2018. január 25-én tartotta Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi első rendes ülését, melyen több, mint egy tucat napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

-Hirdetés-

Tájékoztató érkezett a Kiskőrösi Értéktár Bizottság 2017. évi második féléves tevékenységéről, majd szavaztak a 2017.évi költségvetés és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Ezután sorra vették az állami és nemzeti ünnepek, valamint a “Kiskőrös 300” emlékév programelemeit is.

Az ülés kezdetén 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról, majd a követelések elengedéseinek eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalakításáról szavaztak a képviselők. Az új rendelet megalkotása  lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat eszközei a mérlegben a valós értéken szerepeljenek.

A következő napirendi pontban Kiskőrös Város Önkormányzatának középtávú terveiről beruházásairól esett szó. Terveik között szerepel a piaccsarnok vásárlás, felújítása, közműfejlesztés megvalósítása és az új óvoda építése.

Az Értéktár Bizottság a 2017. december 14. napján tartott ülésén a „Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok” megnevezésű nemzeti értéket a kulturális örökség szakterület szerinti kategóriájába vette fel értékként. A Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság fennállása óta 28 értéket vett fel a Kiskőrösi Települési Értéktárba. A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottságnak 13 nemzeti érték felvételét javasolta a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, melyből eddig 12 nemzeti értéket nyilvánított megyei értékké. Kiskőrös Város honlapjára (http://kiskoros.hu/kiskorosi-telepulesi-ertektar) folyamatosan kerülnek fel az Értéktárba felvett értékek fotókkal és leírásokkal.Módosításra és elfogadásra került a Nemzetiségi Önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására kötött megállapodás, melynek értelmében működési feltételeik, pénzügyi-gazdasági feladataik és a munkamegosztás feladatkörei. A módosítást az indokolta, hogy 2018. január 1-től a gazdálkodási feladatok ellátása nem a SALDO, hanem az ASP rendszer keretein belül történik.

Megszavazták a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását is, melyet a Hivatal szervezeti struktúráján belül, a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály átszervezése indokolja. A módosítás 2018. február elsején lép hatályba.Az Egészségügyi, gyermekjóléti és Szociális Intézmény Bölcsődéjének 2018. évi nyári nyitvatartási rendje is jóváhagyásra került. Kiskőrös Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatójának 2018. január 4-én írt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot a nyári szünet tervezett időtartamáról, amely 2018. július 30. napjától – 2018. augusztus 10. napjáig tart majd. A tájékoztatás szerint a nyári szünet ideje alatt végzik el a tisztasági festést, takarítást és a berendezési tárgyak fertőtlenítését. Az Intézmény felmérése alapján a szülőknek nem okoz problémát a nyári szünet ideje alatt a gyermekek elhelyezése.

A következő napirendi pontban az 1. számú és a 2. számú felnőtt fogorvosi körzetek működtetéséről esett szó. Kiskőrösön 2018. május 1. napjától négy felnőtt fogorvosi körzet helyett három felnőtt fogorvosi körzetet került kialakításra.  Az 1. számú betöltetlen fogorvosi körzet fogászati feladatainak helyettesítéssel történő ellátását Dr. Mina Anikó fogszakorvos, a 2. számú betöltetlen fogorvosi körzet fogászati feladatainak helyettesítéssel történő ellátását Dr. Szilágyi Sándor fogszakorvos továbbra is vállalja a praxis betöltéséig.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete minden évben meghatározza mindazokat az állami és nemzeti ünnepeket, amelyek méltó megemlékezéseire az önkormányzat megkülönböztetett hangsúlyt kíván helyezni. Az idei rendezvényterv elkészült, mely tartalmazza azokat a kiemelkedő intézményi, egyházi és egyéb szervezésű eseményeket, amelyek városi jelentőséggel bírnak, és önkormányzati közreműködést igényelnek.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 2017. október 25. napján megtartott ülésén a 162/2017. számú képviselő testületi határozatával döntött arról, hogy fontosnak tartja és egyetért azzal, hogy Kiskőrös Város 300. évfordulójának megünneplése és a település őseiről és örökségéről történő méltó megemlékezés jegyében 2018. május 19. napjától 2019. május 19. napjáig tartó emlékév kerüljön megrendezésre.

 „A kerek évforduló (300) közelsége jó lehetőséget teremt a ma élő nemzedék számára, hogy számba vegye a megtett út eredményeit, esetleges kudarcait és tisztelegjen a várost építő, gyarapító elődök emléke előtt. A múlt megismerése, a gyökerek tisztelete egyben kapaszkodót is jelent a város mindennapjaiban, ha úgy tetszik „hétköznapi” életének jobb megértéséhez és segít a párbeszéden alapuló közös felelősség kialakulásában is. Az egyén boldogulása, sorsának alakulása elválaszthatatlan a település jövőjétől, lététől. A jubilemi év program-tervezetét, amely szorosan összefügg és egymásra épül jelen előterjesztés mellékletében szereplő rendezvénynaptárral, a következő napirendi pontként felvett előterjesztés tartalmazza.”

A fenti cél megvalósítása, az előkészületek megszervezése és a program lebonyolítása érdekében a városvezetés „Kiskőrös 300” elnevezésű Emlékbizottságot hozott létre. A szerdai ülésen az emlékév program és költségvetés tervezet is előterjesztésre került. 
A közösségi média felületén, Kiskőrös 300-Kiskőrös Képekben facebook oldalán online követhetőek lesznek az események, illetve hamarosan elkészül a programfüzet is, melyet  külön erre az alkalomra készítenek.Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, vásárlásokról döntött a képviselő testület.

Végül tájékoztatók érkeztek és kerültek elfogadásra a képviselő-testület állandó bizottságainak 2018. évi munkaterveiről, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek felsorolásra és bemutatásra, a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Ilona 

MEGOSZTÁS