A korábbi éveknek megfelelően az idén tavasszal is lakossági fórumokra várják Kiskőrösön az érdeklődőket. A városban 8 önkormányzati képviselői választókerület van, melyek közül a 7. számúban március 12-én tartottak lakossági fórumot.

-Hirdetés-

Az eseményen megjelenteket Domonyi László polgármester, Szedmák Tamás önkormányzati képviselő és a Kiskőrösi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályáról Szarvas József alezredes köszöntötte.

Fejlesztések, beruházások a választókerületben

A választókerületben az utóbbi években végzett munkáról és fejlesztésekről Szedmák Tamás mondott beszámolót. Megemlítette, hogy befejeződött a szennyvízcsatornázás utolsó üteme is, ami által a rendszerre kapcsolódott a Bánffy, a Drégely utca és az Izsáki úti ingatlanok, így 100 %-os a település csatornázottsága. Megtörtént a Bánffy utca és az Izsáki út újraaszfaltozása is. Az Izsáki úton továbbépült a közvilágítás a Masina dűlőig. A Munkácsy utcában megtörtént a járda felújítása és járdaépítés is elkezdődött itt. A Sárkány utcai lakótelepen megújultak a lakótömbök és az udvar rész. Lakossági finanszírozásból valósult meg az épületek szigetelése és újrafestése.

Domonyi László polgármester és Szedmák Tamás önkormányzati képviselő

A háztömbök közötti utak térkő borítást kaptak lakossági önerő, az önkormányzat, valamint az Ültess Fát Mozgalom Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően.

Kiemelte, hogy köszöntet mond ezúton is a szervezőmunkálatokban segítő közös képviselőknek, Sinkovicz Istvánnénak és Kocsis Zoltánnak. A középcebei úton újra átjárhatóvá vált a kisvasúti átjáró a járművek számára. Befejeződött a Sárkány József utcai idősek otthona felújítása és kibővítése. Elmondható, hogy mostanra már rendszeressé vált a zöldterület rendben tartása a Bánffy és a Kolozsvári utcákban. A közeljövőben megnyert pályázati forrásból valósulhat meg az Izsáki kerékpárút, valamint a Széles út lekövezése a Madách Imre utcáig.

Szedmák Tamás önkormányzati képviselő prezentációban mutatta be az elmúlt évek fejlesztéseit a 7. számú választókerületben

4,2 %-os munkanélküliségi ráta

Az elhangzottak után Domonyi László polgármester adott tájékoztatást a város gazdálkodásáról és a nagyberuházásokról. Elmondta, hogy a város mintegy 9 milliárdos költségvetéssel számolhat az idei évben. Elhangzott, hogy Kiskőrösön jelenleg a munkanélküliségi ráta 4,2 % és a statisztikák szerint 3 %-nál már nem lehet beszélni munkanélküliségről. Érdekességként mondta el, hogy mintegy 12-13 évvel ezelőtt a munkanélküliségi ráta a városban 12 % volt. Mindez azt mutatja, hogy a vállalkozások és a város folyamatosan fejlődik és mostanra már egyes vállalkozásoknál munkaerő hiány mutatkozik.

A képviselő invitálására nagyon sokan eljöttek a lakossági fórumra

Kiemelte, hogy a megyében Kecskemét után Kiskőrös a legdinamikusabban fejlődő város.

A város stabil gazdálkodását jó mutatja, hogy az intézmények veszteséges fenntartását is jó minőségben tudja biztosítani az önkormányzat. Elhangzott, hogy új óvoda épül a Budai-Nagy Antal utcában, ahol 180 gyermek kap elhelyezést 6 csoportban. Ez az új intézmény váltja majd ki a Thököly és a Mohácsi utcai óvodákat.

Domonyi László polgármester bemutatta a rövidesen megépülő új piac és új óvoda látványterveit

A Thököly utcai épületet is teljesen felújítják a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával, ahol a teljes épület Küzdősportok Háza lesz négy nagyobb teremmel. Az új piacnál a kivitelezés során megadják a mellette lévő evangélikus köztemető tiszteletét és megfelelő zárt kerítéssel fogják majd elzárni a ingatlantól. Az idén elkezdődhet a Vinum Hotel mögötti részen a záportározó megépítése is. Az önkormányzat az „esély otthon” pályázaton 15 lakás felújítására nyert 194 millió forintot, amiből 35 év alatti fiatal szakemberek lakhatását szeretnék megoldani 37-42 m2-es otthonokkal. Felújításra kerül a Petőfi Emlékmúzeum teljes épülete és a raktár rész is.

