Minden intézmény történetében vannak olyan munkatársak, pedagógusok, akik hosszú évtizedeken keresztül végzett áldozatos munkájukkal meghatározóak az elkövetkező generációk számára. A Kiskőrösi EGYMI kollektívája a búcsúzó, ballagó diákok mellett minden évben rendre elköszön olyan kollégáitól is, akik több évtizedes munkájukat követően nyugdíjba vonulnak.

-Hirdetés-

Markó Ibolya 2016 augusztusától látott el intézményvezetői feladatokat a Kiskőrösi EGYMI-ben, akinek nyugdíjba vonulása alkalmából, munkája elismeréseként a Kiskőrösi Tankerületi Központ Díszoklevelet ajándékozott. Az oklevelet a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Vágó Ferencné adta át számára a 2020/2021-es tanévzáró ballagási ünnepségen.

Az oklevelet a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Vágó Ferencné adta át számára

Majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is megkapta.

Markó Ibolya 2016 augusztusától látott el intézményvezetői feladatokat a Kiskőrösi EGYMI-ben. Kimagasló szakmai munkáját Díszoklevéllel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el 

Markó Ibolya pedagógiai pályafutását 1981-ben kezdte az akkori kisegítő iskolában. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1987-ben szerzett gyógypedagógiai tanári diplomát. Kezdetben napközis csoportot vezetett, ahol összevont alsó tagozatos gyermekek délutáni tevékenységét szervezte. Az első emlékezetes sikerélménye az volt, amikor nemzetközi versenyen kapott díjat egy általa felkészítet tanuló. A főiskola befejezését követően bízták meg osztályfőnöki feladattal. Az első tanulócsoportjára most is nagy szeretettel gondol vissza, mert óriási kihívást jelentett számára. Mégis egy olyan közösséget sikerült kialakítania, amire a mai napig büszkeséggel gondol vissza. Az akkori diákok rendszeresen felkeresik, beszámolnak az életük alakulásáról, kudarcaikról, sikereikről. 

Több éven keresztül szervezte töretlen lelkesedéssel az Országos Ki Mit Tud? versenyt, ahol a sérült gyermekek mutathatták meg tehetségüket

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógiai szakán 1995-ben gyermek és ifjúságvédelmi szakirányú képesítést szerzett. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként ebben az évben kollégai javaslatára bízták meg a felső tagozatos munkaközösség vezetésével. Ismereteinek ilyen irányú bővítése miatt jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Közoktatási vezető szakára. A sikeres szakvizsgát követően intézményében a Kiskőrösi Speciális Általános Iskolában szakmai átalakulás indult meg. Ebben a folyamatban az első pillanatától kezdve aktívan tevékenykedett. Az elsők között alkalmazta osztályában a kooperatív tanulást és a projektoktatást. A program beindulásával számos képzésen vett részt, ahol az új módszerek, eljárások eredményes alkalmazását sajátította el és alkalmazta napi gyakorlatában. 2005-ben igazgatóhelyettesnek kérte fel az akkori Integrált Közoktatási Intézmény igazgatója. Tevékenysége során az alap szakmai feladatain kívül az innovációs folyamatok továbbfejlesztésének továbbra is aktív részese volt, a meglévő eredmények továbbviteléért és fejlesztéséért minden erejével küzdött. Több éven keresztül szervezte töretlen lelkesedéssel az Országos Ki Mit Tud? versenyt, ahol a sérült gyermekek mutathatták meg tehetségüket.

Markó Ibolya és Szemkeő Péter a 2020/2021-es tanévzáró ballagási ünnepségen 

Mindeközben számos olyan akkreditált képzésen vett részt, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy az intézményben felhalmozott tudást, tapasztalatot továbbadja az érdeklődő gyógypedagógiai és többségi integráló intézmények pedagógusai, vezetői számára. Számos, az intézmény fejlődésében meghatározó jelentőségű uniós és országos pályázatban vállalt szakmai vagy projektvezetői feladatokat. 2014-től pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, mesterpedagógus. 

2015 májusában tragikus esemény történt az intézmény életében. Váratlanul elhunyt a Kiskőrösi EGYMI akkori vezetője, Radicsné Szerencsés Terézia. Júniustól megbízott, majd 2016 augusztusától kinevezett intézményvezetőként irányította az iskola életét. 

A Kiskőrösi EGYMI és a Tankerületi Központ vezetősége

Vezetőként az innovációs eredmények megőrzését tartotta szem előtt, a gyermekek/tanulók magas szakmai színvonalú fejlesztését támogató környezet fenntartását. Elkötelezetten továbbra is olyan intézményi légkör biztosításán munkálkodott, ahol jól érzi magát és hatékonyan működik együtt gyermek, szülő és pedagógus.

Kapcsolódó cikk
Tanévzáróval egybekötött ballagás a Kiskőrösi EGYMI-ben
Tanévzáróval egybekötött ballagás a Kiskőrösi EGYMI-ben
A Kiskőrösi EGYMI 8. osztályosainak ballagására ma délelőtt került sor az intézmény udvarán. Utolsó osztályfőnöki órájukat követően a 7. osztály...
MEGOSZTÁS