Kiskőrös megkezdte a felkészülést a 2023-as Petőfi emlékévre, a költő születésének 200. évfordulójára, melyben Kiskőrös közösségének is nagy szerepe lesz. A rendezvény első mérföldkövének “letételére”, a bizottság ünnepélyes megalakulására 2020. október 17-én, a szülőház megnyitásának 140. évfordulóján kerül sor Kiskőrösön, ahol a tagok átveszik megbízólevelüket és az emléklapot.

A Petőfi 200 Emlékbizottság megalakulásáról Dr. Filus Erikával, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójával, az emlékbizottság titkárával beszélgettem. 

Dr. Filus Erika

Milyen céllal és mikor alakult meg a Petőfi 200 Emlékbizottság?     

Kiskőrös város képviselő-testülete a szeptember 23-án megtartott testületi ülésén döntést hozott az emlékév megünneplésével kapcsolatos feladatokról, illetve a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság létrehozásáról.

-Hirdetés-

2020. október 17-én, a szülőház megnyitásának 140. évfordulóján a bizottság ünnepélyesen is megalakul, a tagok átveszik a megbízólevelüket és az emléklapot.

Az emlékbizottság feladata lesz a bicentenáriumi év programjainak, fejlesztéseinek kidolgozása és megvalósítása, ami csak úgy lehetséges, hogy együttműködő partnerekként bevonjuk a helyi intézményeket, vállalkozásokat, magánembereket annak érdekében, hogy a rendezvények minél szélesebb kör érdeklődésének megfeleljenek és a szülőváros méltó módon tiszteleghessen Petőfi Sándor előtt.

Kik alkotják?

Az emlékbizottság elnöke Domonyi László polgármester, ügyvezető elnöke Szedmák Tamás alpolgármester, a titkára én vagyok. Tagjai a település kulturális intézményeinek vezetői és a Petőfi-kultusz civil képviselői. Ezen felül Petőfi szülővárosa ismert irodalmi, történelmi és képzőművészeti szakembereket kért fel tiszteletbeli tagoknak.

Bizottsági tagok:

Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke
Turán Istvánné, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója
Szabadi-Maglódi Kitti, a Petőfi Sándor Művelődési Központ vezetője
Filus Tibor, Kiskőrös Város Önkormányzata Kulturális, Turisztikai és Sportbizottsága elnöke
Tóth Anett, a János Vitéz Látogatóközpont vezetője
dr. Nagy Gabriella Kiskőrös város aljegyzője
Szlanka Pálné pénzügyi feladatokért felelős tag
Kovács Enikő jegyzőkönyvvezető
dr. Csizmár István, a Kőrös-körül a Művészetért Egyesület elnöke
Krámer Iván magángyűjtő
Prepszent István magángyűjtő

Tiszteletbeli bizottsági tagok:

Aknay János Kossuth- és Magyar Örökség díjas képzőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete elnöke
Prof. dr. Csikány Tamás történész, a Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese
Dr. Csörsz Rumen István irodalomtörténész, régizenész
E. dr. Csorba Csilla irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum volt főigazgatója
Dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
Font Sándor országgyűlési képviselő
Dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész
Prof. dr. Hermann Róbert történész a Hadtörténeti Múzeum parancsnokának tudományos helyettese
Juhász Judit a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője
Dr. Kedves Gyula történész, az Országgyűlés Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának főtanácsadója
Lupták György esperes
Dr. Pelyach István történész, a Szegedi Tudományegyetem tanára
Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi múzeum volt főigazgatója
Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Sirató Ildikó színház- és irodalomtörténész, az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárának osztályvezetője
Dr. Vígh Annamária a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese

Mikor, hol és milyen formában kerül megrendezésre az ünnepség?

2020. október 17-én 11 órakor kezdődik a megemlékezés a szülőház előtti téren. A Himnuszt Sipos Béla vezényletével Kiskőrös Város Fúvószenekara előadásában hallhatjuk. Ezután Turek Miklós színművész mondja el Jókai Mór megnyitó beszédét, és Domonyi László polgármester köszönti a jelenlévőket. Devecseri Gábor szülőházról írt versét a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola két diákja, Mészáros Katica és Katona Imre szavalja el, felkészítő tanáruk Flaiszné Romfa Anita. Az ünnepség szónoka Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész lesz, aki megemlékezik a ház történetéről és Kiskőrös tudatos kultuszteremtő és kultuszápoló munkájáról. Ezután Albert Józseftől hallhatunk megzenésített Petőfi-verseket tárogatón.

Azt gondolom, nem lehet elégszer mondani és eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Petőfi Sándor városunkban született, és a mai napig áll ez a kis nádfedeles hajlék. Ennek az értéknek gondozása erkölcsi feladatunk, amit csak önzetlenséggel, alázattal lehet művelni. Petőfi emlékének, kultuszának ápolása mindig is szívügye volt a kiskőrösieknek, a költő születésének kerek évfordulóit méltó módon ünnepelték meg. Mindenki a magáénak érezte, és részt kívánt venni az ünnepeken.

Nagyon bízom abban, hogy ez most, október 17-én, illetve 2023-ban, az országos emlékévben sem lesz másként, és a helyiek belső indíttatásból, költőnk iránti tiszteletükből készülnek és öltöztetik ünneplőbe a lelküket.

Az emlékévben Kiskőrös közösségének nagy szerepe lesz, rajtunk is múlik, hogy méltó módon tisztelegjünk Petőfi Sándor írói és emberi alakja előtt.

MEGOSZTÁS