Kiskőrösi Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályáról Szarvas József alezredes

Szó volt arról, hogy az önkormányzati utak igen rossz állapotban vannak, de pályázati lehetőség hiányában a város csak a kátyúzásokat tudja megoldani. A polgármester felhívta a figyelmet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletre. Ennek keretében közterület felügyelő fogja ellenőrizni a parkolási szabályok betartását és a házak, ingatlanok előtti területek rendjét. Ellenőrzések várhatók olyan esetben is, amikor gyanú merül fel, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszert az ingatlan tulajdonos a szennyvízelvezető-rendszerre kötötte rá. Sajnálatát fejezte ki a város első embere, hogy rongálások és vandalizmus is előfordul a városban, aminek a terek, parkok egyes elemei vagy a növények a kárvallottai. Elhangzott, hogy az ebtartás szabályaira is legyenek figyelemmel a lakosok.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a sarki házakon az önkormányzat utcanévtáblákat helyez el, amelyet a tulajdonos „köteles tűrni”, a házszámtáblákat pedig a lakosoknak a kötelességük elhelyezni.

Több milliárdos fejlesztés lenne az új sportcsarnok megépítése és a fürdő fejlesztése.
A lakossági kérdésekre reagálva mondta el Domonyi László, hogy fogorvosi ellátás megoldásra vár a városban. Most kezdett el dolgozni egy doktornő, aki a debreceni szájsebészeti klinikáról jött három éves praxishirdetés után. Azon dolgozik az önkormányzat, hogy a továbbiakban még jöjjön a városba fogorvos és egyéb szakorvos is, de az egészségügyben szakember hiány van.

Az új sportcsarnokkal kapcsolatos kérdésre úgy reagált a város embere, hogy jelen helyzetben nincs realitása az Erdőtelki útra tervezett épület megvalósulásának. Az anyag és egyéb árak úgy megemelkedtek, hogy a mintegy 4 milliárd forintos beruházáshoz az önkormányzatnak 1,2 milliárd forint körüli összegben kellene biztosítani az önerőt, ami jelen helyzetben kezelhetetlen kiadás lenne a város számára. Felvetődött, hogy a Jókai és a Móra Ferenc utcák kereszteződésénél egy vállalkozó több pótkocsit parkoltat egész évben és ennek ügyében intézkedést kértek a lakosok.

A helyi rendelet szerint közterületen 24 óránál tovább egy helyben nem lehet a járművel parkolni és ilyen esetben az önkormányzat intézkedhet a jármű elszállításáról, illetve bírságot szabhat ki.

Felvetődött, hogy a Liget és a Damjanich utcák kereszteződésénél épült új ház, illetve felújított ingatlan előtt rendszeresen a járdán állnak autók, amelyek miatt balesetveszélyes ott a közlekedés és a gyalogos forgalom is akadályoztatva van.
Ezt mérlegelve az önkormányzat erre az útszakaszra megállni tilos táblák kihelyezését tervezi. Kérték a lakosok, hogy a külterületi utak rendbetételét, valamint az Izsáki út mentén a fa és egyéb lopások visszaszorítás, megszüntetése érdekében határozottabb rendőrségi és polgárőr fellépést. A Munkácsy és Kassai utcában felújított járdákkal kapcsolatban jelezték lakosok, hogy a járdaszakasz és az úttest közötti részeket megfelelően töltse fel az önkormányzat.

Szedmák Tamás önkormányzati képviselő a lakossági fórumot megelőzően egy tájékoztató kiadványban invitálta a lakosokat a találkozóra, amely kiadványt valamennyi körzeti lakos megkapta

Kérték a lakosok a Sárkány utcai társasházak előtti nyárfák kivágást, mely akkor fog megvalósulni, amikor az Izsáki kerékpárutat építik.

A Bánffy utcában lakók jelezték, hogy az utca elején lévő útkanyarulat keskeny és egy villanyoszlop is akadályozza a közlekedést és az út megfelelő belátását. Elhangzott, hogy a balesetveszély megszüntetése érdekében az önkormányzat megpróbálja áthelyeztetni az áramszolgáltatóval máshova a villanyoszlopot. Szintén igényként merült fel a járdaépítés és felújítás a balesetveszélyes helyzetek elkerülése miatt a Hunyadi és a Mészáros L. utcákban. Felhívták a lakosok az önkormányzat figyelmét arra is, hogy ellenőrizzék a városban a csapadékvízelvezetőket, mert sok helyen megsüllyedtek az utakban és emiatt balesetveszélyessé váltak.

Kérdésként merült fel, hogy milyen tervek vannak a városban a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban? A polgármester tájékoztatta a lakosokat arról, hogy az önkormányzat kész tervekkel rendelkezik a fürdő teljes fejlesztésére. Sajnos korábban, amikor az országban óriási összegeket lehetett nyerni pályázaton fürdőfejlesztésre, a város akkori vezetése nem élt ezzel a lehetőséggel, most pedig ilyen célra nincs támogatás. A kész tervek kivitelezése mintegy 1,5 milliárd forintba kerülne, amelyet az önkormányzat nem tud finanszírozni önerőből.

Filus Tibor

MEGOSZTÁS