Tanácstalan voltam a cikkem címét illetően. Nem lehet egy tudósítás címe az, hogy előadóművészből, íróból, okleveles politikai szakértőből, a dokumentációs irodalom specialistájából, kutatóból lett lovag. Pedig a felsorolt összes titulus igaz Tarics Péterre, aki 2020. január 23-án a kiskőrösi Városi Könyvtárba látogatott, hogy az érdeklődőknek bemutassa az elmúlt évben megjelent – Tanúságtétel, (i)gazság, végítélet című – könyvét, mely az író tizenhatodik műve.

-Hirdetés-

Miért lovag Tarics Péter? A hivatalos dokumentumok szerint azért, mert alig pár nappal a bemutató előtt – a XXIV. Magyar Kultúra Napja Gálán –, a Magyar Kultúra Lovagja címet nyerte el „Az egyetemes magyar kultúráért kifejtett előadóművészi, újságírói és kutatói tevékenységéért”.

A mesékben hogyan képzelünk el egy lovagot? Bátor hős, aki minden nehézséget legyőzve menti meg a toronyba zárt királylányt. Tarics Péter számára a megmentendő kincs: a magyar történelem. A hiteles, kutatásokon, érintettekkel történő interjúkon születő élő, eleven történelem.

„Az én életem a könyv.” Ezekkel a szavakkal kezdődött az este, melyen az olvasótermet megtöltő vendégek ízelítőt kaptak nem csak az 1956-os forradalom eseményeiről, de olyan sorsokról is, melyek a magyarságért, a becsületért viselték el a börtönt, a kínzásokat, a soha nem gyógyuló sebeket, a száműzetést vagy halált. A könyv emléket állít többek között Mindszenty Józsefnek. Eddig még nem olvasott részletességgel és hitelességgel számol be azokról az évekről, melyekben a hercegprímás egyedül vállalta fel, hogy a nyugati közvéleményt hitelesen tájékoztatja a magyarországi helyzetről. Miséiben, a misszióban és emigrációban töltött évei alatt is egy olyan Magyarországról beszélt mindenhol, amit a külföldiek nem ismertek, így nem tudtak helyesen megítélni. Az író a kötetben beszámol Mansfeld Péter és Tóth Ilona elítéléséről és kivégzéséről. A fiatalokról, akik ellen folyó perek célja az is volt, hogy a nemzetközi közvélemény számára azt az üzenetet közvetítsék a kommunista vezetők, hogy a forradalomban részt vevők köztörvényes bűnözők, így a rendszer joggal lépett fel ellenük.

Tarics Péter tudományos-történeti munkája óriási jelentőségű. Hogy munkásságába némileg betekintést nyerhessen az Olvasó, álljon itt néhány sor a lovagi laudációból: „Az elmúlt harmincöt évben az egyetemes magyar kultúra értékeit nemcsak közvetítette, hanem művelte is, saját értéket létrehozva. Eddig 35 egész estét betöltő zenés-irodalmi színházi előadóestet készített, amelyekkel több, mint 1600 előadást tartott a Kárpát-medence és a nyugati diaszpóra magyar közösségeiben. … Az elmúlt 35 évben 16 könyve jelent meg, illetve további 14 olyan kötet társszerzője, szerkesztője vagy lektora volt, melyek a magyarság értékeit, történetét tárják fel. Három és fél évtizede kutatja gróf Széchenyi István, Mindszenty József, Latinovits Zoltán és Bolyai János életművét, illetve az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, valamint a felvidéki magyarság történetét, ezekben a témákban új történeti tényeket hozott nyilvánosságra.”

Hozzám a megdöbbentő és szívszorító történeteken felül egy fontos üzenet érkezett meg ezen az estén. A szerző hangsúlyozta, hogy hiteles csakis a több oldalról megpróbált, ellenőrzött információ lehet. Ma, amikor úgy tűnik minden egy kattintásra van, vajon feltesszük-e a kérdést, hogy a tudás, amire a gombnyomások segítségével szert teszünk, elegendő és megbízható-e?

Tudatában vagyunk-e annak, hogy az ember testi, lelki, szellemi, de történeti egység is. A történelmi múltunk éppúgy része az identitásunknak, mint a személyes élettörténetünk. Befolyásolja döntéseinket, világképünket, a nézőpontot, ahonnan azt szemléljük, hol a helyünk a világban.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár ezzel a különleges könyvbemutatóval, éppen ezt a fontos szempontot kívánta kiemelni. A város kulturális intézményeinek hagyományos rendezvénysorozatához kapcsolódóan, lehetőséget biztosítani arra, hogy együtt tekintsünk vissza a nem is olyan messzi múltra, mert együtt szeretnénk építeni a jövőt. Gondolkodó, tanulni vágyó, kérdezve, kutatva élő fiatalok generációira van szükség, hogy meggyógyítsuk azt a sok sebet, amit hazánk az elmúlt száz évben szerzett.

Tarics Péter erről is tett említést az előadásában. Hiszen a könyvén kívül a trianoni események centenáriumára készült Magyar pokolrapszódia című CD-jét is bemutatta, mely zenében, versben és prózában eleveníti fel a történelmet.

Az alkalom végén Turán Istvánné – a könyvtár ismét megválasztott igazgatója – a város boraival, a közönség pedig nagy tapssal és érdekes kérdésekkel köszönte meg az író előadását. Majd természetesen lehetőség nyílt mind a dedikált könyv, mind a CD megvásárlására. Egy könyvbemutató számára tökéletes helyszín a könyvtár. A délelőtt folyamán a szerző a KEVI diákjainak tartott előadást, és este is több korosztály képviseltette magát, hiszen a kiskőrösi könyvtárba hazamegy az ember. Nemcsak a mi életünk történetének része a könyvtár, hanem mi is részei lehetünk a könyvek történetének.

Kutyifa Anikó

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (30 db kép)
MEGOSZTÁS