Elhivatottság-Szeretet-Bizalom

-Hirdetés-

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató napjainkra Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere, mely a gyermekotthonokra és a nevelőszülői hálózatokra egyaránt, 2013. szeptember 17-től valamennyi, a katolikus egyházi fenntartásokban működő gyermekvédelmi intézményrendszerekre országos módszertani feladatokat is ellát. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató történetiségének gyökerei az elmúlt csaknem húsz évre nyúlnak vissza. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény 2011-ben kezdte meg működését Csongrád megyében, 2011 decemberében átvette a Bács-Kiskun megyei gyermekvédelmi szakellátás jelentős részét, majd 2014-ben a Komárom-Esztergom megye otthont nyújtó ellátást biztosító nevelőszülői hálózatát és lakásotthonait is.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai felelőssége, a hazai gyermek- és ifjúságvédelem területén a saját fenntartási, működtetői rendszerén túl csaknem 13 megyére terjed ki. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közel 3500 fiatalról gondoskodik Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Pest és Komárom-Esztergom megyékben, valamint a fővárosban.

A gyermekvédelem hazánkban az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment és megy keresztül. A változások legfőbb erénye, hogy új lehetőségek tárulnak az értő, a gyermekvédelmet hivatásként megélő munkatársaink elé. Egy ilyen folyamatnak lehetünk most is tanúi, sőt megélői azáltal, hogy a „feladatcentrikusság” helyett gyermekközpontúság, az „ügyek” helyett esetkezelés, a „munkavégzés” helyett szakmaiság kerül a fókuszba a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hitvallásában, elkötelezettségében– jegyzi meg Szalai Beáta a Bács-Kiskun Megyei Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője.

 Fontos, hogy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fiataljait mindenekelőtt gyógyítani legyünk képesek, majd gyógyítva-nevelve a későbbiek során olyan fiatal felnőttekkel élhessük meg mindennapjainkat, akik tovább örökítői tudnak lenni Szent Ágota kitartásának, állhatatosságának, és számos más erényének – hangsúlyozza Szalai Beáta.

A nevelőszülői hálózat otthont nyújtó ellátást biztosít, valamint speciális, és különleges ellátást igénylő gyermekek integrált ellátását is vállalja. Ezen túlmenően utógondozói ellátást és utógondozást biztosít családból kiemelt fiatal felnőttek számára. A gyermek vér szerinti családjából történő kiemelése jelentős pszichés terhelést, traumát okoz az egyébként is krízishelyzetben lévő kiskorú számára. A nevelőszülői szakellátás jelentősége, fontossága a gyermek vér szerinti családját helyettesítő, otthont nyújtó ellátás biztosítását jelenti. A gyermek számára fontos, hogy minél kisebb „törést” okozzon az új gondozási hely, melyet a családias légkör, a szeretet, a törődés képes csökkenteni, s egyben oldani az ilyen esetben természetszerűen jelentkező „újtól” való félelmet.

A családias helyettesítő védelemben, nevelőcsaládban történő, életkori és a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő gondozás és nevelés alapvető célja a fizikai, testi, érzelmi, mentális szükségletek kielégítése. A gyermek teljes körű ellátása a nevelőszülői családban, az egyéni gondozási-nevelési terv alapján történik. A tervet a nevelőszülő és a nevelőszülői tanácsadó együtt készítik el, lehetőség szerint bevonva a gyermeket, a gyámot, gyámi gondozói tanácsadót, oktatási nevelési intézményeket és a vér szerinti szülőt, közvetlen hozzátartozót is. A terv célja a gyermek harmonikus fejlődését, képességei kibontakozását elősegítő gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok részletes megtervezése, és az abban résztvevő szakemberek közötti munkamegosztás, időkeretek, felelősségi körök kidolgozása.

A nevelőszülő és a gyerkőc ajándékai egymásnak. A nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg és erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjön, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljon a vérszerinti családjába történő visszailleszkedésre, illetve örökbefogadó családba való beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre, életvezetésre. E cél érdekében igyekszünk a leghatékonyabban együttműködni a hálózat munkatársaival – meséli Szalai Szilvia, nevelőszülő.

A leendő nevelőszülők kiválasztása többlépcsős folyamat, melynek első állomása, hogy a nevelőszülői hálózat vezetője bekéri a jelentkezők önéletrajzát, motivációs levelét, majd ezt követően team-meghallgatást szervez. A beszélgetés alapvető célja a jelentkezők nevelőszülői hivatással szembeni motiváltságának feltérképezése és kiszűrése. A sikeres team-meghallgatást egy teljes körű pszichológiai vizsgálat követi, majd készül egy környezettanulmány a lakhatási körülményekről is, mely során azt vizsgálják, hogy alkalmasak-e a feltételek a gyermek fogadására. Ezen túlmenően feltárja a család élet- és lakáskörülményeit, megélhetési forrásait, anyagi, vagyoni helyzetét, a családi otthon légkörét, a gyermeknevelés motivációját, valamint a családon belüli kapcsolatrendszert. Fizikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatra is szükség van, amikor is a háziorvos véleményt ad arról, hogy a jelentkező nem szenved-e: a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkoholfüggőségben, kábítószer-függőségben, illetve olyan betegségben, amely-akár időszakosan is- akadályozza a gyermekről való gondoskodást, illetve amely a gyermek egészségét veszélyezteti.

A pszichológiai, fizikai alkalmasság vizsgálatokat és a környezettanulmányt követően a nevelőszülői hivatással járó felelősség, az ahhoz szükséges információk és kompetenciák elsajátítása képzés keretén belül zajlik. A gyermekvédelmi szakma részéről a nevelőszülői tevékenység hivatásként történő elismerésének alapja, az a nevelőszülővel szembeni elvárás, mely szerint ne „csak” szeresse és gondoskodjon a gyermekről, hanem hozzáértő szakemberként, szakmai team tagjaként vegyen részt a gyermek sorsának alakításában.

Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek nevelését és képes szeretetet, biztonságot nyújtani a rászoruló gyermekeknek, akkor várják jelentkezését a neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu e-mail címen. További információk az alábbi telefonszámon kérhetőek: 06-20/946-1005.

Kutyifa Icu

MEGOSZTÁS