Az önkormányzat és a vállalkozók aktivitását tekintve Kecskemét után Bács-Kiskun megyében a legdinamikusabban fejlődő településnek Kiskőrös városa számít. A város 5 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodhat és biztos anyagi háttérrel rendelkezik, amelyhez nagyban hozzájárul, hogy az önkormányzat összes helyi adóbevétele éves szinten 950 millió forint körüli összegre tehető.
A város korábban agrár-ipari volt, de mostanra a helyzet megváltozott és az ipari szegmensben különösen a fémmegmunkáló ágazat jelenti a település gazdaságának húzó erejét. A város gazdasági erejét jól mutatja, hogy az utóbbi években több 10 milliárd forint pályázati pénzt tudtak lehívni a vállalkozások és az önkormányzat. A beruházásokról és a komoly tervekről Domonyi László polgármestert kérdeztük.

-Hirdetés-

Milyen folyamatban lévő beruházások vannak jelenleg?
Az idei évben tudtuk befejezni az előző időszakban megnyert TOP pályázatok előkészítő munkálatait. Arról tudok beszámolni, hogy az egyik legnagyobb beruházásnak számító új óvoda megépítésére a Budai Nagy Antal utcában a közbeszerzési eljárást elindítottuk és kiírásra került. Sajnos technikai hiba miatt újra ki kell írnunk a közbeszerzést, ami után várhatóan 2019. májusában elkezdődhetnek a tényleges munkálatok. A beruházásra 384 millió forintot nyert pályázati forrásból a város, ami mellé 570 millió forint hitelt felvett a város a tervek megvalósítása érdekében. Az új óvoda mintegy 2.000 m2-es lesz, és minden tekintetben meg fog felelni a mai kor követelményeinek. A beruházás átadása várhatóan 2020 év elején várható.
Egy másik komoly terve a városnak az új piac kialakítása. Az önkormányzat megvásárolta 175 millió forintért önerőből a Piac téren a volt kínai üzlet épületét, és a mellette található udvar területét is. A tervek szerint itt épül meg egy zárt piaccsarnok és az udvar részen pedig egy oldalában nyitott csarnok. A piac csarnok felső 470 m2-es része kereskedelmi egységként fog üzemelni, ami jól kiegészíteni azokat a vásárlási hiányokat, amiket az árusok nem tudnak biztosítani. Az alsó részben várhatóan 13-14 kisebb bolt kerül majd kialakításra. A beruházáshoz az önkormányzat 250 millió forintot nyert pályázati forrásból. A tervek elkészültek és jelenleg engedélyeztetés alatt vannak, melynél a közbeszerzést várhatóan márciusban tudjuk kiírni. A területen a munkálatokat valószínűleg a jövő év nyár elején kezdhetjük el és 2020 év elejére várható az átadás.
A belvízelvezető rendszer rekonstrukciójában szerepel egy víztározó megépítése a MOL üzemanyagtöltő állomás mögötti részen. Itt az önkormányzat már megvásárolta az összes érintett területet, a tervek elkészültek és az engedélyeztetés van folyamatban. A beruházásra az önkormányzat 250 millió forintot nyert pályázati forrásból. A munkálatok jövő nyáron kezdődhetnek és 2019 év végére fejeződhetnek be.
Elkezdődhet jövőre az Izsáki úti kerékpárút megépítése is. Itt is készen vannak a tervek, amelyeknek engedélyeztetése van folyamatban. A kerékpárút a város irányából haladva az út bal oldalán kerül majd megépítésre a Tabdi elágazásig 8 km hosszúságban. A nyomvonalba esik több villaoszlop, melyek áthelyezésével kapcsolatban az áramszolgáltatóval már folyamatban vannak az egyeztetések. A beruházásra 430 millió forintot nyert a város pályázati forrásból.
A Városi Sporttelep fejlesztése TAO pályázati pénzből valósulhat meg a Kiskőrösi LC koordinálásával. Az egyesület és a város vezetése folyamatosan egyeztet a tervekről, melyek több lépcsőben zajlanak és a megvalósításához a 30 %-os önerőt az önkormányzat biztosítja.
A tervek között szerepel egy új sportcsarnok megépítése is az Erdőtelki út mentén. A terv él, azonban most az önkormányzat nem tud felvállalni felelősségteljesen egy több milliárdos beruházást, így az említett fejlesztések lezárta után látjuk majd pontosan, hogy mikor és milyen módon kezdjük ezt el. A mai árakat nézve az új sportcsarnok megépítéséhez 1 milliárd forintnyi önerőre lenne szükség, amit jelen helyzetben nem tud biztosítani az önkormányzat. Jó hír viszont, hogy a Wattay Középiskola és Szakiskola nagy valószínűséggel új sportcsarnokot kaphat, ami szabványméretű kézilabda pályát foglal magába.
Meg kell említeni a KEVI Petőfi Sándor Gimnázium hatalmas fejlesztését, ami magába foglalta a sportcsarnok teljes felújítását és egy modern sportudvar kialakítását.
Az elképzelések között szerepel, hogy a KT Bem József Általános Iskolánál összekötjük az Ady Endre utcát a Széchenyi utcával. Az intézménynél komoly beruházások lesznek, és várhatóan emiatt le kell zárni a Vasvári Pál utcát a közlekedés elől, de szükséges lenne egy járható útvonal kialakítása. Az ingatlan vásárlással kapcsolatban folynak az egyeztetések.
Bízom abban, hogy a kormány januárban az ígéretéhez hűen elindít egy bölcsődefejlesztési programot. Készen vannak a bölcsőde fejlesztési elképzelései és szeretnénk nyerni erre is pályázati forrásokat.

-A város nagyrendezvényeit hogyan lehet értékelni?
A város újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepeljük most jövő év májusáig. Számtalan program, rendezvény és civil egyesületek által szervezett események gazdagítják Kiskőrös életét szinte hetente. A Városi Napok idén soha nem látott nagyrendezvénnyé nőtte ki magát, ami mellett olyan politikai hír értéke is volt, hogy a szlovák és a magyar országgyűlési házelnök személyesen tisztelte meg jelenlétével az eseményt. Az emlékév összes rendezvénye eddig nagyon sikeres volt, amelyeken a lakosok nagy számban és aktívan vettek részt. Kiemelném az „egyházak napját”, amikor megtelt a városközpont az ökumenikus igehirdetésre, és talán hagyományt is lehetne ebből teremteni. Óriási érdeklődés mellett zajlott le és igen látványos, színvonalas volt a Szabadidő Parkban megtartott Rendvédelmi Nap. A Kakasfőző Fesztivál mostanra már olyan nagysikerű, hogy a szervezők hely gondokkal küzdenek a résztvevő igen sok csapat és az érdeklődők tömege miatt. A Szüreti Napok ismét óriási tömegeket vonzottak és a Kiskőrös Városért Alapítvány programjai is sokakat megmozgattak. Az év végén megrendezett Kemence Fesztivál egy kiváló szegmense a gasztronómiai programoknak és fontos megjegyezni, hogy a „libafutamon” több százan vettek részt. A nyáron első alkalommal megrendezett Kőrös Fesztre több ezren látogattak el. Ki kell emelnem, hogy a városban mintegy 50 civil szervezet működik, melyek igen aktívak, a lakosok szívesen látogatják a programokat és nagy számban látogatják az eseményeket.

Filus Tibor

MEGOSZTÁS