsődei működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére is sor került, amelyek magukban foglalják a neveléshez kapcsolódó eszközökön túl a tálalókonyhához elengedhetetlen berendezési tárgyakat is.

A fejlesztés eredményeként a település népességmegtartó megtartó képessége nő. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

A beruházás 4 új munkahelyet teremt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

MEGOSZTÁS
Írta: vira