Kistelepülésnek számít a lélekszám tekintetében a 2400 lakost számláló Fülöpszállás, ahol az önkormányzat az idei évben a pályázatokkal együtt 1 milliárd forintból gazdálkodhatott. A támogatási források nélkül a település 300-400 millió forintos költségvetéssel dolgozhat éves viszonylatban. Az önkormányzat üzemelteti az óvodát, a könyvtárat és a napközis konyhát. Az önkormányzat állományában 40 személy dolgozik, akik ellátják a napi feladatokat.

-Hirdetés-

-Milyen gazdasági háttérrel tud működni a település? – kérdeztem Gubacsi Gyula polgármestert.

-Nálunk a helyi iparűzési adó mértéke 1,5 % és a bevételt figyelve az elmúlt 5 évben emelkedő tendenciát mutat, ami jelenleg éves szinten közel 30 millió forintra tehető. Minden pályázati lehetőséget próbálunk megragadni, ami által szépen tud fejlődni a település.

-Az elvégzett és a közeljövőben tervezett beruházásokról mit lehet tudni?

-Elkészült egy sikeres TOP pályázatnak köszönhetően 200 millió forintból az új óvoda, amelynek most van folyamatban a használatbavételi eljárása. Itt 3 óvodás csoport kaphat majd elhelyezést, ami 75 kisgyermeket szolgálhat ki. A felújított művelődési ház átadása megtörtént, melyre a konszolidációs támogatásból kaptunk 40 millió forintot. Mindezek mellett folyamatban vannak a TOP-os pályázataink, amely keretében jövőre elkészülhet 115 millió forintból a településközpont csapadékvíz-elvezető rendszere. Megtörténhet a szociális alapellátó központ felújítása is 50 millió és a Kurjantói Iskola felújítása 40 millió forintból. A Magyar Falu Program keretében elindulhat az IKSZT épülete részleges felújítása 15 millió, az orvosi rendelőnél eszközbeszerzés, világítás és fűtéskorszerűsítés 10,5 millió, az egészségház feletti három szolgálati lakás felújítása 22,5 millió és az új óvoda udvar részének kialakítása 5 millió forintból.

-A közmunkaprogram lehetőségeit, hogyan tudja kihasználni a település?

-Folyamatosan csökkenő létszámmal veszünk részt a közmunkaprogramban, amit jól mutat, hogy 50 fő volt eddig a legtöbb, idén 29-en, jövőre pedig 25-en kerülnek bele ebbe a rendszerbe. A feladatra elnyert pénzből a beszerezhető gépeket helyezzük előtérbe az élő munkaerő kiváltására. Az önkormányzati kertészet 2015-ben kezdte el a működését, ahol a közfoglalkoztatottak segítségével különféle zöldségeket termelünk. A megtermelt árut a kezdetekben szociális célzattal szétosztottunk, de a napközis konyha önkormányzati fenntartásába kerülésével már az étkezési alapanyagok egy részét mi termeljük meg. Elültettünk 110 kajszibarack fát, ami mellett ezek a személyek a közterületek karbantartási munkálatait is elvégzik és jövőre a közmunkaprogramban járdaépítést is tervezünk végrehajtani.

-Milyen komolyabb nagyrendezvényei vannak a településnek?

-Jövőre nagy változást jelent majd, hogy éves rendezvény naptárt készítünk el az összes civil szervezet, egyesület, egyház és oktatási intézmények bevonásával, az önkormányzat koordinálásával. A programjaink sorából kiemelkedik a Falunap az augusztus 20-át megelőző hétvégén, valamint szeptember harmadik hétvégéjén a Szüreti Felvonulás. Az adventi időszakban vendégül látja az önkormányzat a 60 év felettieket egy műsoros estre és vacsorára. Az idén már negyedik éve kerül megrendezésre az önkormányzat szervezésében a jótékonysági szilveszteri bál. A településen négy olyan egyesület van, akik igen aktív közéleti tevékenységet folytatnak. A nemzeti ünnepeinkről az iskola bevonásával történnek a megemlékezések.

Filus Tibor