Mind tudjuk, hogy a keresztyén templomok szinte kötelező „kelléke” a harang. A Kiskőrösi Református Egyházközségben azonban már jó pár éve annak, hogy utoljára kongatták meg azt, üzenve a hívőknek. Most azonban nagy munkálatokba fogtak, és nem csak a szó szoros értelmében, hanem a háttérmunkára is gondolva. Közel öt év utánajárás és a munka megtérülni látszik még az idei évben. Az összefogásnak és az adományoknak köszönhetően, újra felcsendülhet a 84 éves harang.

Pénzes Péter, a Kiskőrösi Református Egyházközség lelkipásztora
Pénzes Péter, a Kiskőrösi Református Egyházközség lelkipásztora felidézte, hogy miért fontos, hogy egy templomban legyen harang, mi a jelentősége, mióta nem szólal meg harang a kiskőrösi reformátusoknál:

„A keresztyénség előttre nyúlik vissza a harang használata. Az emberek úgy gondolták, hogy a harang hangjával távol tudják tartani a rosszat. Nyílván a keresztyének nem babonából használják a harangot, hanem az V., VI. század óta hívogató jellege miatt. Szakrális, liturgikus üzenete is volt. Kezdetekben a szerzetesrendek használtak csengettyűket, vagy nagyobb harangokat, ez emelődött be az össz keresztyénség történelmébe a VII. század környékén. Mi reformátusok is azt valljuk, hogy legelső sorban Isten üzenetének meghallására hív, emlékeztet akkor, amikor valakinek az életétől búcsúzunk és az örök életbe engedjük át. Ezek mind-mind olyan szerepei a harangnak, amik Isten igéje köré, a közösségbe hívogatnak, ezért annyira fontos, hogy legyen harangunk.

-Hirdetés-

Itt a kiskőrösi Református gyülekezetben utoljára 2016 őszén, még az udvari haranglábon, egy acél szerkezeten, ami akkor már meglehetősen elavult állapotban volt. Azt követően egy presbitériumi döntés kimondta, hogy olyan veszélyes annak a haranglábnak az állapota, hogy le kell szerelni róla a harangot, és le kell bontani a veszélyes szerkezetet. Akkor ez a lépés meg is történt. A harang azóta, és még most is közelről megtekinthető a templom bejáratánál, de már nem sokáig.

Jóreménységünk szerint, 2021 reformáció havában, talán a reformáció emlékünnepére, azaz október 31-ére már ez a harang fog hívogatni az udvaron, a most épülő haranglábról.

A harangról annyit érdemes tudni, hogy 1937-ben öntötték, és közel 130 kilógrammot nyom. Érdekesség, hogy az a család, aki ezt a harangot öntötte, mind a mai napig Magyarországon harangöntéssel foglalkozik. A harang elhelyezése előtt Őrbottyánba fog elutazni, hogy ott, a harangkészítő mester, ennek egy megfelelő lengető szerkezetet tudjon elkészíteni.

Bácsi Csaba, a kiskőrösi Református gyülekezet gondnoka
Bácsi Csaba, a kiskőrösi Református gyülekezet gondnoka idézte fel a harang történelmi változásait:
Gyerekkoromban, amikor ide jártam Istentiszteletre, akkor még a tetőnek az udvar felőli részén volt egy torony, amit úgymond szétrázott a harang mozgása, és életveszélyessé vált. Akkor döntött úgy a presbitérium, hogy a torony helyett épít egy vasszerkezetes haranglábat az udvaron. Ezt még édesapámék készítették el, és ők emeleték be a helyére a harangot is. A végső helyére az édesapám igazította be. A Kiskőrösi Református Egyház Története könyvecskében pontosan le is írják a történteket.

„Az 1968. november 13-án tartott presbiteri gyűlésen Bácsi Lajos, Nemes Károly és Sike Tamás presbiterek bejelentették, hogy a harang további használata veszélyes, rázta a tetőt. Elhatározták, hogy az udvaron haranglábat építenek, amire áthelyezik a harangot. ”

Tehát így került ki a szabadba a harang. Ahogy a lelkész úr is mondta, sajnos az a szerkezet felett is eljárt az idő, és életveszélyessé vált. Az új haranglábra több féle terv is készült, végül a mellett döntött a presbitérium, ami jelenleg készül az udvaron. Reméljük, hogy pár hónap múlva, hosszú idő után újra meg fog szólalni a harang.

