A kiskőrösi képviselő-testület alakuló ülését ma délután 14 órai kezdettel tartották meg a Városháza Dísztermében, ahol 13 napirendi pontot tárgyaltak meg az új képviselők.

A mandátumot nyert képviselőkről ITT olvashatja el korábbi beszámolónkat.

-Hirdetés-

Az első napirendi pont a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnökének beszámolója volt, az október 13-i önkormányzat választás helyi eredményeiről. Dr. Ba Mariann, a HVB elnöke részletekbe menően ismertette az eredményeket, majd gratulált a mandátumot nyert képviselőknek és Domonyi László polgármesternek a megválasztásához.

Ezt követően Lupták György evangélikus esperes lelkész a 127. zsoltárt olvasta fel a testület tagjainak útvezetőül, mely így szól:

Emberé a munka, Istené az áldás

1271Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.
2Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.
3Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.
4Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.
5Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

Ezt követően letették esküjüket a képviselő-testület tagjai, majd külön esküt tett Domonyi László polgármester is. A folytatásban a polgármester bemutatta programját a következő évekre vonatkozóan: 

Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is rendkívül sokat dolgoztunk, nagyon sok mindent építettünk és alkottunk városunkban. Ezt a programot kell, hogy folytassuk és köszönjük a szavazóknak, hogy megadták nekünk azt a lehetőséget, hogy folytathatjuk az elkezdett munkát … – így kezdte beszédét Domonyi László polgármester.

Majd a polgármesternek járó illetmény összegét is elfogadta a testület, mely bruttó 698.000 forint.

Ezután megválasztották az új alpolgármestert, mely hatáskört a következő 5 évben Szedmák Tamás képviselő lát majd el társadalmi megbízatásban, tehát nem főállásban. Döntöttek a tiszteletdíjáról is, ami bruttó 234.000 forint. Az új alpolgármester legfontosabb feladatainak a helyi fiatalság lehetőségeinek növelését, a fiatalok szabadidős programlehetőségeinek bővítését nevezte meg. 

Esküt tett Szedmák Tamás alpolgármester is

A folytatásban elfogadták a Képviselő Testület új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet (SZMSZ). A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A rendelet értelmében – a jelenleg 5 bizottságot tartalmazó – bizottsági struktúra változatlan marad, feladatátrendeződés miatt azonban egy új bizottság kerül létrehozásra Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság elnevezéssel, valamint két bizottság esetében – Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, Társadalompolitikai Bizottság – névváltozás valósul meg. A Költségvetési Bizottság megszűnik, feladatait a Pénzügyi bizottság veszi át. A rendelet mellékletei tartalmazzák a bizottsági tagok névsorát, valamint Kiskőrös Város testvérvárosait és testvérvárosi kapcsolatért felelős képviselők nevét.

A testület döntése alapján a következő személyek alkotják az új bizottságokat:

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Elnöke: Horváth János Endre képviselő 
Tagjai: Markó Ferenc képviselő és Csővári Andrea

Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Pethő Attila Antal képviselő 
Tagjai: Ungvári Ferenc képviselő és Dénes István

Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság
Elnöke: Pohankovics András képviselő 
Tagjai Kudron Tamás képviselő és Lengyel Gábor

Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
Elnöke: Filus Tibor képviselő 
Tagjai: Gmoser András képviselő és Fodor Tamás

Társadalompolitikai Bizottság
Elnöke: Szlovák Pál képviselő 
Tagjainak:
Nikléczi Gábor képviselő és Aszódi János

Az utolsó három napirendi pontban megválasztották a térségi társulásokba delegált személyt is. A Többcélú Kistérségi Társulásba, a Kiskőrösi és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsába, valamint a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Domonyi László polgármestert delegálja az önkormányzat.

Kutyifa Icu 
Fotók: Kincses Szilvi 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (41 db kép)
MEGOSZTÁS