Nagy várakozás előzte meg a Soltvadkerti Önkormányzat idei első képviselő-testületi ülését. A napirendi pontok között szerepelt – a város legnagyobb éves rendezvényével – a BMW Fesztivál megrendezésével kapcsolatos előterjesztés is, amit kiemelt figyelemmel kísértek a BMW-s barátok és a program iránt érdeklődők.

-Hirdetés-

A testületi-ülés Temerini Ferenc alpolgármester tájékoztatójával kezdődött, aki ismertette a kényseprési szolgáltatással kapcsolatos változásokat. Elhangzott az is, hogy egyes személyek különféle műanyag termékekkel tüzelnek, ami környezetszennyező és tiltott. Minderről Lehoczki Ferenc polgármester elmondta, hogy a településen már történt figyelmeztetés műanyag égetésével kapcsolatban és kiemelte, hogy a szakemberek a hamuból is ki tudják mutatni a tüzelőanyag eredetét. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nem igazak azok a hírek, miszerint Soltvadkert városának levegője túlzottan szennyezett és emiatt fordulnak elő nagyobb számban daganatos megbetegedések. Elhangzott, hogy az Arany János utcai óvoda új szárnya és felújítási munkálatai befejeződtek. Jelenleg a használatbavételi eljárás lefolytatása van folyamatban, mely után várhatóan még a tavasszal birtokukba vehetik a gyermekek az új épületrészeket. A Komszolg Kft. vezetője Schnürlein Andor beszámolt a Vadkerti-tó körül folyó munkálatokról és tervekről. Elmondta, hogy a tavalyi viharkár miatt több nyárfa kidőlt és sokat balesetveszélyesnek nyilvánítottak. Rövidesen megkezdődik a balesetveszélyes fák kivágása, ami után elkezdődik a zöld felület megújítása új fák ültetésével.

Használhatják a városi neveket
A Riders Fest Kft. kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy a 2018. évben a Kft. szervezésében kerül megrendezésre a Motoros Találkozó, melynek marketingjéhez szeretnék használni a „Soltvadkert”, „Vadkerti-tó”, illetve „Büdöstó” neveket. Az ügyben a képviselő testület arról döntött, hogy az SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság, illetve a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság hatáskörébe utalja a város névhasználatával kapcsolatos kérelmek elbírálását.

Pályázatok
A város vezetői döntöttek két LEADER pályázat benyújtásáról, amelyek sikeres elbírálás esetén 85 %-os támogatással valósulhatnának meg. Pályázati forrást terveznek bevonni a 2019. évi Gasztronap és Koccintás elnevezésű rendezvény megszervezésére, amelyet idén harmadik alkalommal kívánnak megrendezni. Szeretne a város kerékpáros pihenőt és vizesblokkot építeni a Városi Sportcsarnok előtti parkolónál – mely a város kerékpáros útvonalainak találkozó csomópontja is egyben. Felmerült napelemes világítótestek elhelyezése a Vadkerti-tó partján is. A két fejlesztési terv közül a kerékpáros pihenő és vizesblokk kivitelezési árának függvényéden döntenek majd, hogy melyik élvez most elsőbbséget.

A városatyák jóváhagyták a 2018. évi költségvetési tervezetet, amely szerint az idei évben 1,4 milliárd forintból gazdálkodhat a település. Elfogadásra került a Soltvadkerti TV beszámolója is, amelyben a TV ügyvezetője Mátyus Lajos kitért a technikai fejlesztések szükségességére. Eszerint a polgármesteri hivatalból és a város más intézményeiből is lehetne élő-egyenes adásban közvetíteni a történéseket a kábeltelevízión és az internetes oldalakon is. Az adások zökkenőmentes lebonyolításához 300 ezer forintos technikai eszközbeszerzésre lenne szükség, melyről a testület a költségvetés áprilisi tárgyalásakor dönt majd, de elvi hozzájárulásáról határozott.

A BMW Fest Kft. rendezheti a BMW Fesztivált
A testületi-ülés során a legnagyobb vitát a Nemzetközi BMW Találkozó megrendezésével kapcsolatos két kérelem elbírálása váltotta ki. Mint kiderült, évek óta a BMW Fest Kft. rendezte meg a nagyszabású programot, ami mostanra már nemzetközivé nőtte ki magát és a város legnagyobb éves rendezvénye. Sok vendéglátóst, üdülőhely tulajdonost és szállásadót érint a program. Elhangzott, hogy a BMW Fest Kft. két tulajdonosa (50-50 %-ban tulajdonosok), Rózsa Péter és Medgyes Attila között megromlott a viszony és a továbbiakban egymástól függetlenül, külön céggel szeretnék megrendezni a BMW Fesztivált. A testületi-ülésen a kérelmezők közül csak Medgyes Attila jelent meg személyesen. A beadványok tartalmából megtudhattuk, hogy Medgyes Attila a Soltvadkerti BMW Club szervezésében rendezné meg az eseményt, amely során visszatérne az alapokhoz és az autómárka kerülne előtérbe a programok során. A másik előterjesztő Rózsa Péter az I’M Fest Kft. ügyvezetőjeként tervezi megrendezni a BMW Fesztivált június 13-17-ig, amely során tovább fejlesztené a rendezvényt zenei fellépőkkel, koncertekkel színesítve a programot. A beadványokat értékelve a bizottságok elnökei elmondták, hogy egyikük sem tudott döntést hozni a kérelmek elbírálásában. A bizottsági tagok szavazatai alapján egyik kérelmező sem kapta meg a szükséges többséget. A képviselők közül
Kárász András és Haskó László úgy fogalmazott, hogy nem szeretnének egyik fél javára és kárára sem döntést hozni, ezért azt javasolják, hogy az önkormányzat a mindkét fél tulajdonában lévő BMW Fest Kft-vel kössön szerződést a rendezvény lebonyolítására.
Az igényelt területek bérleti díjáról is szó esett, amit 2 millió forint+Áfa díjban határoztak meg. Az összeget a rendezvény lebonyolítása előtt át kellene utalnia a BMW Fest Kft-nek az önkormányzat számlájára. Az elhangzottakhoz hozzászólt
dr. Pozsgai Boglárka képviselő is, aki elmondta, hogy a város vezetői nem szeretnének döntőbírók lenni a BMW Fest Kft. két tulajdonosának vitás ügyében. Szerinte a két félnek kellene rendeznie az ügyeit és legfeljebb három héten belül választ adni az önkormányzatnak, hogy vállalják-e a közös cégükkel a rendezvény lebonyolítását. Az önkormányzat vezetői így az ügyben nem foglaltak állást, Medgyes Attila és Rózsa Péter kérelmét nem fogadták el. A városatyák „visszadobták a labdát” a szervezőknek, hogy rendezzék az egymás közötti vitás ügyeiket, hiszen a testület határozata szerint az önkormányzat a BMW Fest Kft-vel kíván szerződést kötni a rendezvény lebonyolítására. Az már más kérdés, hogy a BMW Fest Kft. nem adott be kérelmet a BMW Fesztivál megrendezésére, így kíváncsian várhatjuk a fejleményeket, hogy miként alakulnak a további dolgok. A nagyszabású programok megszervezésére már csak néhány hónap áll rendelkezése, így az idő szorítja a feleket, hogy valamilyen elmozdulás történjen az ügyben…

Filus Tibor

MEGOSZTÁS