A harangláb elkészítésére több helyről érkezett, érkezik jelenleg is anyagi forrás. A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyétől is kaptunk segítséget ehhez. Az Egyházmegyében évi egy perselypénzt felajánlanak különböző célokra, és egyszer ránk esett a választásuk. A hívek is hozzájárultak az új harangláb elkészüléséhez, illetve a Kiskőrös Városért Alapítvány is az ügyünk mellé állt, amit ez úton is nagyon szépen köszönünk mindenkinek.

Számításaink szerint, azonban ez még mind nem lesz elég a végső befejezésre. Ahhoz, hogy a helyére emelhessük a harangot, és a környezete is méltó legyen, további adományokra, támogatásra lesz szükség. Ezt még mindig, folyamatosan megteheti bárki, aki segíteni szeretné a Kiskőrösi Református Egyházközség gyülekezetét több módon is, amiért nagyon hálásak vagyunk.

A harangláb építésének állapota semmiképpen sem mondható kezdetleges stádiumnak. A beton váz már elkészült. Fel van állványozva és egy ácsmester dolgozik rajta, aki elkezdte a fa munkálatokat. Ha ez is elkészül, akkor már a végleges váz formája látható lesz.

dr. Ba Mariann, Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke
Dr. Ba Mariann, Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke elmesélte, hogyan került képbe az Alapítvány a harangláb építésének megsegítése céljából:
Pénzes Péter kereste meg a Kiskőrös Városért Alapítványt. Mivel mi működő alapítvány vagyunk, és különböző célokat támogatunk a városban, ezért segítséget kért abban, hogy hogyan tudnának a hiányzó anyagi forráshoz hozzájutni a harangláb építése kapcsán. Mivel az Alapítvány célkitűzései közé tartozik a település fejlesztése, és a műemlékvédelem is, így úgy gondoltuk, hogy az ügy mellé állunk, és próbálunk segíteni. Egyrészről egy alapot hoztunk létre, amibe bárki befizethet, amit mi továbbítunk a Kiskőrösi Református Egyházgyülekezetnek. Molnár Elvira kuratóriumi tagunknak, aki a Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központnak a projektmenedzsere javasolta a Miniszterelnökség egyedi támogatásban való megkeresését.
Molnár Elvira, a Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriumi tagja, és a Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ projektmenedzsere
Molnár Elvira Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriumi tagja ismertette támogatásuk részleteit:
Nagyon sok szervezet nem tud részt venni különböző okok miatt a hagyományos pályázati időszakban kérelmek benyújtására. Azonban van arra lehetőségük, hogy a minisztérium felé egyedi elbírálás alá eső támogatási kérelmet nyújtsanak be. Jelen esetben Gulyás Gergely miniszter úrnak köszönhetjük a pozitív elbírálásban részesülő támogatási kérelmet, amelyről nagyjából tíz napja értesültünk. Jelenleg a szerződéskötési folyamat státuszában vagyunk. A megnyert összeg több mint 3 millió forint, amelyből a haranglábnak az alapanyag költségének nagyobb hányadát tudjuk fedezni.
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten” (2 Kor 9:7).
Amennyiben Ön is szeretné támogatni adományával a kiskőrösi Református Egyházgyülekezetet abban a célkitűzésében, hogy az 1937-ben öntött harang újra megszólalhasson az új haranglábon, megteheti a: 
  • Kiskőrösi Református Egyházközség bankszámlaszámára átutalással
    11732057-20006895 (OTP Bank)    
  • postai befizetéssel (akár ebben segítséget kérve a Kiskőrösi Református Egyházközség vezetőitől) 
  • Kiskőrös Városért Alapítvány bankszámlaszámára átutalással, közlemény rovatba: Református harangláb támogatása
    11732057-20009245 (OTP Bank)

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (21 db kép)
MEGOSZTÁS